payday loans

Kolping

Kopia_europa015

List

DZIEŁO KOLPINGA

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga.

BŁ. Adolph KOLPING
założyciel Związku
Kopia_portret020

Adolph Kolping urodził się 8.12.1813 r. w niemieckim miasteczku Kerpen k/Kolonii. Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny. Po ukończeniu szkoły podstawowej chciał kontynuować naukę, co jednak nie było możliwe z powodu trudnej sytuacji materialnej. W wieku 13 lat rozpoczął pracę w zakładzie szewskim,  początkowo jako uczeń, a później wykwalifikowany pracownik. Pracując przez 10 lat jako szewc, cały czas marzył o tym, by zostać księdzem. To marzenie udało mu się zrealizować dzięki pomocy życzliwych ludzi. Dzięki ich finansowemu wsparciu ukończył szkołę średnią, odbył studia teologiczne i 13.04.1845 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Kiedy rozpoczął pracę w swojej pierwszej parafii w Elberfeld (dziś dzielnica Wuppertalu), w rozwijającym się wówczas Zagłębiu Ruhry, spotkał się z trudną sytuacją społeczną mieszkańców. Bieda i ubóstwo wśród rzemieślników i robotników boleśnie dotykały młodego księdza. Dlatego włączył się w działalność katolickiego stowarzyszenia młodzieży czeladniczej założonego przez nauczyciela Johanna Breuera. Dostrzegł w nim szansę na przyczynienie się do likwidacji materialnego, a także duchowego i moralnego ubóstwa. Wkrótce został jego duchowym opiekunem, a z czasem faktycznym kierownikiem.

W 1849 r. został wikarym w katedrze w Kolonii. Tam jeszcze mocniej propagował tworzenie związków młodzieży. 6.05.1849 roku założył Koloński Związek Katolickich Czeladników, który stał się zalążkiem dzisiejszego Dzieła Kolpinga.

Ks. Kolping uważał, że tego typu związki są wielką szansą dla młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy w poszukiwaniu pracy opuścili swoje rodziny i byli zdani tylko na siebie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Aby chronić ich przed bezdomnością tworzył dla nich bursy. Aby chronić przed osamotnieniem oraz zagrożeniami moralnymi tworzył dla nich związki, w których panowała rodzinna atmosfera. Chciał, by związki istniały wszędzie tam, gdzie znajdują się młode osoby potrzebujące wsparcia i tworzeniu ich poświęcił swoje życie. W krótkim czasie założył wiele nowych związków, nie tylko w Niemczech, ale także w Austrii, Belgii, Szwajcarii, na Węgrzech i w innych krajach. Zakładał też bursy, kasy chorych, kasy oszczędnościowe, szkoły wieczorowe i świetlice. Wygłaszał setki kazań, wydawał publikacje i pisał artykuły propagujące społeczną naukę Kościoła, a także wiersze. W swoich działaniach łączył tradycyjne formy miłosierdzia z nowocześnie zorganizowaną samopomocą społeczną. Kochał młodych, a oni odwdzięczali się nazywając go swoim "Ojcem".

Zmarł 4.12.1865 r. w Kolonii.

27.10.1991 r. został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Misją Dzieła Kolpinga jest:
Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.

Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia - bezrobotnych, młodzieży i dzieci. Działania nasze opierają się na zasadzie "pomocy dla samopomocy". Oznacza to, że nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, ale chcemy, by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

Kopia_podtawy013

Kolping to sposób na życie i działanie.

Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. Dlatego nasi członkowie rozwijają swoje zdolności, by móc realizować się w różnych dziedzinach życia oraz przyczyniać do rozwiązywania konkretnych problemów społeczności, w których żyją.

Rodziny Kolpinga działające na terenie Polski tworzą Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie.

Rodzina Kolpinga jest najmniejszą, podstawową jednostką organizacyjną Dzieła Kolpinga, składającą się z co najmniej 15 osób powyżej 16 roku życia, posiadającą osobowość prawną i działającą z reguły na terenie parafii.

Na czele Rodziny stoi Zarząd wybrany w sposób demokratyczny, na określoną statutowo kadencję. W skład Zarządu wchodzi również proboszcz lub wikary parafii, przy której działa Rodzina, który jest jej duchowym opiekunem noszącym tytuł Prezesa.

Rodziny Kolpinga zrzeszone są w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce, którego siedziba znajduje się w Krakowie. Związek koordynuje i wspiera działalność Rodzin, realizuje projekty dla całej kolpingowskiej wspólnoty oraz reprezentuje Rodziny w życiu społecznym, politycznym oraz kościelnym na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Związek należy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii.

Dzieło Kolpinga na świecie  -  Międzynarodowe Dzieło Kolpinga

Dzieło Kolpinga istnieje w 61 krajach świata, na prawie wszystkich kontynentach (oprócz Australii). Należy do niego ponad 470 tysięcy osób. Rodziny Kolpinga oraz Związki Centralne Dzieła Kolpinga z wszystkich krajów tworzą Międzynarodowe Dzieło Kolpinga. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga wspiera swoich członków na całym świecie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz koordynuje współpracę wewnątrz organizacji. Ponieważ członkami Międzynarodowego Dzieła Kolpinga są zarówno przedstawiciele krajów rozwijających się jaki i rozwiniętych, istnieje możliwość współpracy pomiędzy nimi, prowadzącej do poprawy sytuacji społecznej w krajach ubogich. Z tej rozwiniętej współpracy korzystają szczególnie Rodziny Kolpinga w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, jak również wschodniej Europie. Jako wspólnota obejmująca swym zasięgiem cały świat Międzynarodowe Dzieło Kolpinga widzi swoją szczególną rolę w pielęgnowaniu i wspieraniu współpracy międzynarodowej i solidarności nie tylko pomiędzy członkami Dzieła z różnych krajów, ale również pomiędzy wszystkimi państwami świata.

Najważniejsze daty z historii Dzieła Kolpinga

1849, 6 maja: Powstanie kolońskiego Związku Czeladników, który jest zalążkiem Dzieła Kolpinga

1852, kwiecień - czerwiec: Pierwsza daleka podróż ks. A. Kolpinga (południowe Niemcy i Austria) odbyta celem rozszerzenia Dzieła.

1865, luty: Prezes Caspar Berends w Arnsberg komponuje hymn Kolpinga

1865, 4 grudnia: Śmierć ks. Adolpha Kolpinga

1871, 16-18 września: Po raz pierwszy nazwanie Związku ?Rodziną Kolpinga".

1901, 1 stycznia: Po raz pierwszy ukazuje się gazeta Związku "Kolpingblatt"

1928, 1 stycznia: Przyjęcie wzoru sztandaru i logo Dzieła jako litery "K" w kolorach czarnym i pomarańczowym

1935: Rada Generalna postanawia o nadaniu całemu Związkowi nazwy: "Dzieło Kolpinga".

1959, 1 kwietnia: Założenie w Kolonii-Deutz Instytutu do Spraw Pomocy Rozwojowej dzieła Kolpinga (SEK) i rozpoczęcie systematycznej współpracy Dzieła Kolpinga na rzecz rozwoju.

1974, 25 marca: Utworzenie w Brazylii Związku Centralnego zrzeszającego tamtejsze Rodziny Kolpinga zapoczątkowało falę powstawania nowych Związków w wielu krajach tzw. Trzeciego Świata.

1974, marzec: Międzynarodowe Dzieło Kolpinga otrzymuje status konsultanta przy Radzie Europy

1991, 27 października: Beatyfikacja ks. Adolpha Kolpinga przez Ojca Świętego Jana Pawła II

Młody Kolping

Jesteśmy grupą młodych ludzi mających od 15 do 26 lat, pełnych inicjatywy, chcących aktywnie się rozwijać i działać na rzecz naszych lokalnych społeczności. Nie lubimy przyglądać się z boku temu, co dzieje się wokół nas, tylko bierzemy sprawy w nasze ręce. Jesteśmy częścią lokalnych Rodzin Kolpinga, ale również Międzynarodowego Młodego Kolpinga.

Co robimy?

§ organizujemy spotkania młodzieżowe, szkolenia i kursy dokształcające

§ wspieramy wymianę informacji i doświadczeń

§ współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi grupami Młodego Kolpinga

§ organizujemy spotkania międzynarodowe (wymiany młodzieżowe, szkolenia dla liderów, wyjazdy wakacyjne) i wolontariat w krajach Unii Europejskiej

§ uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach

§ organizujemy imprezy kulturalno - rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe

§ pomagamy w organizowaniu przedsięwzięć dla najmłodszych

§ działamy na rzecz parafii i społeczności lokalnej

§ wydajemy czasopisma młodzieżowe

Niektóre zrealizowane pomysły:

§ praktyki polityczne (tygodniowe staże dla 7 osób u parlamentarzysty w Warszawie lub Brukseli)

§ Kultury w dialogu

§ polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie "Obok siebie" - wspólnie! w Krakowie i na Ukrainie

§ Spotkanie Edukacja globalna w Troskunai na Litwie dla osób Polski, wielkiej Brytanii, Łotwy i Litwy

§ Spotkanie Człowiek- człowiekowi... Odkrywanie różnorodności w Rosji (Sysran, Samara) uczestnicy 10 osób z Polski, 10 osób z Niemiec, 15 osób z Rosji

Historia / Najważniejsze daty z historii Dzieła Kolpinga w Polsce

1990, założenie przez ks. Kazimierza Hołę pierwszej Rodziny Kolpinga w Stanisławiu k/Kalwarii Zebrzydowskiej

1993, marzec, zjazd przedstawicieli pierwszych 6 Rodzin Kolpinga i powołanie Tymczasowego Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce

1995, styczeń, powstanie Biura Dzieła Kolpinga w Krakowie

1996, listopad, Walne Zgromadzenie Dzieła Kolpinga w Polsce i powstanie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (zrzeszającego 17 Rodzin Kolpinga), wybory Zarządu Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na pierwszą kadencję

1998, czerwiec, początki szerokiej działalności Domu Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga w Luborzycy

1999, grudzień, oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w Polsce jako katolicka wspólnota samopomocy społecznej.

2000, kwiecień, powstanie biura turystycznego Kolping Ravel

2001, sierpień, otwarcie nowej siedziby głównej Związku ? Domu "Kolping" w Krakowie.

2001-2002, realizacja pierwszego projektu na rzecz osób bezrobotnych

Domy Kolpinga
Domy "Kolping" to pokoje gościnne i miejsca noclegowe, przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Dom "Kolping" w Krakowie położony jest blisko centrum w przyjemnym i cichym otoczeniu. Obiekt oferuje:

- 1, 2 i 3 osobowe pokoje z telefonem, radiem oraz TV (w niektórych)
- salę szkoleniowo - konferencyjną (sprzęt audiowizualny)
- samoobsługową kuchnię
- bezpłatny, zamykany parking.

www: http://www.dom.kolping.pl mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dom "Kolping" w Luborzycy k. Krakowa położony jest w malowniczej miejscowości, zaledwie 18 km od centrum Krakowa. Obiekt oferuje:

- 50 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 i wieloosobowych
- całodzienne wyżywienie
- salę konferencyjną
- parking

www: http://www.dom.kolping.pl mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Luborzyca

 

Dom "Kolping" w Heluszu

Dom "Kolping" w położony jest w górach, wśród lasów Pogórza Dynowskiego, ok. 30 km na zachód od Jarosławia. Jest to teren o wyjątkowych właściwościach uzdrowiskowych. W lecie panują tu doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, natomiast w zimie są świetne warunki dla narciarstwa, saneczkarstwa, kuligów z ogniskami. W obiekcie znajdują się:

- miejsca noclegowe dla 80 osób (pokoje 2, 3, 4, 6, 7, 9 i 24-osobowe)
- kuchnia i zaplecze kuchenne nowocześnie wyposażone
- stołówka
- kaplica
- trzy boiska sportowe
- trzy domki z miejscami noclegowymi na 20 osób.

Ośrodek rekolekcyjno-rekreacyjny prowadzony przez
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kopia_hymn017

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o Dziele Kolpinga otwórz stronę - www.kolping.pl

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

c.d.n.