payday loans
Ogłoszenia

1.05.2016, Ogłoszenia - 6 Niedziela Wielkanocna

Pan Jezus mówi dzisiaj do Każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. Pan Jezus nigdy nie zostawia nas samych. On daje nam siłę i pokój. Niech nadzieja, a nie lęk, towarzyszy nam w naszej codzienności i kontakcie z Panem Bogiem.
Dziś w naszym wieczerniku wspaniałe wydarzenie – 30 nowych członków wspólnoty spotka się z Chrystusem w Eucharystii. Dziękujmy Panu Bogu za tę radość.

Więcej…
 

23.04.2016, Ogłoszenia - 5 Niedziela Wielkanocna

Miłować się wzajemnie, jak Jezus nas umiłował – o tym dziś słyszeliśmy w Ewangelii. Bożej miłości doświadczamy podczas Eucharystii, a także w naszym codziennym życiu, w przyrodzie, w życzliwości innych ludzi. Szczególnym wyrazem tej miłości była śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Nasze życie codzienne, wzajemna miłość, odnoszenie się z dobrocią do innych, chęć służenia pomocą potrzebującym i modlitwa, to nasza najlepsza odpowiedź na Bożą miłość.

Zapraszamy dziś o 15.00 na Godzinę Miłosierdzia.

Więcej…
 

17.04.2016, Ogłoszenia - 4 Niedziela Wielkanocna

Jezus w Polsce mieszka od 966 roku. Dziś jak przed laty mówi do nas, że jest dobrym pasterzem. A dobry pasterz troszczy się o swoje stado, prowadzi owce, broni je i chroni. Pasterz nawołuje owce, a one rozpoznają jego głos. Dziś, chociaż Go nie widzimy Jezus do nas mówi i wyciąga z opresji, pociesza, a przede wszystkim jest blisko, żeby nas prowadzić do życia wiecznego. Czy jednak my rozpoznajemy Jego głos? Czy chcemy iść za Nim?
Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na nieszpory i modlitwę za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Więcej…
 

10.04.2016, Ogłoszenia - 3 Niedziela Wielkanocna

Czy kochasz Mnie? Takie pytanie Pan Jezus zadaje św. Piotrowi w dzisiejszej Ewangelii. Jest to zarazem zapewnienie Zbawiciela o Jego miłości względem Piotra. Miłości, która wybacza grzech, zdradę i zaparcie się wiary. Pan kieruje to pytanie również do nas: Czy kochasz Mnie? „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” - odpowiada Piotr. A jaka jest moja odpowiedź?

Więcej…
 

3.04.2016, Ogłoszenia - 2 Niedziela Wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dziękujmy Panu bo jest miłosierny. Jezus mówi „ Pokój wam”. Władzę odpuszczania grzechów ma tylko Bóg. Ale on powierzył tę władzę Kościołowi słowami „Którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”. Jezus Chrystus jest „obliczem miłosierdzia”, gdyż cały sobą objawia nam miłosierdzie Boże.

Więcej…
 


Strona 1 z 80