payday loans

Zaproszenie na coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Pełna Chata"

 logo1 spc docel-male

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Pełna Chata? uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 marca 2013r. o godz. 19.30 odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Zapraszamy do pomieszczenia ?Jakubowej Świetlicy? ? Wikarówki, Więcławice Stare 50. Drugi termin Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia to 20 marca 2013 r. godz. 19.45 w ?Jakubowej Świetlicy? (Wikarówka) w Więcławicach Starych.

W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2013, a także przedstawione zamierzenia odnośnie dalszej działalności. Przewidywane jest głosowanie dotyczące zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia oraz przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia. Omówione zostaną także sprawy bieżące.

Do udziału w zebraniu zapraszamy nie tylko członków Stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia pojawią się osoby, które chcą się włączyć do pracy społecznej na rzecz najmłodszych mieszkańców naszej gminy albo ci z Państwa, którzy sami nie mając czasu albo możliwości działania podsuną ciekawe pomysły.

W imieniu Zarządu ? Sekretarz Stowarzyszenia

Anna Prejznar

www.pelnachata.org.pl

Więcławice, 05.03.2013