payday loans

Intencje Mszy Św. 10.05.2010 - 16.05.2010

PONIEDZIAŁEK
7.30
+ Genowefę i Franciszka Bebak oraz Ryszarda Krzyworzekę
18.30
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

WTOREK
7.30
+ Agnieszkę Jednaką (od Róży ze Zdzięsławic)
18.30
+ Juliannę Sokół w 1. rocznicę śmierci

ŚRODA
7.30
+ Mariana Kaczmarczyk (od córek)
18.30
+ Bonifacego Chromniaka (od rodziny Kurkiewiczów i Zająców)

CZWARTEK
7.30
+ Stanisława Lorens w 8. rocznicę śmierci
18.30
+ Bonifacego Chromniak (od córki Anny z rodziną)

PIĄTEK
7.30
+ Mariana Kaczmarczyk (od brata z rodziną)
18.30
W podziękowaniu za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marcina z okazji 18. urodzin oraz o opiekę Matki Bożej nad całą Rodziną

SOBOTA
7.30
+ Zofię i Edwarda oraz Zuzannę i Józefa
18.30
+ Barbarę i Wiesława Prześlica

NIEDZIELA
7.50
+ Tadeusza, Julię i Stanisława Małysz
9.00
1/ + Stanisława Kalitę w rocznicę śmierci
2/ + Mariannę i Leona Dziad (od córki Reginy z rodziną)
11.00
1/ + Anielę Sobota
2/ + Wandę Kałwa, rodziców Zofię i Piotra Zapała oraz Helenę Kołatka
12.15

O łaski i Boże błogosłąwieństwo dla naszej wspólnoty parafialnej i liturgicznej

17.00
+ Zofię