payday loans

ponyfikat

 

1. Najważniejsze  fakty

z okresu Pontyfikatu

Jana Pawła II


16 października 1978r. - o godz. 18 nad Kaplicą Sykstyńską pojawia się biały dym; chwilę potem kardynał Pericle Felici oznajmuje "habemus papam";   265 papieżem zostaje wybrany kardynał Karol Wojtyła; przybiera imię Jan Paweł II;
PIERWSZE ORĘDZIE JANA PAWŁA II

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najdrożsi Bracia i Siostry! Jeszcze przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawia l, a oto Najdostojniejsi Kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie. Nie wiem, czy potrafię rozmawiać waszym... naszym językiem włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana Boga i z pomocą ludzi.

22 października 1978r. - uroczysta inauguracja pontyfikatu, podczas której papież Polak mówi " Nie lękajcie się. Otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi !";

24 stycznia 1979r. - papież przyjmuje na audiencji Andrieja Gromykę, radzieckiego ministra spraw zagranicznych, którego
zadaniem jest przekonać się, jakie są zamiary polskiego zwierzchnika Kościoła;

25 stycznia 1979r. - Jan Paweł II rozpoczyna pierwszą zagraniczną podróż; do Dominikany i Meksyku;

15 marca 1979r. - Watykan ogłasza pierwszą encyklikę Jana Pawła II- "Redemtor hominis" (Odkupiciel człowieka) - mówiącą
o problemach, z jakimi przyjdzie się w przyszłości borykać Kościołowi;

2 czerwca 1979r. - rozpoczyna się pierwsza papieska pielgrzymka do ojczyzny;

30 czerwca 1979r. - papież mianuje nowych kardynałów, wśród nich jest Franciszek Macharski;

30 maja 1980r. - papież wyrusza w podróż do Francji, której zadaje pytanie:"Czy mnie jeszcze miłujesz ?"i dodaje: " cywilizacja konsumpcyjna nie czyni ludzi szczęśliwymi.Nigdy nie czyniła.";

30 listopada 1980r. - druga encyklika papieska " Dives in misericordia"(Bogaty w miłosierdzie);

16 grudnia 1980r. - Jan Paweł II pisze list do Leonida Breżniewa w obronie Polski "Solidarności";

13 maja 1981r. - zamach na Ojca Świętego;

28 maja 1981r. - umiera prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński;

7 lipca 1981r. - papież mianuje arcybiskupa Józefa Glempa prymasem Polski;

15 września 1981r. - kolejna encyklika - "Laborem exercens" - mówiąca o godności ludzkiej pracy;

25 listopada 1981r. - Jan Paweł II mianuje kardynała Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary;

6 kwietnia 1982r. - w liście do generała Wojciecha Jaruzelskiego papież zwraca się o poszanowanie praw człowieka i narodu;

28 września 1982r. - na prywatnej audiencji papież przyjmuje Dalajlamę ( duchowego przywódcę Tybetu);

2 lutego 1983r. - wśród nowo mianowanych kardynałów jest prymas Polski arcybiskup Józef Glemp;

16 czerwca 1983r. - zaczyna się druga pielgrzymka Ojca Świętego do Polski;

27 grudnia 1983r. - papież składa wizytę we włoskim więzieniu człowiekowi, który do niego strzelał 13 maja 1981r.- Mehmetowi
Ali Agcy;

30 marca 1985r. - na I Światowe Spotkanie Młodzieży w Rzymie przyjechało ok. 250 000 ludzi z ponad 70 krajów;

2 czerwca 1985r. - czwarta encyklika "Slavorum Apostoli" o procesie chrystianizacji Słowian;

13 kwietnia 1986r. - Ojciec Święty przekracza progi rzymskiej Synagogi Większej, a w przemówieniu nazywa Żydów "braćmi";

18 maja 1986r. - papież podpisuje swoją piątą encyklikę - " Dominum et Vivificantem" - o Duchu Świętym;

18 listopada 1986r. - papież wyrusza w swoją najdłuższą pielgrzymkę; potrwa do 1 grudnia, a w tym czasie Jan Paweł II odwiedzi Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele;

25 marca 1987r. - szósta encyklika "Redemptoris Mater";

8 czerwca 1987r. - rozpoczyna się trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny;

30 grudnia 1987r. - siódma encyklika - " Sollicitudo rei socialis" - krytyka liberalnego kapitalizmu Zachodu
i marksistowskiego kolektywizmu Wschodu;

17 lipca 1989r. - Polska oficjalnie nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Watykanem;

1 grudnia 1989r. - papież przyjmuje na adiencji Michaiła Gorbaczowa; trzy miesiące później ZSRR nawiązuje oficjalne stosunki
dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską;

7 grudnia 1990r. - ósma encyklika - "Redemptoris misio", mówi o misyjnej roli Kościoła;

1 maja 1991r. - - dziewiąta encyklika - "Centesimus annus" - o konsekwencjach upadku komunizmu;

1 czerwca 1991r. - rozpoczyna się czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski;

13 sierpnia 1991r. - Ojciec Święty znów na kilka dni odwiedza Polskę (druga część tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny);
- jej celem jest spotkanie z młodzieżą na Jasnej Górze;

15 lipca 1992r. - Jan Paweł II poddany zostaje operacji usunięcia fragmentu jelita grubego z guzem;

31 października 1992r. - papież rehabilituje Galileusza, stwierdza, że Kościół niesłusznie go potępił;

7 grudnia 1992r. - ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu Kościoła Katolickiego;

4 września 1993r. - rozpoczyna się pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii;

5 października 1993r. - ukazuje się dziewiąta encyklika - "Veritatis splendor" (Blask prawdy) - papież broni norm moralnych;

19 października 1994r. - ukazuje się nowa książka Jana Pawła II - " Przekroczyć próg nadziei";

26 grudnia 1994r. - amerykański tygodnik "Time'ogłasza Jana Pawła II Człowiekiem Roku;

15 stycznia 1995r. - na mszę w Manili przybywa 5-milionowy tłum; to największe zgromadzenie w dziejach ludzkości;

25 marca 1995r. - papież ogłasza encyklikę (dziesiątą) "Evangelium vitae'- o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego;

13 maja 2000r. - Jan Paweł II wyjawia 3 część tajemnicy fatimskiej, która zdaniem Watykanu, mówi o zamachu na papieża;

15 sierpnia 2000r. - ponad 2 miliony wiernych uczestniczą w XV Dniach Młodzieży w Rzymie;

4 maja 2001r. - pielgrzymka do Grecji, Syrii i na Maltę;

21 czerwca 2001r. - początek podróży na Ukrainę;

16 czerwca 2002r. - kanonizacja Ojca Pio; to własnie z tym świętym zakonnikiem łączyła Karola Wojtyłę tajemnicza więź...;

16 sierpnia 2002r. - Jan Paweł II przyjeżdża z pielgrzymką do Polski; dzień później podczas mszy w Łagiewnikach zawierza
świat Bożemu Miłosierdziu;

6 czerwca 2003r. - Jan Paweł II wyrusza w swoją setną pielgrzymkę - tym razem jedzie do Chorwacji;

14 sierpnia 2004r. - papież odwiedza Lourdes;

19 października 2004r. - beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty;

31 stycznia 2005r. - pogarsza się stan zdrowia Ojca Świętego;

1 luty 2005r. - papież z ostrym zapaleniem krtani i tchawicy trafia do kliniki Gemeli;

10 luty 2005r. - Jan Paweł II opuszcza szpital;

24 lutego 2005r. - wracają problemy z oddychaniem i papież ponownie trafia do kliniki; tu zostaje poddany tracheotomii;

13 maraca 2005r. - Ojciec Święty powraca do Watykanu;

31 marca 2005r. - infekcja dróg moczowych wywołuje wysoką gorączkę, która doprowadza do zakażenia krwi i zawału serca, ale
papież nie chce już być przewieziony do szpitala;

1 kwietnia 2005r. - stan Jana Pawła II jest bardzo poważny;

2 kwietnia 2005r. - o godz. 21.37 ojciec Święty Jan Paweł II umiera;Jego najbliżsi współpracownicy usłyszeli chwilę
przedtem z ust Jana Pawła II słowa:" Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję";

 

2. PONTYFIKAT JANA PAWŁA II

w rozbiciu na poszczególne lata

Rok pierwszy

(16 X 1978 - 15 X 1979)

* 16 X 1978, ok. godz. 17.15 - wybór kard. Karola Wojtyły na papieża; ok. godz. 19.20 - pierwsze wystąpienie publiczne i błogosławieństwo "Urbi et Orbi";
* 17 X - radiowo-telewizyjne orędzie "Urbi et Orbi"; wizyta w poliklinice Gemelli u chorego przyjaciela, bpa Andrzeja Deskura;
* 22 X - uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II;
* 5 XI - pielgrzymka do grobów Patronów Italii: św. Franciszka (Asyż) i św. Katarzyny Sieneńskiej (rzymska bazylika Santa Maria sopra Minerva);
* 12 XI - ingres do bazyliki św. Jana na Lateranie;
* 18 XI - spotkanie z abpem Marcelem Lefebvrem;
* 3 XII - rozpoczęcie systematycznych odwiedzin w parafiach rzymskich;
* 1 I 1979 - XII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju";
* 6 I - święcenia biskupie ks. Franciszka Macharskiego, nowego metropolity krakowskiego;
* 24 I - audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR;
* 25 I - 1 II - pierwsza zagraniczna podróż Jana Pawła II do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama;
* 4 III - encyklika "Redemptor hominis";
* 12 III - audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich;
* 3 IV - list do kard. Slipego z okazji zbliżającego się milenium chrztu Ukrainy;
* 8 V - list apostolski "Rutilans agmen" do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława;
* 31 V - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Jadwigi, królowej Polski;
* 2 - 10 VI - podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ);
* 30 VI - pierwszy konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Franciszek Macharski, bp Władysław Rubin oraz jeden kardynał mianowany in pectore (w tajemnicy) - po kilku latach okazało się, że był nim chiński biskup Ignatius Gong Pin-mei;
* 29 IX - 8 X - podróż do Irlandii i USA (2 X - przemówienie na forum ONZ).

Rok drugi

(16 X 1979 - 15 X 1980)

* 16 X 1979 - adhortacja apostolska "Catechesi tradendae" o katechizacji w naszych czasach;
* 10 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO; przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk (apel o podjęcie badań nad "sprawą Galileusza");
* 5 - 9 XI - pierwsze od czterech wieków plenarne zgromadzenie kardynałów;
* 28 - 30 XI - podróż do Turcji (spotkanie z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Dimitriosem I; ogłoszenie wspólnej deklaracji o ustanowieniu katolicko-prawosławnej komisji mieszanej do dialogu teologicznego);
* 29 XI - list apostolski "Inter Sanctos" ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów;
* 15 XII - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach nauczania teologicznego prof. Hansa Künga;
* 1 I 1980 - XIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Prawda siłą pokoju";
* 14 - 31 I - Synod Partykularny Kościoła Holenderskiego;
* 20 II - audiencja dla grupy japońskich buddystów i szintoistów;
* 24 II - list "Dominicae cenae" o tajemnicy i kulcie Eucharystii;
* 24 - 27 III - Nadzwyczajny Synod Biskupów Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego;
* 2 - 12 V - podróż do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty i Wybrzeża Kości Słoniowej (spotkanie z anglikańskim arcybiskupem Canterbury; apel do świata o pomoc dla krajów Sahelu);
* 5 V - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji;
* 15 V - list do Niemieckiej Konferencji Biskupów: "Nieomylność Kościoła darem Chrystusa" w związku ze sprawą ks. Hansa Künga;
* 30 V - 2 VI - podróż do Francji (2 VI - przemówienie w siedzibie UNESCO);
* 22 VI - beatyfikacja m.in. Katarzyny Tekakwitha, Indianki z plemienia Mohawków;
* 30 VI - 12 VII - podróż do Brazylii (w jednej z faweli Jan Paweł zdjął z palca pierścień i zostawił go ubogim);
* 11 VII - list apostolski "Sanctorum altrix Mater Ecclesia" z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta;
* 20 VIII - list do kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu;
* 1 IX - dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej;
* 26 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

Rok trzeci

(16 X 1980 - 15 X 1981)

* 25 X 1980 - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie;
* 14 XI - list do szefów państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE na temat wolności religijnej;
* 15 - 19 XI - podróż do RFN;
* 2 XII - encyklika "Dives in misericordia";
* 31 XII - list apostolski "Egregiae virtutis" ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy;
* 1 I 1981 - XIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność!";
* 15 I - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;
* 8 II - spotkanie z głównym rabinem Rzymu prof. Elio Toaffem;
* 16 - 27 II - podróż na Daleki Wschód: do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii i USA - na Alaskę (apel o pokój wygłoszony w Hiroszimie);
* 25 III - list "A Concilio Constantinopolitano" z okazji 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
* 9 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Rodziny;
* 13 V, ok. godz. 17.19, plac Świętego Piotra - zamach na życie Jana Pawła II;
* 13 V - 3 VI - pobyt w poliklinice Gemelli;
* 17 V - pierwsza po zamachu publiczna wypowiedź Papieża ("Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem");
* 28 V - list do Polaków w związku ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego;
* 7 VI - ogólnokościelne (i ekumeniczne) obchody 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
* 20 VI - 14 VIII - pobyt w poliklinice Gemelli;
* 6 VII - powołanie stałej, 15-osobowej Rady Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej;
* 14 IX - encyklika "Laborem exercens" (dokument ten miał być ogłoszony 15 V, w 90. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum").

Rok czwarty

(16 X 1981 - 15 X 1982)

* 22 XI 1981 - adhortacja apostolska "Familiaris consortio" o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym;
* 8 XII - list apostolski "Beata Hedvigis", ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie;
* 14 - 18 XII - publikacja raportu o skutkach użycia broni nuklearnej, doręczonego sekretarzowi generalnemu ONZ oraz przywódcom USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji;
* 18 XII - list do gen. Wojciecha Jaruzelskiego po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego;
* 24 XII - Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cierpiącymi, m.in. z Polską;
* 1 I 1982 - XV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój - dar Boga powierzony ludziom";
* 7 I - audiencja dla Icchaka Szamira, ministra spraw zagranicznych Izraela;
* 12 II - deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE;
* 12 - 19 II - podróż do Afryki: do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej;
* 12 - 15 V - podróż do Portugalii (pielgrzymka do Fatimy - akt zawierzenia świata Matce Bożej);
* 20 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury;
* 22 V - Msza św. koncelebrowana z przedstawicielami Episkopatów Argentyny i Wielkiej Brytanii w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy/Malwiny;
* 28 V- 2 VI - podróż do Wielkiej Brytanii (wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teologicznego);
* 7 VI - audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
* 10 - 13 VI - podróż do Brazylii i Argentyny;
* 15 VI - podróż do Szwajcarii (wystąpienie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy);
* 29 VIII - podróż do San Marino;
* 15 IX - audiencja dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata;
* 28 IX - audiencja dla Dalajlamy;
* 3 X - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Fra Angelico;
* 10 X - kanonizacja bł. o. Maksymiliana Kolbego, męczennika Oświęcimia.

Rok piąty

(16 X 1982 - 15 X 1983)

* 31 X - 9 XI 1982 - podróż do Hiszpanii;
* 28 XI - konstytucja apostolska "Ut sit validum", nadająca Opus Dei status prałatury personalnej;
* 1 I 1983 - XVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów";
* 6 I - bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia;
* 25 I - konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego;
* 2 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
* 24 II - prezentacja książki André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II";
* 2 - 10 III - podróż do Ameryki Łacińskiej (przez Portugalię): do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti;
* 16 - 23 VI - podróż do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka odbyła się w stanie wojennym - po oficjalnej części wizyty Jan Paweł II spotkał się z Lechem Wałęsą);
* 14 - 15 VIII - podróż do Francji (pielgrzymka do Lourdes).
* 10 - 13 IX - podróż do Austrii;
* 29 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie.

Rok szósty

(16 X 1983 - 15 X 1984)

* 22 X 1983 - ogłoszenie Karty Praw Rodziny;
* 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie;
* 31 X - list do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan, z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina Lutra;
* 11 XII - wizyta w rzymskim kościele luterańskim;
* 27 XII - wizyta w rzymskim więzieniu Rebibbia i spotkanie z zamachowcem Mehmetem Ali Agcą;
* 1 I 1984 - XVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój rodzi się z serca nowego";
* 10 I - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Stanami Zjednoczonymi;
* 11 II - list apostolski "Salvifici doloris" o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia;
* 18 II - porozumienie w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego pomiędzy Stolicą Apostolską a Republiką Włoską; ogłoszenie bł. Fra Angelico patronem artystów;
* 24 II - powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu;
* 4 III - rzymskie obchody 500. rocznicy śmierci św. Kazimierza, Patrona Litwy;
* 25 III - adhortacja apostolska "Redemptionis donum" o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej;
* 6 IV - list do sekretarza stanu: "Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim";
* 20 IV - list apostolski "Redemptionis Anno" na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych;
* 1 V - list apostolski "Les grands mystčres" do biskupów Kościoła w sprawie pokoju w Libanie;
* 2 - 12 V - podróż na Daleki Wschód (przez Alaskę): do Korei Płd., Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy Salomona, do Tajlandii (kanonizacja 103 męczenników koreańskich; wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu);
* 2 VI - oficjalna wizyta Jana Pawła II w siedzibie prezydenta Republiki Włoskiej na Kwirynale;
* 10 VI - dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan: "Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii";
* 12 - 17 VI - podróż do Szwajcarii (wizyta w siedzibie Światowej Rady Kościołów);
* 16 - 17 VII - wyprawa narciarska w Alpy;
* 6 VIII - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia";
* 9 - 21 IX - podróż do Kanady;
* 10 - 13 X - podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: do Dominikany i Portoryko (pielgrzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obchodów 500. rocznicy odkrycia Ameryki).

Rok siódmy

(16 X 1984 - 15 X 1985)

* 2 XII 1984 - adhortacja apostolska "Reconciliatio et paenitentia" o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła;
* 1 I 1985 - XVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój i młodzi idą razem";
* 26 I - 6 II - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago;
* 11 II - ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia;
* 27 II - audiencja dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki;
* 30 - 31 III - rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży; ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży;
* 31 III - List apostolski do młodych całego świata;
* 11 IV - udział Papieża w obradach Konferencji Episkopatu Włoch;
* 26 IV - audiencja dla uczestników sympozjum nt.: "Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji";
* 11 - 21 V - podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii (wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości);
* 25 V - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Henryk Gulbinowicz, abp Andrzej Deskur oraz abp Lubacziwski, Ukrainiec.
* 2 VI - encyklika "Slavorum Apostoli";
* 24 VI - dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem: "Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego";
* 8 - 19 VIII - podróż do Afryki: do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroko (przemówienie do młodzieży muzułmańskiej w Casablance);
* 8 IX - podróż do Liechtensteinu (przez Szwajcarię).

Rok ósmy

(16 X 1985 - 15 X 1986)

* 3 XI 1985 - beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, męczennika z Dachau;
* 10 XI - Msza św. dla uczestników 23. sesji FAO (w 40. rocznicę powstania tej organizacji);
* 25 XI - 8 XII - Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego;
* 1 I 1986 - XIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód--Zachód: jest tylko jeden pokój";
* 25 I - zapowiedź Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu;
* 31 I - 11 II - podróż do Indii;
* 22 III - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu;
* 13 IV - wizyta Papieża w rzymskiej Synagodze Większej;
* 10 V - ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej;
* 18 V - encyklika "Dominum et Vivificantem";
* 21 VI - otwarcie rzymskiego Centrum Solidarności im. Jana Pawła II - ośrodka terapeutycznego dla narkomanów;
* 26 - 28 VI - rzymskie obchody 800-lecia chrystianizacji Łotwy;
* 1 - 8 VII - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji;
* 6 IX - apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc);
* 1 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary "O duszpasterstwie osób homoseksualnych";
* 4 - 7 X - podróż do Francji (m.in. wizyta w Ars i Taizé).

Rok dziewiąty

(16 X 1986 - 15 X 1987)

* 27 X 1986 - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii niechrześcijańskich;
* 6 XI - audiencja dla uczestników Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Kolokwium Teologicznego;
* 18 XI - 1 XII - podróż na Daleki Wschód: do Bangladeszu, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele;
* 1 I 1987 - XX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju";
* 13 I - audiencja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego;
* 20 II - audiencja dla matki Mehmeta Ali Agcy;
* 22 II - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania;
* 25 III - encyklika "Redemptoris Mater";
* 31 III - 13 IV - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Chile, Argentyny (Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires);
* 30 IV - 4 V - podróż do RFN (beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, filozofa, Żydówki, męczennicy Oświęcimia);
* 5 czerwca - list apostolski "Sescentesima anniversaria" na 600--lecie chrztu Litwy;
* 6 VI - inauguracja Roku Maryjnego; audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
* 8 - 14 VI - podróż do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą);
* 25 VI - audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima;
* 28 VI - beatyfikacja bpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Litwina;
* 2 IX - spotkanie z członkami Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej;
* 10 - 21 IX - podróż do USA i Kanady (m.in. spotkanie z chorymi na AIDS);
* 1 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po Soborze Watykańskim II;
* 4 X - beatyfikacja m.in. Marcela Callo, świeckiego działacza katolickiego.

Rok dziesiąty

(16 X 1987 - 15 X 1988)

* 25 X 1987 - kanonizacja Giuseppe Moscatiego, świeckiego;
* 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II;
* 3 - 7 XII - wizyta w Watykanie prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I;
* 4 XII - list apostolski "Duodecimum saeculum" z okazji 1200. rocznicy II Soboru Nicejskiego;
* 27 XII - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" z okazji Międzynarodowego Roku Schronienia dla Bezdomnych: "Co uczyniłeś ze swoim bezdomnym bratem?";
* 30 XII - encyklika "Sollicitudo rei socialis";
* 1 I 1988 - XXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia";
* 3 I - spotkanie z ubogimi w rzymskim hospicjum Świętej Marty;
* 25 I - list apostolski "Euntes in mundum" z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
* 14 II - przesłanie "Magnum baptismi donum" do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
* 4 III - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
* 8 IV - list do kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Św. Piusa X abpa Marcela Lefebvre?a;
* 7 - 19 V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju;
* 21 V - otwarcie na terenie Watykanu schroniska dla ubogich "Donum Mariae";
* 14 VI - audiencja dla Dalajlamy;
* 19 VI - kanonizacja 117 męczenników wietnamskich;
* 23 - 27 VI - podróż do Austrii;
* 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Litwin i Chińczyk z Hongkongu (tuż przed konsystorzem zmarł kardynał-nominat Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego); konstytucja apostolska "Pastor Bonus" o Kurii Rzymskiej;
* 2 VII - list apostolski "Ecclesia Dei" w związku ze schizmą abpa Marcela Lefebvre?a;
* 9 - 10 VII - rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
* 15 VIII - list apostolski "Mulieris dignitatem" o godności i powołaniu kobiety;
* 10 - 19 IX - podróż do Afryki: do Zimbabwe, Botswany, Lesotho i Mozambiku;
* 8 - 11 X - podróż do Francji (wizyta w siedzibie Rady Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka).

Rok jedenasty

(16 X 1988 - 15 X 1989)

* 28 X 1988 - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata oraz różnych wyznań chrześcijańskich);
* 3 XI - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax": "Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi";
* 30 XII - adhortacja apostolska "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po II Soborze Watykańskim;
* 1 I 1989 - XXII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju";
* 8 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
* 6 II - audiencja dla prof. Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla;
* 20 IV - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;
* 28 IV - 6 V - podróż do Afryki: na Madagaskar, Reunion, do Zambii i na Malawi;
* 15 V - apel do sekretarza generalnego ONZ w sprawie Libanu;
* 27 V - audiencja dla prezydenta USA George?a Busha;
* 1 - 10 VI - podróż do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji;
* 17 VII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL;
* 15 VIII - adhortacja apostolska "Redemptoris Custos" o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła;
* 19 - 21 VIII - podróż do Hiszpanii (Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela);
* 27 VIII - list apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej;
* 1 IX - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie (orędzie telewizyjne Jana Pawła II);
* 7 IX - list apostolski "Ancora una volta" o sytuacji w Libanie;
* 15 IX - audiencja dla mnichów - buddystów tybetańskich;
* 26 IX - 2 X - wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie (ogłoszenie wspólnej deklaracji o woli współdziałania na rzecz przywrócenia pełnej wspólnoty między katolikami i anglikanami);
* 6 - 16 X - podróż na Daleki Wschód: do Korei Płd., Indonezji i na Mauritius;
* 15 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej".

Rok dwunasty

(16 X 1989 - 15 X 1990)

* 20 X 1989 - audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego;
* 12 XI - kanonizacja bł. Agnieszki Czeskiej i bł. br. Alberta Chmielowskiego;
* 15 XI - audiencja dla uczestników międzynarodowej konferencji nt.: "Kościół wobec AIDS";
* 1 XII - audiencja dla przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR Michaiła Gorbaczowa;
* 1 I 1990 - XXIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem"; wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
* 24 I - orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Misja Kościoła w erze komputerów";
* 25 I - 1 II - podróż do Afryki: do Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i Czadu;
* 9 II - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską;
* 15 III - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR;
* 19 IV - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Czechosłowacką Republiką Federacyjną;
* 21 - 22 IV - podróż do Czechosłowacji;
* 6 - 14 V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Meksyku i Curaçao;
* 15 V - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Rumunią;
* 20 V - beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego;
* 24 V - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o powołaniu teologa w Kościele;
* 25 - 27 V - podróż na Maltę;
* 27 VIII - audiencja dla przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy;
* 1 - 10 IX - podróż do Afryki (przez Maltę): do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej;
* 30 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów we współczesnym świecie.

Rok trzynasty

(16 X 1990 - 15 X 1991)

* 18 X 1990 - konstytucja apostolska "Sacri canones", promulgująca Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich;
* 28 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów;
* 18 XI - audiencja dla prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa;
* 5 - 6 XII - obchody 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate";
* 6 XII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią;
* 7 XII - encyklika "Redemptoris missio";
* 1 I 1991 - XXIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju";
* 11 I - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
* 15 I - listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George?a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
* 16 I - przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie;
* 19 I - audiencja dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku;
* 21 I - przywrócenie w Polsce Ordynariatu Polowego;
* 5 II - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
* 13 II - posłanie do Światowej Rady Kościołów;
* 4 - 5 III - spotkanie z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej;
* 21 III - list do sekretarza generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej;
* 4 - 7 IV - konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt;
* 13 IV - mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie;
* 1 V - encyklika "Centesimus annus" (w 100. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum");
* 10 - 13 V - podróż do Portugalii;
* 19 V - list do wszystkich biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego;
* 31 V - list do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej;
* 1 - 9 VI - podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa; beatyfikacja bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego);
* 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Rumun i Słowak;
* 13 - 20 VIII - podróż do Polski (drugi etap - w dniach 13 do 16 VIII - Kraków, Wadowice, Częstochowa; beatyfikacja Anieli Salawy; Światowy Dzień Młodzieży) i na Węgry;
* 7 IX - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Albanią;
* 8 IX - ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii;
* 10 X - list do biskupów Chorwacji;
* 11 X - list do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii;
* 12 - 21 X - podróż do Brazylii.

Rok czternasty

(16 X 1991 - 15 X 1992)

* 23 X 1991- apel do wspólnoty międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych w Chorwacji;
* 27 X - beatyfikacja ks. Adolfa Kolpinga, prekursora społecznej nauki Kościoła;
* 8 XI - audiencja dla prezydenta USA George?a Busha;
* 17 XI - kanonizacja o. Rafała Kalinowskiego;
* 28 XI - 14 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie;
* 7 XII - nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Papieża w intencji jedności Europy;
* 8 XII - apel o pokój w Jugosławii;
* 20 XII - audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna;
* 1 I 1992 - XXV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju".
* 13 I - uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii;
* 8 II - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Słowenią, Chorwacją oraz Ukrainą;
* 19 - 26 II - podróż do Afryki: do Senegalu, Gambii i Gwinei (wizyta w Domu Niewolników na wyspie Goreé);
* 25 III - adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie; bulla "Totus Poloniae populus" dotycząca reorganizacji struktury kościelnej w Polsce;
* 26 III - audiencja dla przedstawicieli Światowej Rady Metodystów;
* 4 IV - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Mongolią;
* 23 IV - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
* 9 V - ustanowienie Światowego Dnia Chorego (11 II);
* 17 V - beatyfikacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei, i Giuseppiny Bakhita, niewolnicy sudańskiej;
* 23 V - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją oraz Mołdawią;
* 25 V - audiencja dla anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George?a Careya;
* 28 V - list Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia;
* 4 - 10 VI - podróż do Afryki: do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą;
* 25 VI - zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego;
* 12 - 28 VII - pobyt Jana Pawła II w poliklinice Gemelli;
* 21 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Bośni i Hercegowiny;
* 28 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Kirgizji;
* 9 - 14 X - podróż do Dominikany (Msza św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej);
* 11 X - konstytucja apostolska "Fidei depositum" z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rok piętnasty

(16 X 1992 - 15 X 1993)

* 31 X 1992 - audiencja dla uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk (rehabilitacja Galileusza: "Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych");
* 12 XI - przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny.
* 7 XII - prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego;
* 20 XII - wizyta w jadłodajni dla ubogich;
* 1 I 1993 - XXVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim";
* 10 I - Dzień Modlitw o Pokój w Europie (Asyż);
* 2 II - list do arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie;
* 3 - 10 II - podróż do Afryki: do Beninu, Ugandy i Sudanu (m.in. wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV);
* 11 II - I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes;
* 1 III - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w obronie ludności Bośni i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne szaleństwo wojny;
* 20 III - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Dunsa Szkota, filozofa i teologa;
* 6 IV - telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim;
* 9 IV - list do sióstr karmelitanek w sprawie Karmelu w Oświęcimiu;
* 18 IV - beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej;
* 25 IV - podróż do Albanii;
* 8 VI - dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan: "Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu";
* 12 - 17 VI - podróż do Hiszpanii;
* 2 VII - pobyt w poliklinice Gemelli (badania kontrolne);
* 28 VII - podpisanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską;
* 6 VIII - encyklika "Veritatis splendor";
* 9 - 16 VIII - podróż do Ameryki: na Jamajkę, do Meksyku i USA (Światowy Dzień Młodzieży w Denver);
* 4 - 10 IX - podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii;
* 21 IX - audiencja dla głównego rabina Izraela Meira Laua.

Rok szesnasty

(16 X 1993 - 15 X 1994)

* 16 X 1993 - audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna;
* 11 - 12 XI - pobyt w poliklinice Gemelli (zwichnięcie stawu barkowego);
* 30 XII - podpisanie porozumienia o podstawowych zasadach regulujących stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem;
* 1 I 1994 - XXVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości"; ustanowienie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych;
* 4 - 5 I - spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach z udziałem Papieża, watykańskiego sekretarza stanu, 7 kardynałów, oraz nuncjuszy apostolskich w Chorwacji, Słowenii i Bośni;
* 11 I - apel Papieskiej Rady "Iustitia et Pax": "Pokój na Bałkanach jest możliwy";
* 23 I - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach (Papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóty dopóki nie ustanie wojna na Bałkanach);
* 2 II - List do rodzin;
* 11 II - ustanowienie Papieskiej Akademii Obrony Życia;
* 17 III - audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina;
* 8 IV - odsłonięcie odrestaurowanego "Sądu Ostatecznego" Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej;
* 9 IV - telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju;
* 10 IV - 8 V - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce;
* 14 IV - list do przywódców państw oraz do sekretarza generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju: "Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości";
* 24 IV - beatyfikacja dwóch świeckich kobiet, matek: Elżbiety Canori Mora i Joanny Beretty Molla;
* 28 IV - wypadek Jana Pawła II (złamanie kości udowej);
* 29 IV - 27 V - pobyt w poliklinice Gemelli;
* 19 V - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
* 22 V - list apostolski "Ordinatio sacerdotalis" o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom;
* 9 VI - przesłanie do Kościoła i narodu rwandyjskiego;
* 13 - 14 VI - nadzwyczajny konsystorz poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000;
* 15 VI - dzień modlitw o pokój w Rwandzie;
* 8 IX - Msza św. o pokój na Bałkanach (w tym dniu Papież chciał być w Sarajewie); apel do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny;
* 10 - 11 IX - podróż do Chorwacji;
* 14 IX - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach";
* 29 IX - audiencja dla pierwszego ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej;
* 2 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.

Rok siedemnasty

(16 X 1994 - 15 X 1995)

* 29 X 1994 - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.
* 19 X - prezentacja książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei";
* 10 XI - list apostolski "Tertio Millennio adveniente" w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000;
* 11 XI - ogłoszenie przez Jana Pawła II i patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV wspólnej deklaracji chrystologicznej;
* 26 XI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Kazimierz Świątek (Białoruś), Czech, 92-letni Albańczyk, Chorwat i Libańczyk oraz o. Yves Congar, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
* 13 XII - List do dzieci;
* 26 XII - Jan Paweł II ogłoszony "Człowiekiem Roku" przez amerykański tygodnik "Time";
* 1 I 1995 - XXVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju";
* 11 - 21 I - podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki (Światowy Dzień Młodzieży w Manili);
* 25 III - encyklika "Evangelium vitae"; listy: na 400-lecie Unii Brzeskiej i na 350-lecie Unii Użhorodzkiej;
* 7 IV - audiencja dla sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów pastora Konrada Raisera;
* 2 V - list apostolski "Orientale lumen";
* 20 - 22 V - podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. ks. Jana Sarkandra) i nieoficjalna wizyta w Polsce (22 V: Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec);
* 25 V - encyklika "Ut unum sint";
* 3 - 4 VI - podróż do Belgii;
* 27 - 30 VI - wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I (ogłoszenie wspólnej deklaracji podsumowującej dotychczasowe dokonania na drodze dialogu ekumenicznego);
* 29 VI - List do kobiet w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie (Pekin, 4 - 15 IX);
* 30 VI - 3 VII - podróż na Słowację (kanonizacja trzech męczenników z Koszyc, m.in. ks. Melchiora Grodzieckiego; hołd złożony męczennikom protestanckim)
* 9 - 10 IX - spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto;
* 14 - 20 IX - podróż do Afryki: do Kamerunu, RPA i Kenii (14 IX - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa");
* 4 - 9 X - podróż do USA (5 X - przemówienie na forum ONZ).

Rok osiemnasty

(16 X 1995 - 15 X 1996)

* 17 X 1995 - spotkanie z biskupami b. Jugosławii;
* 12 XI - list apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej.
* 26 XI - 14 XII - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Libanowi;
* 1 I 1996 - XXIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju";
* 21 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
* 5 - 12 II - podróż do Ameryki Środkowej: do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli;
* 22 II - konstytucja apostolska "Niversi Dominici gregis" o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu;
* 25 III - adhortacja apostolska "Vita consecrata" o życiu konsekrowanym;
* 14 IV - podróż do Tunezji;
* 15 IV - audiencja dla głównego rabina Rzymu prof. Elio Toaffa;
* 18 IV - list apostolski na 350-lecie Unii Użhorodzkiej;
* 17 - 19 V - podróż do Słowenii;
* 15 VI - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem i Tadżykistanem;
* 21 - 23 VI - podróż do RFN (beatyfikacja ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, męczenników II wojny);
* 6 - 7 VII - rzymskie obchody 400-lecia Unii Brzeskiej;
* 6 - 7 IX - podróż na Węgry;
* 19 - 23 IX - podróż do Francji;
* 6 - 15 X - pobyt w poliklinice Gemelli.

Rok dziewiętnasty

(16 X 1996 - 15 X 1997)

* 22 X 1996 - przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk: "Magisterium Kościoła wobec ewolucji";
* 27 X - rzymskie obchody 350-lecia Unii Użhorodzkiej;
* 7 - 10 XI - obchody 50. rocznicy święceń kapłańskich Jana Pawła II (z udziałem ok. 1500 kapłanów wyświęconych w 1946 r.);
* 13 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO;
* 15 XI - prezentacja książki Jana Pawła II "Dar i tajemnica";
* 19 XI - audiencja dla prezydenta Kuby Fidela Castro;
* 24 XI - beatyfikacja dwóch austriackich męczenników II wojny: ks. Ottona Neururera i ks. Jakuba Gappa;
* 3 - 5 XII - wizyta w Watykanie anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George?a Careya (nabożeństwo ekumeniczne; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu);
* 10 - 13 XII - wizyta w Watykanie patriarchy Ormian Karekina I Sarkissiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
* 25 XII - list do mieszkańców Rzymu ("Z Ewangelią w życie"), dostarczony wszystkim rzymskim rodzinom;
* 1 I 1997 - XXX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Przebacz, a zaznasz pokoju";
* 23 - 25 I - wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama I Keshishiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
* 2 II - I Dzień Życia Konsekrowanego;
* 3 II - audiencja dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
* 4 III - list do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zairze;
* 30 III - inauguracja "strony" Stolicy Apostolskiej w Internecie;
* 7 IV - audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego;
* 12 - 13 IV - podróż do Bośni i Hercegowiny;
* 25 - 27 IV - podróż do Czech;
* 4 V - beatyfikacja cygańskiego męczennika Zefiryna Giméneza Malla;
* 10 - 11 V - podróż do Libanu (10 V - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Nowa nadzieja dla Libanu");
* 31 V - 10 VI - podróż do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno; Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu; milenium śmierci św. Wojciecha - spotkanie z 7 prezydentami państw Europy Środkowo-wschodniej; kanonizacja bł. królowej Jadwigi i bł. Jana z Dukli, beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej);
* 17 VII - list do prezydenta Rosji w sprawie projektu ustawy o wolności religijnej dyskryminującej katolików;
* 21 - 24 VIII - podróż do Francji (Światowy Dzień Młodzieży w Paryżu; beatyfikacja Fryderyka Ozanama, świeckiego działacza katolickiego);
* 2 - 6 X - podróż do Brazylii (Światowe Spotkanie Rodzin).

Rok dwudziesty

(16 X 1997 - 15 X 1998)

* 19 X 1997- list apostolski "Divini amoris scientia" z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła;
* 31 X - 2 XI - watykańskie sympozjum nt.: "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim";
* 9 XI - beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej;
* 10 XI - porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem w sprawie osobowości prawnej Kościoła katolickiego w tym kraju;
* 16 XI - 12 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce;
* 1 I 1998 - XXXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich";
* 3 I - wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu);
* 11 I - list do biskupów niemieckich w sprawie kościelnych poradni rodzinnych;
* 21 - 26 I - podróż na Kubę;
* 21 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Adam Kozłowiecki, polski misjonarz w Zambii oraz dwaj kardynałowie mianowani "in pectore" (w tajemnicy");
* 23 II - ratyfikacja konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
* 15 III - beatyfikacja bułgarskiego biskupa Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa, uwięzionego i zamordowanego przez komunistów;
* 16 III - dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem "Pamiętamy: Refleksje nad Szoa";
* 19 III - święcenia biskupie ks. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Ojca Świętego;
* 21 - 23 III - podróż do Nigerii;
* 25 III - wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
* 19 IV - 14 V - Specjalne Zgromadzenie Biskupów poświęcone Azji;
* 30 - 31 V - Światowe spotkanie ruchów kościelnych w Rzymie;
* 31 V - list apostolski "Dies Domini" o świętowaniu niedzieli;
* 12 VI - audiencja dla przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata;
* 19 - 21 VI - podróż do Austrii (beatyfikacja m.in. s. Restituty Kafki, męczennicy II wojny);
* 1 VII - list apostolski "Ad tuendam fidem" o obowiązku przyjęcia przez wierzących prawd dotyczących wiary i moralności;
* 23 VII - list apostolski "Apostolos Suos" o prawnej i teologicznej naturze konferencji episkopatu;
* 20 IX - beatyfikacja Giuseppe Toviniego, świeckiego działacza katolickiego, bankowca;
* 2 - 4 X - podróż do Chorwacji (beatyfikacja kard. Alojzije Stepinca, komunistycznego więźnia politycznego);
* 11 X - kanonizacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, Żydówki i zakonnicy, filozofa, męczennicy Oświęcimia.

 

3. Kronika pontyfikatu Jana Pawła II
ostatnie osiem lat : 1998-2005

 

1998

1 stycznia
Konstytucja Apostolska Ecclesia in Urbe [j. włoski, j. łaciński] o nowych przepisach w Wikariacie Rzymskim.

3 stycznia
Wizyta duszpasterska wśród osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w rejonie Umbrii i Marches (Włochy). Papież odwiedził miasta Annifo, Cesi i Asyż.

15 stycznia
Wizyta u burmistrza Rzymu, Francesco Rutelli i w Radzie Miejskiej na Wzgórzu Kapitolińskim.

21 stycznia
Wizyta duszpasterska na Kubie (21-26 stycznia 1998).
81 Podróż apostolska
[Angielski, j. włoski]

22 stycznia
Spotkanie z Prezydentem Kuby, Fidelem Castro Ruz, w Palacio de la Revolución.

1 lutego
Wizyta duszpasterska w domu rzymskiej rodziny w parafii Najświętszego Serca Jezusa, Prati, rozpoczynająca miejskie misje w Rzymie.

21 lutego
Siódmy Konsystorz Jana Pawła II, na którym kreowano 20 nowych kardynałów (oraz dwóch in pectore: Marian Jaworski i J?nis Pujats, którzy ogłoszeni zostali na Konsystorzu 21 lutego 2001).

7 marca
Jan Paweł II przyjął na audiencji Sekretarza Stanu USA, Madeleine Albright.

12 marca
List do Przewodniczącego Komisji ds. Relacji Religijnych z Żydami w związku z ogłoszeniem dokumentu Pamiętamy: Wspomnienie Szoah [j. angielski, j. włoski].

15 marca
Beatyfikacja bpa Eugenio Bosilkova, pierwszego męczennika prześladowań komunistycznych wyniesionego na ołtarze.

21 marca
Wizyta duszpasterska w Nigerii (21-23 marca 1998).
82 Podróż apostolska

25 marca
Wymiana dokumentu ratyfikującego Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską .

19 kwietnia
Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów ds. Azji na temat: "Jezus Chrystus, Zbawiciel i Jego misja miłości i służby w Azji: ... 'aby mieli miłość i mieli ją w obfitości' " (19 kwietnia-14 maja 1998). Podczas uroczystego otwarcia Synodu, Papież wystosował zaproszenie do dwóch biskupów z Chin (nie udzielono im jednak pozwolenia na opuszczenie Chin).
Biuletyn

15 maja
Jan Paweł II przyjął na audiencji Króla Alberto II i Królową Paolę z Belgii.

18 maja
Motu Proprio Ad tuendam fidem [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] - uzupełniające normy Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Praw Kościołów Wschodnich odnośnie wyznania wiary, opublikowane 30 czerwca 1998.

21 maja
Motu Proprio Apostolos Suos [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] - O naturze teologicznej i prawnej Konferencji Biskupów, wydane 23 lipca 1998.

23 maja
Wizyta duszpasterska w Vercelli and Turynie (23-24 maja 1998): uczczenie Całunu Turyńskiego.

30 maja
Spotkanie na pl. św. Piotra z ruchami kościelnymi i nowymi wspólnotami..

31 maja
List apostolski Dies Domini [j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski,] - do biskupów, duchownych i wiernych Kościoła Katolickiego o zachowaniu świętości Dnia Pańskiego, opublikowany 7 lipca 1998 .

9 czerwca
Spotkanie z biskupami Kuby, przygotowujące przyszłą wizytę papieską na Kubie.

12 czerwca
Jan Paweł II przyjął na audiencji Przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Yassera Arafata .

18 czerwca
Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta RPA, Nelsona Mandelę .

19 czerwca
Wizyta duszpasterska w Austrii .
83 Podróż apostolska

14 września
Encyklika Fides et ratio [j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski,] - do biskupów Kościoła katolickiego o relacji między wiarą a rozumem, opublikowana 15 października 1998 .

2 października
Wizyta duszpasterska w Chorwacji (2-4 października 1998 ).
84 Podróż apostolska

11 października
Kanonizacja Bł. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, męczennicy.

18 października
Jan Paweł II obchodzi 20 rocznicę Pontyfikatu i 40 rocznicę posługi biskupiej (na placu św. Piotra).

20 października
Oficjalna wizyta Prezydenta Republiki Włoskiej, Oscara Luigi Scalfaro (Rzym, Kwirynał).

17 listopada
Spotkanie biskupów Australii z przewodniczącymi różnych dykasterii Kurii rzymskiej w związku z wizytą Ad limina i Synodem ds. Oceanii (17-20 listopada 1998).

22 listopada
Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na temat Oceanii, pod hasłem "Jezus Chrystus i ludy Oceanii: Kroczenie Jego drogą, przepowiadanie Jego prawdy, życie Jego życiem" (22 listopada-12 grudnia 1998).
Biuletyn

29 listopada
Msza święta inaugurująca 3 rok przygotowań do Jubileuszu i prezentacja dokumentu Incarnationis mysterium [j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. łaciński,

 

1999

8 stycznia
Jan Paweł II przyjął na audiencji Premiera Włoch, Massimo D'Alema .

22 stycznia
Wizyta duszpasterska in Mieście Meksyk i St. Louis, USA na zamknięcie Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce (22-28 stycznia 1999).
85 Podróż apostolska

22 stycznia
Podpisanie Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in America, w Mieście Meksyk.

11 lutego
Pierwsza wizyta "ad limina" biskupów Laosu i Kambodży.

11 marca
Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Iranu, Seyyed Mohammada Khatamiego .

1 kwietnia
Wojna w Kosowie: Abp Tauran , Sekretarz ds. Relacji z Państwami podczas specjalnej misji w Belgradzie, przedstawił osobiste Przesłanie Papieża do Prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii, Milosevicia . 18 kwietnia, Ojciec Święty wysłał także Przesłanie do Patriarchy Moskwy, jego świątobliwości Aleksego II , zmierzającego do Belgradu.

4 kwietnia
Jan Paweł II ponowił swój apel o pokój w Kosowie w przesłaniu wielkanocnym Urbi et Orbi [j. angielski, j. włoski,].

4 kwietnia
List do artystów[j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. polski,], opublikowany 23 kwietnia 1999 .

26 kwietnia
Jan Paweł II przyjął na audiencji Ministra Spraw Zagr. Izraela, Ariela Sharona .

2 maja
Beatyfikacja Padre Pio z Pietrelciny na placu św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski,]). Przy końcu ceremonii Papież przewieziony został helikopterem na plac przed bazyliką laterańską, aby odmówić Regina Caeli [j. angielski, j. włoski,] z wiernymi, którzy ze względu na ogromną liczbę pielgrzymów nie mogli dostać się na plac św. Piotra.

7 maja
Wizyta duszpasterska in Rumunii (7-9 maja 1999 ).
86 Podróż apostolska

8 maja
W Bukareszcie Ojciec Święty spotkał się z Jego Świątobliwością Teoktystem, patriarchą Rumuńskiego Kościoła prawosławnego oraz Świętym Synodem. Przy końcu spotkania Papież i Patriarcha podpisali wspólną deklarację na temat pokoju w Kosowie.

10 maja
Jan Paweł II przyjął na audiencji prof. Ibrahima Rugovę.

12 maja
Dokument Dar Autorytetu, stworzony przez wspólną międzynarodową komisję anglikańsko-rzymskokatolicką, ARCIC.

3 czerwca
Uroczystość Bożego Ciała i dzień modlitwy o pokój na Bałkanach.

5 czerwca
Wizyta duszpasterska w Polsce (5-17 czerwca 1999).
87 Podróż apostolska: serwis pielgrzymki

29 czerwca
List na temat pielgrzymowania do miejsc związanych z historią zbawienia [j. angielski, j. włoski,].

29 czerwca
Przesłanie do Karekina I , Najwyższego Patriarchy i Katolikosa Ormian, poważnie chorego. Patriarcha zmarł tego samego popołudnia. Wizyta Jana Pawła II w Armenii, przewidziana na 2-4 lipca 1999 została przełożona.

9 września
Jan Paweł II wysyła Przesłanie do biskupów Timoru Wschodniego, w którym wyraża swoją jedność z tymi, którzy doświadczają przekleństwa wojny domowej.

19 września
Wizyta duszpasterska w Słowenii (19 września 1999 ).
88 Podróż apostolska

30 września
Inauguracja odnowionej fasady bazyliki św. Piotra.

1 października
Drugie Zgromadzenie Nadzwyczajne Europejskiego Synodu Biskupów, na temat: "Iesus Christus vivens in Ecclesia sua, fons spei pro Europa" (1-23 października 1999 ).
Biuletyn

1 października
List Apostolski Motu Proprio Spes Aedificandi [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] - ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

1 października
[j. arabski, j. angielski, j. włoski,], z okazji międzynarodowego roku Osób Starszych, ogłoszonego przez ONZ, wydany 26 października 1999 .

19 października
Oficjalna wizyta Prezydenta Włoch, Carlo Azeglio Campiego .

28 października
Zamknięcie na placu św. Piotra Zgromadzenia międzyreligijnego "Na progu III tysiąclecia: współpraca między różnymi religiami"

31 października
Przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański Angelus [j. angielski, j. włoski,], Papież wyraził podziękowanie za podpisanie tego dnia w Augsburgu (Niemcy) Wspólnej Deklaracji o Doktrynie usprawiedliwienia przez Kościół Katolicki i Światową Luterańską Federację Kościołów. [j. angielski, j. włoski,]; [j. angielski, j. włoski,]; [j. angielski, j. włoski,].

5 listopada
Wizyta duszpasterska w New Delhi na zakończenie Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego. Azji oraz w Gruzji (5-9 listopada 1999 ).
89 Podróż apostolska

6 listopada
Podpisanie w katedrze pw. Najświętszego Serca w New Delhi - posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Asia [j. angielski, j. włoski,].

14 listopada
Inauguracja ukończonej niedawno mozaiki i odrestaurowanej kaplicy Redemptoris Mater, znajdującej się wewnątrz Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

24 grudnia
Początek Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 : Otwarcie Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra - Homilia [j. francuski, j. angielski, j. włoski].

25 grudnia
Otwarcie Drzwi świętych Bazyliki św. Jana na Lateranie Homilia [j. angielski, j. włoski].

31 grudnia
Światowy przekaz telewizyjny przesłania Ojca Świętego i błogosławieństwa Urbi et Orbi [j. angielski, j. włoski] na rok 2000.

 

2000

1 stycznia
Otwarcie Drzwi świętych Bazyliki Santa Maria Maggiore - Homilia [j. angielski, j. włoski].

2 stycznia
Jubileusz dzieci Pod koniec uroczystości Papieżowi przyznano Międzynarodową Nagrodę Pokojową im. Jana XXIII dla organizacji pozarządowych: "ATD - Aide a toute detresse - Quart Monde".

18 stycznia
Otwarcie Drzwi świętych bazyliki patriarchalnej św. Pawła poza murami i ekumeniczna celebracja z przedstawicielami różnych kościołów i wspólnot kościelnych z okazji rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Homilia [j. angielski, j. włoski].

7 lutego
Inauguracja nowego wejścia do Muzeów Watykańskich.

15 lutego
Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Autonomii Palestyńskiej, Yassera Arafata i delegację palestyńską, z okazji podpisania Umowy podstawowej pomiędzy Stolicą Apostolską a OWP.

22 lutego
W auli Pawła VI, Wspomnienie Abrahama, "Naszego ojca w wierze", będące pierwszym gestem pielgrzymki do miejsc związanych z historią zbawienia - Homilia [j. angielski, j. włoski].

24 lutego
Pielgrzymka jubileuszowa na Górę Synaj (24-26 lutego 2000).
90 Podróż apostolska

4 marca
Wizyta Prezydenta Korei, Kim Dae-junga.

12 marca
Dzień pokutny roku jubileuszowego 2000 obchodzony w bazylice św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski] - por. Dokument Pamięć i pojednani: Kościół wobec win przeszłości [j. angielski, j. włoski], przygotowany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną. (7 marca 2000 ).

20 marca
Pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej (20-26 marca 2000).
Podróż apostolska 91
[Angielski, j. włoski]

30 kwietnia
Pierwsza Kanonizacja w Roku Jubileuszowym: Papież kanonizował bł. Faustynę Kowalską (1905-1938), dziewicę ze zgromadzeia Sióstr NMP Miłosierdzia. - Homilia [j. angielski, j. włoski].

1 maja
Celebracja Jubileuszu pracowników w Tor Vergata pod Rzymem- Homilia [j. angielski, j. włoski].

7 maja
Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary w XX wieku, w Koloseum rzymskim - Homilia [j. angielski, j. włoski].

12 maja
Wizyta apostolska w Fatimie (12-13 maja 2000 ).
Podróż apostolska 92
[Angielski, j. włoski]

13 maja
Przy końcu fatimskiej uroczystości beatyfikacji Francesco i Giacinty Marto, Kard. Angelo Sodano zapowiedział ogłoszenie "trzeciej części" tajemnicy fatimskiej. Przesłanie fatimskie [j. angielski, j. włoski] zostało ujawnione w całości 26 czerwca 2000.

18 maja
Uroczystość Jubileuszu Kapłanów i Msza święta z okazji 80 urodzin Ojca świętego Jana Pawła II - Homilia [j. angielski, j. włoski].

21 maja
Kanonizacja 27 błogosławionych, m.in. 25 męczenników meksykańskich- Homilia [j. angielski, j. włoski].

5 czerwca
Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina .

13 czerwca
Jan Paweł II wyraził swoje zadowolenie z ułaskawienia udzielonego Ali Agcy przez Prezydenta Włoch podczas ówczesnego Roku Jubileuszowego.

15 czerwca
Jan Paweł II zjadł posiłek z 200 biednymi i bezdomnymi podczas obchodów Jubileuszu.

18 czerwca-25
Uroczystość 43. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego obchodzonego w Rzymie z okazji Jubileuszu - Homilia (Otwarcie, 18 czerwca 2000 ) [j. angielski, j. włoski] - Homilia (Statio Orbis, Zamknięcie, 25 czerwca 2000 ) [j. angielski, j. włoski].

24 czerwca
Przesłanie z okazji Jubileuszu do więźniów. [j. angielski, j. włoski].

9 lipca
Odwiedziny w rzymskim więzieniu Regina Coeli - Homilia [j. angielski, j. włoski].

15 sierpnia-20
Uroczystość 15. Światowego Dnia Młodzieży: w obozie Tor Vergata (pod Rzymem) obecne były ponad 2 miliony młodzieży.
Światowy Dzień Młodzieży
[Angielski, j. włoski]

3 września
Beatyfikacja 5 Sług Bożych, m.in. papieży Piusa IX i Jana XXIII - Homilia [j. angielski, j. włoski].

5 września
DeklaracjaDominus Iesus [j. angielski, j. włoski, j. łaciński] o jedyności i zbawczej powszechności Jezusa Chrystusa i Kościoła, przygotowanej przez Kongregację Nauki Wiary (podpisana 6 sierpnia 2000 ). Konferencja prasowa prezentująca deklarację Dominus Iesus : Kard. Joseph Ratzinger [j. włoski]; Mons. Tarcisio Bertone [j. włoski]; Mons. Fernando Ocáriz [j. włoski]; Rev. Angelo Amato , S.D.B [j. włoski].

1 października
Kanonizacja 123 błogosławionych, m.in. 120 męczenników chińskich - Homilia [j. angielski, j. włoski].

8 października
Jubileusz biskupów : na placu św. Piotra, Papież razem z biskupami odmówił [j. angielski, j. włoski, j. polski] NMP przed statuą Matki Boskiej Fatimskiej - Homilia [j. angielski, j. włoski].

14-15 października
Jubileusz rodzin - Homilia (15 2000 października) [j. angielski, j. włoski].

17 października
Wizyta J.W. Królowej Elżbiety II angielskiej i J.W. Księcia Filipa , Księcia Edynburga.

31 października
List Apostolski Motu Proprio E sancti Thomae Mori [j. angielski, j. włoski, j. łaciński] proklamujący św. Tomasza More'a patronem mężów stanu i polityków z okazji Jubileuszu przywódców państwowych i polityków (4 - 5 listopada 2000).

8 listopada
Jego Świątobliwość Karekin II , Katolikos Wszystkich Ormian odwiedza Ojca św. i Kościół rzymski. Podpisanie wspólnego komunikatu (8 - 11 listopada 2000 ) - Homilia (10 2000 listopada) [j. angielski, j. włoski].

24-25 grudnia
Uroczystość Bożego Narodzenia w Roku Wielkiego Jubileuszu. Ojciec św. odprawił Pasterkę - Homilia[j. angielski, j. włoski] - i wydał tradycyjne Orędzie Urbi et Orbi [j. angielski

 

2001

6 stycznia
Zamknięcie Drzwi świętych w bazylice św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski] - i odśpiewanie Te Deum [j. angielski, j. włoski] po zamknięciu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Podpisanie Listu apostolskiego Novo millennio ineunte [j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski].

25 stycznia
Celebracja ekumeniczna w Bazylice św. Pawła za murami, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - Homilia [j. angielski, j. włoski].

18 lutego
Nabożeństwo w rycie ormiańskim sprawowane w bazylice św. Piotra, dla uczczenia 1700-nej rocznicy chrztu narodu ormiańskiego - Homilia [j. angielski, j. włoski]. Z tej okazji 2 lutego 2001 Ojciec św. podpisał List Apostolski Dio meraviglioso [j. angielski, j. włoski].

21 lutego
ósmy konsystorz Jana Pawła II, podczas którego kreowano 42 nowych kardynałów oraz ogłoszono 2 kardynałów in pectore since 1998 - Homilia (21 lutego 2001) [j. angielski, j. włoski] - Homilia (22 lutego 2001) [j. angielski, j. włoski].

22 lutego
Nowa Ustawa Zasadnicza Państwa Watykańskiego [j. włoski] wchodzi w życie (podpisana przez Ojca św. 26 listopada 2000).

11 marca
Beatyfikacja 233 Sług Bożych, męczenników hiszpańskich z lat 1936 do 1939 - Homilia [j. angielski, j. włoski].
4 maja Pielgrzymka Jubileuszowa do Grecji, Syrii i na Maltę śladami św. Pawła Apostoła (4-9 maja 2001).
Podróż apostolska 93
[j. włoski]
21 maja Szóste zgromadzenie plenarne Kolegium Kardynalskiego (Konsystorz nadzwyczajny), zwołany przez Papieża w celu refleksji nad perspektywami Kościoła w III tysiącleciu, w świetle Novo millennio ineunte (21-23 maja 2001).
[j. angielski, j. włoski]
23 czerwca Wizyta duszpasterska na Ukrainie (23-27 czerwca 2001).
Podróż apostolska94 [j. włoski]
1 sierpnia 1.000-czna Audiencja generalna podczas pontyfikatu Jana Pawła II.
22 września Wizyta duszpasterska in Kazachstanie i Podróż Apostolska do Armenii z okazji 1700 lat chrześcijaństwa w tym kraju (22-27 września 2001)
Podróż apostolska 95
[j. włoski]
30 września X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, na temat: "Biskup: Sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa Nadziei świata" (30 września-27 października 2001).
Biuletyn

20 października
Pierwsza Beatyfikacja pary małżeńskiej: Luigi'ego Beltrame Quattrocchi i Marii Corsini.
[j. angielski, j. włoski]

24 października
Przesłanie dla Międzynarodowego Spotkania "Matteo Ricci: o dialog między Chinami a Zachodem", dla uczczenia czterechsetlecia przybycia do Pekinu misjonarza i naukowca jezuity - Matteo Ricciego [wielojęzyczne].

18 listopada
W związku z atakami terrorystycznymi z 11 września (USA) oraz wojną w Afganistanie, Papież przed odmówieniem modlitwy "Anioł Pański" zachęcił katolików do przeżycia dnia postu w intencji o pokój (14 grudnia 2001) i zaprosił przywódców religii świata do udziału w Dniu modlitwy o pokój na świecie w Asyżu (24 stycznia 2002) .
Dokumentacja: [j. angielski, j. włoski]

22 listopada
Promulgacja Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Oceania. Po podpisaniu dokumentu, Papież przesłał tekst emailem wszystkim diecezjom w Oceanii. Tekst [j. angielski, j. włoski]

13 grudnia
Spotkanie Papieża z biskupami z Ziemi Świętej, na temat "Pokój w Ziemi Świętej i przyszłość chrześcijan" [j. włoski].

16 grudnia
300-tna wizyta duszpasterska Jana Pawła II w parafii diecezji rzymskiej (w sumie było ich 334).
Statystyka [j. angielski]

 

2002

18 stycznia
Kapłańskie stowarzyszenie św. Jana Marii Vianney'a z Campos w Brazylii powraca do pełnej wspólnoty z Kościołem i zostaje uznane za Administraturę Apostolską. Papież zgadza się na korzystanie z rytu rzymskiego i dyscypliny liturgicznej św. Piusa V [j. włoski].

24 stycznia
Dzień modlitw o pokój w świecie, Asyż, z udziałem członków Kościołów i wspólnot kościelnych, a także przedstawicieli innych religii.
Dokumentacja [j. angielski, j. włoski]

11 lutego
Utworzenie prowincji kościelnej i podniesienie do rangi diecezji 4 administatur apostolskich w Federacji Rosyjskiej.

11 marca
Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji Delegację Greckiego Kościoła prawosławnego, pod przewodnictwem Metropolity Attikis, Pantelejmona.

7 kwietnia
Dzień modlitw o pokój w Ziemi Świętej, wyznaczony przez Jana Pawła II w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w czasie oblężenia Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
15 kwietnia Papież przeprowadził rozmowę telefoniczną z franciszkanami z Bazyliki Narodzenia Pańskiego, wyrażając swoją solidarność z nimi i dziękując im za ich "chrześcijańskie świadectwo".
1 maja Ojciec święty wysłał kard. Rogera Etchegaraya ze specjalną misją do Jerozolimy.

7 kwietnia
List Apostolski Motu Proprio Misericordia Dei o pewnych aspektach sprawowania sakramentu pokuty.

22 maja
Wizyta apostolska w Azerbejdżanie i Bułgarii (22-26 maja 2002).
96 podróż apostolska

16 czerwca
Kanonizacja bł. ojca Pio z Pietrelciny.

23 lipca
Wizyta apostolska w Toronto z okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży, w Gwatemali i Meksyku (23 July - 2 sierpnia 2002).
97 podróż apostolska

16 sierpnia
Wizyta apostolska w Polsce z okazji poświęcenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach (16-19 sierpnia 2002).
98 podróż apostolska

4 października
Ekumeniczna celebracja nieszporów w bazylice watykańskiej, z okazji VII stulecia urodzin św. Brygidy Szwedzkiej, współpatronki Europy.

6 października
Kanonizacja bł. Josemaría Escrivy de Balaguera.

7 października
Jan Paweł II spotkał się z Jego Świątobliwością Teoktystem, Prawosławnym patriarchą Rumunii, który złożył wizytę Kościołowi rzymskiemu i Papieżowi. W trakcie spotkania obydwaj wygłosili przemówienia i podpisali wspólną deklarację. (7-13 października 2002).

16 października
List apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu świętym.
Papież wprowadził "tajemnice światła" i ogłosił Rok Różańca (październik 2002 - październik 2003). Początek 25. roku pontyfikatu.

31 października
Papieżowi Janowi Pawłowi II przyznano honorowe obywatelstwo Rzymu.

14 listopada
Wizyta w Parlamencie włoskim, podczas sesji otwartej w Pałacu Montecitorio w Rzymie.

 

2003

25 stycznia
Połączenie telewizyjne z Manilą (Filipiny) z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin.

5 marca
Z okazji Środy Popielcowej, dzień postu w intencji pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
W następujących tygodniach Papież spotkał się z wieloma przywódcami i wygłosił pełne nacisku apele, aby uniknąć niebezpieczeństwa wojny w Iraku.
Ojciec św. wyznaczył kard. Rogera Etchegaraya jako swojego Specjalnego wysłannika do władz irackich (10 lutego) oraz kard. Pio Laghi jako wysłannika do Prezydenta USA w Waszyngtonie (1 marca).

6 marca
Prezentacja "Tryptyku Rzymskiego", poematu Papieża Jana Pawła II.

17 kwietnia
Encyklika Ecclesia de Eucharistia - o Eucharystii i jej związku z Kościołem.

3 maja Wizyta apostolska w Hiszpanii (3-4 maja 2003).
99 podróż apostolska
17 maja Papież otrzymuje doktorat honoris causa w dziedzinie prawa kanonicznego uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie.

5 czerwca Wizyta apostolska in Chorwacji (5-9 czerwca 2003).
100 podróż apostolska
22 czerwca Wizyta apostolska w Bośni i Hercegowinie (22 czerwca 2003).
101 podróż apostolska

28 czerwca Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa.
W kolejnych miesiącach Papież poświęcił rozważania podczas cotygodniowej modlitwy "Anioł Pański" chrześcijańskim korzeniom Europy.
11 września Wizyta apostolska na Słowacji (11-14 września 2003).
102 podróż apostolska

2 października Wizyta Dr. Rowana Douglasa Williamsa, abpa Canterbury i prymasa Wspólnoty Anglikańskiej (2-5 października 2003).

7 października Pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Pompejach, w Roku Różańca (który zakończył się 31 października 2003)

15 października Spotkanie kolegium kardynałów na  temat doktrynalnych i duszpasterskich aspektów pontyfikatu Jana Pawła II (15-18 października 2003).

16 października XXV rocznica pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Podpisanie i ogłoszenie posynodalnej Adhortacji apostolskiej Pastores Gregis.
19 października Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.

21 października Dziewiąty Konsystorz Jana Pawła II, podczas którego kreowano 31 nowych kardynałów, w tym jednego "in pectore".

16 listopada Podczas modlitwy "Anioł Pański", Papież apeluje o pokój w Ziemi Świętej: "Ziemia Święta nie potrzebuje murów, ale mostów"

3 grudnia List z okazji stulecia Motu Proprio papieża Piusa X Tra le sollecitudini, o muzyce sakralnej (22 listopada 1903).

4 grudnia List apostolski Spiritus et Sponsa, z okazji 40 rocznicy konstytucji Sacrosanctum Concilium o Liturgii świętej.

 

2004

24 marca Papieżowi przyznano Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego, która jest prestiżową nagrodą przyznawaną corocznie przez miasto of Aachen w Niemczech - w uznaniu dla osobistego zaangażowania Papieża, jak również Stolicy Apostolskiej, na rzecz jedności pomiędzy narodami Europy w oparciu o wartości zakorzenione we wspólnej naturze ludzkiej, skutecznie promowane przez chrześcijaństwo.

18 maja Publikacja książki Jana Pawła II, Wstańcie, chodźmy.

5 czerwca Wizyta apostolska w Bernie z okazji Krajowego Spotkania Młodych Katolików Szwajcarii (5-6 czerwca 2004).

103 podróż apostolska

29 czerwca Ojciec święty przyjął na audiencji Jego Świątobliwość Bartłomieja I, ekumenicznego patriarchę Konstantynopola. Podpisanie wspólnej deklaracji (28 June - 2 lipca 2004).

14 sierpnia Pielgrzymka do Lourdes (Francja) z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (14-15 sierpnia 2004).

104 podróż apostolska

28 sierpnia Przekazanie przez delegację Stolicy Apostolskiej Ikony Matki Boskiej Kazańskiej patriarsze Aleksiejowi II, jako daru od Ojca Świętego dla Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej i narodu rosyjskiego.

7 października List apostolski Mane nobiscum Domine z okazji Roku Eucharystii (październik 2004 - październik 2005).

17 października Otwarcie Roku Eucharystii, poprzez łącze telewizyjne z Guadalajara (Meksyk), gdzie odbywały się uroczystości związane z 48. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym.

4 listopada Papież przyjął na audiencji Ayada Allawi'ego, premiera Tymczasowego Rządu Irackiego.

27 listopada Przekazanie Relikwii śś. Jana Chryzostoma i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, Ekumenicznemu Patriarsze Konstantynopola, Bartłomiejowi I.

 

2005

23 lutego Publikacja książki Jana Pawła II, "Pamięć i tożsamość".

2 kwietnia Jan Paweł II zmarł o godz. 21:37, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

 

Opracowano na podstawie:

1. "Jan Paweł II Wielki" - Ks. Jan - Jerzy Górny, Olsztyn 2008

2. "Jan Paweł II - Dowody swiętości" Wydawnicto Fakt Nr1/2006, Redaktor Naczelny Grzegorz Jankowski

3. www.opoka.org.pl