payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Adwentu

Św. Piotr przypomina nam dzisiaj, że oczekujemy „nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”. Tą prawdę Pan Jezus ukazał apostołom: Piotrowi, Jakubowi i Janowi na Górze Tabor. Nowe niebo tak ich zachwyciło, że chcieli tam pozostać i zbudować namioty dla Pana Jezusa, Eliasza i Mojżesza. Ta scena na suficie kościoła, od dzisiejszej niedzieli będzie nam nieustannie przypominała o naszym powołaniu do świętości i życia wiecznego.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Adwentu

Rozpoczynamy dziś Adwent. To już kolejny okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia. A tymczasem całe nasze życie jest Adwentem, czyli oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Pan Jezus przypomina „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas nadejdzie”. Warto o tym pamiętać w szale przedświątecznych zakupów i podczas tworzenia miłej świątecznej atmosfery. Nie zapomnijmy, że nasze serce również wymaga przygotowania.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 34. Niedziela Zwykła

Obchodzimy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Chrystus, któremu wszystko jest poddane, jest zarazem pasterzem, który dba o każdego z nas i wzywa, abyśmy i my troszczyli się o innych, często słabszych, uboższych, schorowanych i opuszczonych. W potrzebujących jest sam Jezus – pomagając im, służymy Jemu – Królowi Wszechświata. Niech Chrystus uwrażliwi nasze serca na biedę drugiego człowieka.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 33. Niedziela Zwykła

W przypowieści o talentach Pan doskonale zna swoje sługi, wiedząc o ich uzdolnieniach, przekazuje im swój majątek. Liczy przy tym na to, że obdarowani nie tylko zachowają otrzymane talenty, ale je pomnożą. Tak dzieje się w przypadku dwóch sług, z których pierwszy otrzymał pięć talentów, a drugi – dwa. Trzeci obdarowany jednym talentem, nie zatroszczył się o spodziewane owoce. A czy w naszym życiu rozwijamy powierzone nam talenty? Czy zasłużymy na pochwałę Pana Jezusa? - „Dobrze sługo dobry i wierny...”!

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 32. Niedziela Zwykła

Nie wiemy, kiedy Bóg nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym lub zagłuszanie wewnętrznego pragnienia Boga może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa do nas skierowane „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czy nasze uczestnictwo we Mszy świętej jest ukierunkowane na obecnego wśród nas Boga - pełne wewnętrznego skupienia i rozmodlenia?

Więcej…
 


Strona 3 z 102