payday loans

Duszpasterze

Duszpasterze parafii.

 


ks. Ryszard Honkisz
proboszcz
Ur. 1957r. w Kobiernicach. Wyświęcony na kapłana w 1983r. W parafii św. Jakuba Apostoła od 1996r.

ks. Mirosław Cupek
wikariusz
ur. 1985 r. w Wadowicach, wyświęcony na kapłana w 2011 r., w parafii św. Jakuba od 2018 r.