payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Adwentu

W pierwszą niedzielę Adwentu słyszymy słowa Jezusa, który mówi do nas „Nabierzcie ducha i ponieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Eucharystia, w której uczestniczymy, to szczyt modlitwy i przestrzeń, w której uwrażliwiamy serce na Jego obecność. Pozwólmy Panu Bogu, by nas przeniknął, obdarzył duchową czujnością i uzdolnił do odczytywania Jego znaków w codzienności.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 34. Niedziela Zwykła

Patrzymy dziś na Jezusa jako Króla Wszechświata. Istotą Jego panowania jest miłość, którą zostawił nam w sakramencie Eucharystii. Uczestnicząc we Mszy św. i przyjmując ciało Króla, pozwalam, by kulminacyjny punkt historii objawił się we mnie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 33. Niedziela Zwykła

Nasze życie w najlepszych jego latach jest poświęcone pracy zawodowej. Pracujemy, aby żyć, a żyjemy, aby pracować. Praca jest równocześnie ciężarem i radością. Dopiero w innym, nowym życiu u Boga, będzie nam dana pełnia, która we wszystkim nas uszczęśliwi.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 32. Niedziela Zwykła

Niedziela to dzień spotkań z Chrystusem, dzień radości i dziękczynienia za niezmierzone dary otrzymane od Boga. Z tego powodu przyszliśmy tutaj do naszej świątyni. Wyrazem naszej wiary, miłości i ufności jest nie tylko "bycie na mszy", ale pełne w niej uczestnictwo. Wspólnie Bogu dziękujmy za Jego Opatrzność nad światem i opiekę nad każdym z nas.

Więcej…
 

Spot Województwa Małopolskiego - Małopolska na dłużej

 


Strona 3 z 167