payday loans

Nagrody dla Proboszcza i Parafii św. Jakuba Apostoła

    amicus-amicus400         

Z przyjemnością, radością i dumą informujemy, iż nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych ?Amicus Hominum"?
w kategorii DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA - ?za prawie 30-letnią pełną poświęcenia pracę na rzecz lokalnej społeczności, konsekwentne budowanie i podtrzymywanie lokalnych więzi, organizację licznych inicjatyw kulturalno-sportowych, a także duszpasterską życzliwość i duchowe wsparcie oraz nieustające zaangażowanie w lokalne sprawy" w roku 2012 przypadła:

 

PROBOSZCZOWI NASZEJ PARAFII -

KSIĘDZU RYSZARDOWI HONKISZOWI !!!                 

W finale konkursu ?Kryształy Soli? na najlepszą organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, w kategorii Edukacja i Nauka, wyróżnienie otrzymała również nasza Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, ?za wychodzenie naprzeciw społecznym potrzebom, upowszechnianie i pielęgnowanie aktywnej i wrażliwej na ludzkie potrzeby postawy, niezwykle prężną współpracę z różnymi środowiskami oraz promocję Małopolski na arenie międzynarodowej, nieoceniony wkład w rozwój infrastruktury lokalnej, szereg przedsięwzięć kulturalno-oświatowych o zasięgu regionalnym, przeprowadzenie inwestycji, które umożliwiły parafii poszerzenie zakresu działalności i pozwoliły na współorganizowanie i inicjowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjno-edukacyjnym?.

Serdecznie gratulujemy zarówno księdzu Ryszardowi jak i całej naszej parafialnej społeczności za tak znaczące wyróżnienia!!! 
Cieszymy się tym bardziej, że wśród wielu rekomendacji zgłoszonych przez Stowarzyszenia i osoby prywatne związane z naszą parafią, jako Stowarzyszenie Pełna Chata mogliśmy się przyczynić  do tego wyboru, wysyłając do konkursu również nasze Rekomendacje.

Mamy nadzieję i ufność, że powyższe nagrody i wyróżnienia dodadzą księdzu Ryszardowi  jak i naszej Parafialnej  Rodzinie dodatkowych sił i chęci do działania na rzecz innych i potrzebujących.

Stowarzyszenie Pełna Chata

www.pelnachata.org.pl

UM_051212_010UM_051212_011UM_051212_015amicus-2amicus-4amicus-5amicus-amicus400