payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - Poniedziałek Wielkanocny

Niech wielkanocne wezwanie do radości otworzy nasze serca na obecność Zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi aby nas zbawić.

Więcej…
 

Życzenia Wielkanocne 2022

Chrystus Zmarwychwstały

Ukochani w Chrystusie
Siostry i Bracia !!!

Zmartwychwstały Pan przynosi nam dar pokoju, niech ten dar, w tak trudnym czasie, będzie udziałem waszych serc.

Niech dar pokoju, będzie wyrazem Waszej miłości do Boga i drugiego człowieka.

Niech Wasza modlitwa i zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii, będzie sprzeciwem wobec zła i szatana, który pragnie zawładnąć sercem współczesnego człowieka.

Niech zjednoczenie z Chrystusem i Jego Matką, będzie źródłem prawdziwej, wielkanocnej nadziei, zdrowia i potrzebnych łask.

Z darem modlitwy i wielkanocnej radości

ks. Ryszard Honkisz – proboszcz
ks. Mirosław Cupek – wikariusz
ks. Wacław Kossowski - gość

 

Program uroczystości Wielkiego Tygodnia 2022

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Wielkiego Postu

Razem z całym Kościołem wspominamy dziś wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Tragiczne okoliczności swojego życia Chrystus przemienia w dar MIŁOŚCI. Uczmy się od Chrystusa pokory, abyśmy uczestnicząc w Jego męce, mieli także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkiego Postu

„I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd ju z nie grzesz”- i my chcemy stanąć w prawdzie wobec Boga i dlatego jesteśmy na Mszy św., która otwiera nasze serca na przemieniającą moc Boga, który pragnie ocalić mnie i każdego grzesznika.

Więcej…
 


Strona 3 z 172