payday loans

20

 

"Nie lękajcie się otwarcia drzwi
Chrystusowi!(...)
To, co Chrystus
wnosi w dzieje człowieka oraz
całych cywilizacji, a także w życie
człowieka oraz w życie całych
wspólnot, to miłość "

 

 

 

 

 

 

 

JAN PAWEŁ II ŚWIĘTYM !!!

Kanonizacja

Jana Pawła II i Jana XXIII odbyła się 27 kwietnia 2014  roku !!!

1 maja 2011 roku - beatyfikacja Jana Pawła II

 

Dla siebie nic, dla innych wszystko - tak żył i szedł drogą Chrystusa - nasz Rodak Karol Wojtyła - Jan Paweł II. To On pokazał nam prawdziwy sens życia. Zachwycił cały świat - nie na chwilę, nie na kilka lat. Ten zachwyt trwa niezmiennie do dzisiaj - dziesięć lat po Jego śmierci,  37 lat od wyboru na papieża. I tak zapewne będzie w przyszłości ... Chcąc w  godny sposób uczcić tę rocznicę,  we współpracy z ks. Proboszczem Ryszardem Honkiszem, chcemy przedstawić na tej stronie materiały dotyczące życia i Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II / Karola Wojtyły. Nadmienić w tym miejscu należy, iż zaraz po śmierci Jana Pawła II w tutejszej parafii, rozpoczęto 2 dnia każdego miesiąca organizowanie tzw. "Wieczorów modlitewnych z Janem Pawłem II", na których modlitwą, pieśnią i technikami multimedialnymi poświęconymi  Ojcu Świętemu, kultywuje się jego dorobek i  pamięć.

Jesteśmy przekonani jak i większość naszych rodaków, że wiemy dokąd podążał przez całe swoje życie Jan Paweł II - Ku świętości! Niech więc materiał zgromadzony  na tych stronach będzie tego niezbitym dowodem i świadectwem.

Papież Jan Paweł II był wiarygodnym świadkiem Chrystusa i dawał o nim niepodważalne świadectwo. Było to najpierw świadectwo życia. Świadectwo zwykłej ludzkiej codzienności, pełnej licznych obowiązków, w której urzeczywistniała się praca pasterska, a zwłaszcza głoszenie słowa Bożego wypowiadane mocnym, pewnym i pełnym mocy głosem.Ten szczególny głos stopniowo słabł i zanikał, był wypowiadany z trudem i bólem, aż w końcu zamilkł ... Ale świadectwo trwało nadal, niezmiennie.
Było to także świadectwo cierpienia. Mądrze i wiarygodnie pisał o nim Jan Paweł II w swoim liście apostolskim " Salvifici doloris" i były to rzeczywiście piękne i głębokie w swej treści słowa. Jednak obok słów pojawiło się prawdziwe doświadczenie cierpienia, doświadczenie trudne i bolesne, w którym Ojciec Święty odnalazł sens. Odczytał je jako dalszy ciąg dawania świadectwa w tej najtrudniejszej postaci, postaci jakże wymownej.

I w końcu u schyłku swojego życia Jan Paweł II dał nam prawdziwe świadectwo umierania.Do tej jakże trudnej chwili Ojciec Świety był przygotowany z wiarą. Ten moment przejścia do życia wiecznego chciał Jan Paweł II przeżyć bardzo świadomie. I chyba tak go przeżył. Mowił, że jest szczęśliwy i prosił, by otaczający go byli także szczęśliwi, bo on idzie do Ojca, któremu wiernie przez tyle lat służył i z którym łączyła go głęboka i prawdziwa miłość. Odszedł do Niego w wigilię święta Bożego Miłosierdzia...

Właśnie o tym wszystkim powinniśmy pamiętać, gdy wspominamy ostatnie chwile życia Jana Pawła II. Nie uląkł się on tego, co miało nieuchronnie nastąpić. Pokazał całemu światu, że można umierać godnie i świadomie. Bo śmierć nie jest końcem, lecz początkiem, na który trzeba się przygotować, jak do wyprawy w wysokie góry. Ojciec Święty wiedział jak to zrobić ... i  zrobił to dając świadectwo będące dla nas wszystkich wielką nauką. Tak nie odchodzi zwykły śmiertelnik. Tak odchodzi święty !!!

Przegladając zgromadzony tu materiał, poświęcony Janowi Pawłowi II będziemy mogli zapoznać się bliżej z jego szeroko rozumianą posługą pasterską zarówno przed jak i w trakcie prawie 27 letniego  Pontyfikatu, jego miłością do każdego człowieka, jego licznymi Pielgrzymkami w tym 9 razy do Polski,  jak i także z jego tzw. tajemnicami związanymi z wydarzeniami w Fatimie, związków z św. Ojcem Pio czy św. siostrą Faustyną Kowalską...

Na koniec wszyscy pamiętajmy, że studiując postać Jana Pawła II mamy zawsze przed sobą świadka wiary, która wypowiadała się w miłości do Boga i drugiego człowieka. I w tejże prostocie wypowiedziała się cała wielkość naszego rodaka papieża Jana Pawła II.


"Sursum corda"

Redaktor

Jarosław Boruczkowski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.fotojar.jimdo.com

Łuczyce

A.D. 2015