payday loans
Ogłoszenia

29.05.2016, Ogłoszenia - 9 Niedziela Zwykła

Słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój” wypowiadamy podczas każdej Mszy św. Pan Jezus nagrodził setnika za jego wiarę i jego sługa odzyskał zdrowie. Starajmy się podczas każdej Mszy św. z głęboką wiarą powtarzać te słowa.
Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe dziś o godz. 16.30 i do czwartku na Msze św. oktawy Bożego Ciała o godz. 18.30. Zakończenie nabożeństw majowych we wtorek.

Więcej…
 

22.05.2016, Ogłoszenia - Niedziela Trójcy Świętej

Zatrzymujemy się dziś w sposób szczególny nad tajemnicą Trójcy Świętej. Oddawanie chwały Bogu to również zachwyt nad Jego miłością i nad tym, co od Niego otrzymujemy. Wyśpiewajmy to naszym życiem.
Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe dziś o godz. 16.30 i przez cały tydzień po wieczornej Mszy św.

Więcej…
 

15.05.2016, Ogłoszenia - 8 Niedziela Wielkanocna

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić Dobrą Nowinę. Modlimy się dzisiaj, aby Pan Bóg zesłał dary Ducha Świętego na całą ziemię i w naszych sercach dokonał tych cudów, które zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii. Prośmy aby Duch Święty nas przemienił, ożywił nasze serca i umocnił wiarę, abyśmy byli gotowi na przyjecie Jego darów.
Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe dziś o godz. 16.30 i przez cały tydzień po wieczornej Mszy św.

Więcej…
 

8.05.2016, Ogłoszenia - 7 Niedziela Wielkanocna

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus wstępując do nieba nie zostawia nas samych. Powiedział: „Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Odejście Pana Jezusa jest dla nas wezwaniem do głoszenia Ewangelii innym ludziom. Tak Jak czyni to swoją pracą św. Izydor, drugi patron naszej wspólnoty, patron rolników, czy św. Florian aż do przelewu krwi za Jezusa, patron strażaków, którego relikwie dziś zostaną wprowadzone do naszej świątyni podczas sumy odpustowej o godz. 12.15.

Więcej…
 

1.05.2016, Ogłoszenia - 6 Niedziela Wielkanocna

Pan Jezus mówi dzisiaj do Każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. Pan Jezus nigdy nie zostawia nas samych. On daje nam siłę i pokój. Niech nadzieja, a nie lęk, towarzyszy nam w naszej codzienności i kontakcie z Panem Bogiem.
Dziś w naszym wieczerniku wspaniałe wydarzenie – 30 nowych członków wspólnoty spotka się z Chrystusem w Eucharystii. Dziękujmy Panu Bogu za tę radość.

Więcej…
 


Strona 1 z 81