payday loans

ks. Józef Litwa - podziękowania

                             Czcigodni:
Ks. Proboszcz Ryszard Honkisz,
Rada Parafialna wraz ze wspólnotą parafialną św. Jakuba w Więcławicach Starych,
wszyscy Ofiarodawcy
 
 
Kochani Przyjaciele, 
 
dziękuję  za okazane serce i  pomoc okazaną pogorzelcom.   W piątek 6.11.2009 wieczorem spotkało nieszczęście moich kochanych Rodziców: Antoninę 76 lat i Józefa 72 lata ludzi prawych i uczciwych, mieszkających w podkrakowskim Sieprawiu.  Od instalacji elektrycznej zapalił się i w znacznym stopniu spłonął dom rodzinny, dorobek całego ich życia.
    Dziękuję za okazaną  pomoc, która zostanie przeznaczona na odbudowę ich domu oraz przygotowanie do przeżycia zimy.  Bóg zapłać za okazane serce, zaangażowanie i wielką życzliwość.
     Ufam razem z Rodzicami, że przez modlitwę, przynajmniej w niewielkim stopniu odwzajemnimy Waszą dobroć. Gdy żywioł ognia dotknął to co przemijalne i zniszczalne a Dobry Bóg podarował nam jeszcze życie, ufamy że będzie nam dane spłacić ogromny dług wdzięczności, którą nosimy wobec każdego kto jest naszym dobroczyńcą i pomimo własnych niedostatków pamiętał też o dotkniętych nieszczęściem.

 z wyrazami wdzięczności
                                                                        ks. mgr Józef  Litwa