payday loans

Intencje Mszy Św. 28.12.2009 - 2.01.2010

PONIEDZIAŁEK
7.30
+ Antoniego, Franciszkę Dyląg, syna Stanisława

17.00
+ Otylię i Stanisława Bartusia, syna Józefa


WTOREK
7.30
+ Mieczysława Janeczek

17.00
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Karoliny Krokosz w 18. rocznicę urodzin


ŚRODA
7.30
+ Leonię i Franciszka oraz Mariannę i Jana Dukat

17.00
+ Zofię i Tomasza Janeczek, synów Romana i Mieczysława (od syna Piotra)


CZWARTEK ? ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO
7.30
+ Józefinę i Pawła Stankiewicz

17.00
1/ Dziękczynna za łaski, Boże błog., opiekę Matki Bożej oraz świętych patronów  Jakuba i Izydora nad naszą wspólnotą i jej rodzinami
2/ O zdrowie i błog. Boże dla Józefa Kozika i zmarłych z rodziny oraz o rychłą beatyfikację Walentego Herubina Kozika, którego proces beat. dobiegł PIĄTEK ? Nowy Rok ? Uroczystość Święto Bożej Rodzicielki
7.50
+ Czesława  9.00
+ Stanisławę Kozińską

11.00
+ Julię, Barbarę, Stefanię, Andrzeja Janeczek, Janinę i Hipolita Ziętara

12.15
1/ W podziękowaniu za otrzymane łaski udzielone rodzinie w minionym roku i prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej w Nowym 2010 Roku
2/ + Mariannę i Leona Dziad (od córki Reginy z mężem)

17.00
+ Łukasza Łojka (greg.)


SOBOTA
7.30
+ Łukasza Łojka (greg.)

17.00
O rychłą beatyfikację i kanonizacją Sługi Bożego Jana Pawła II
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.i opieką Matki Najświętszej dla Antoniego w 60. rocznicę urodzin (od żony , dzieci i wnuków)


NIEDZIELA
7.50
+ Zofię, Jerzego  9.00
+ Zofię i Ignacego Misiak oraz Władysławę Misiak

11.00
+ Łukasza Łojka (greg.)

12.15
O łaski i Boże błog. dla całej wspólnoty parafialnej i liturgicznej oraz opiekę świętych patronów w Nowym 2010 Roku.

17.00
+ Sylwestra