payday loans
Ogłoszenia

30.08.2015, Ogłoszenia - 22 Niedziela Zwykła

Stajemy przed Bogiem podczas Eucharystii, przepraszamy Go za nasze winy, wyznajemy wiarę w Niego, wychwalamy Go, śpiewamy „Chwała” i „Święty, święty”. Gdzie jednak są nasze myśli, kiedy wypowiadamy te wszystkie słowa? Czy nasze serca są zwrócone do tego, którego wzywamy? Pomyślmy o tym, że Pan jest zawsze blisko, obok nas – a my?

Więcej…
 

23.08.2015, Ogłoszenia - 21 Niedziela Zwykła

W chwilach trudnych niełatwo jest wytrwać, ale wtedy można wołać za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. I mimo wszystko trwać przy Jezusie, który zapewnia nas, że kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, ma życie wieczne. Ta świadomość zawsze towarzyszyła mieszkańcom wsi, których pracę i trud Chrystus włączył w swoją zbawczą misję. Dziś dziękujemy Panu Bogu za owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, które stają się naszym pokarmem na drogę do wieczności.

Więcej…
 

16.08.2015, Ogłoszenia - 20 Niedziela Zwykła

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!” – taką zachętę skierował do nas św. Paweł podczas dzisiejszej liturgii słowa. Eucharystia oznacza dziękczynienie. Jest to dobry czas, żeby podziękować Bogu za kolejny dzień naszego życia, za miniony tydzień i otrzymane dobro, a także sprawy trudne, których może nie rozumiemy. Przede wszystkim dziękujmy za bliską obecność Boga, za Jego przyjście pod postacią chleba i wina podczas tej Mszy św. i Jego obietnicę: „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Więcej…
 

9.08.2015, Ogłoszenia - 19 Niedziela Zwykła

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Jezusa skierowane do szemrzących przeciwko niemu Żydów; ”Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia”. Może i w sercach wielu z nas rodzą się liczne wątpliwości, co do obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jednak przyszliśmy na Mszę św., aby wsłuchiwać się w Jego Słowo i przyjąć Go do swojego serca. Nie wahajmy się mówić Panu Jezusowi o naszych wątpliwościach i prosić o wiarę.

Więcej…
 

26.07.2015, Ogłoszenia - 17 Niedziela Zwykła

ODPUST PARAFIALNY ŚW. JAKUBA
Święty Jakub Starszy Apostoł, patron naszego Sanktuarium musiał się wiele nauczyć od Jezusa, aby móc pić z kielicha Jego męki. Jezusowa misja polegała na służeniu. W szkole Jezusa, Apostoł nauczył się nie królowania, lecz służby. Dlatego służąc Kościołowi pierwotnemu oddał życie za wiarę, jako pierwszy pośród apostołów. Przeżywając odpust parafialny w naszej wspólnocie bierzmy dobry przykład od św. Patrona, jak służyć Bogu i ludziom i być zawsze blisko Chrystusa. Witamy serdecznie wszystkich, czcicieli św. Jakuba Ap., przybyłych gości oraz właścicieli kramików odpustowych. Wszystkim, przez wstawiennictwo naszego patrona życzymy obfitości łask Bożych, radości życia i trwania przy Chrystusie.

Więcej…
 


Strona 1 z 74