payday loans
Ogłoszenia

24.08.2014, Ogłoszenia - 21 NZ

Gromadząc się dziś wokół ołtarza i wokół Jezusa Chrystusa wraz ze św. Piotrem wyznajemy, że Pan Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego, od którego pochodzi wszelka łaska i błogosławieństwo. Dziś za Boże błogosławieństwo i dary ziemi we wspólnej modlitwie chcemy Panu Bogu podziękować i prosić by nikt na świecie nie cierpiał głodu, by dary ziemi były sprawiedliwie dzielone.

Więcej…
 

17.08.2014, Ogłoszenia - 20 NZ

Bardzo tęsknimy za cudownymi wydarzeniami. Nieraz modlimy się o nie. Zapominamy, że najpierw w trzeba w sercu rozbudzić wiarę. Bez niej niczego w życiu nie zdobędziemy. Pomocą w tym jest zachowywanie Bożego prawa. Prośmy dziś o siłę świadectwa i mocną wiarę.

Więcej…
 

20.07.2014, Ogłoszenia - 16 NZ

Pan Bóg, choć wszechmocny i pełen potęgi, jest dobry i łaskawy dla nas. Cierpliwie pozwala nam wzrastać, pielęgnuje to, co zasiał. Do nas należy dbanie o wierność Bogu i Jego przykazaniom – przyjdzie bowiem czas, kiedy dobre ziarno zostanie oddzielone od chwastów – o tym wspomina dzisiejsza Ewangelia.

Więcej…
 

29.06.2014, Ogłoszenia - 13 NZ

W uroczystość Świętych Piotra i Pawła przyglądamy się dwom świadkom wiary, którzy są filarami Kościoła. Przykład ich życia pokazuje nam, że nawet, jeśli nasza wiara wydaje się słaba, to jednak Chrystus nas nie zostawia samych i chce nam pomagać, przemieniając nasze serca, w których zawsze dostrzega cząstkę dobroci.
Zapraszamy dziś na nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.30.

Więcej…
 

22.06.2014, Ogłoszenia - 12 NZ

Każda niedziela jest dla nas okazją do uporządkowania wartości, którymi kierujemy się w życiu. O tym, że najważniejszy ma być dla nas Pan Bóg, przypomina nam dziś sam Pan Jezus, który mówi: ?Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie?. Módlmy się o odwagę świadectwa naszej wiary.

Więcej…
 


Strona 1 z 63