payday loans

Intencje Mszy Św. 2.11.2009 - 8.11.2009

PONIEDZIAŁEK
7.30
1/ + Bronisławę, Piotra, Anielę i Józefa Kusia, Helenę i Stanisława BBulińskiego
2/ + Zofię Herian gr.
8.00
+ Zmarłych z Rodziny Gruszeckich, Kalitów i Lepków
17.00
1/ O rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II
2/ + Edwarda Dukata oraz zmarłych z Rodziny Dukatów i Mól

WTOREK
7.30
+ Zofię Herian gr.
17.00
+ Marię, Stanisława, Jana, Józefa i Stanisława Broś

ŚRODA
7.30
+ Zofię Herian gr.
17.00
+ Adelę, Kazimierza Stawarczyk, Helenę i Stanisława Bulińskich

CZWARTEK
7.30
+ Zofię Herian gr.
17.00
+ Andrzeja Lotko w 5. rocznicę śmierci

PIĄTEK
7.30
+ Zofię Herian gr.
17.00
+ Antoninę i Ludwika Machnik

SOBOTA
7.30
+ Helene Bednarczyk od Jana Uklańskiego
17.00
+ Zofię Herian gr.

NIEDZIELA
7.50
+ Henryka, Stanisława i Kamila Calik
9.00
1/ + Józefa Dąbrowskiego w 9. rocznicę śmierci oraz, Wawrzyńca i Jadwigę Bąk
2/ +Zofię Herian gr.
11.00
1/ O łaski, Boże błogo. i opiekę MB. na dalsze lata dla Marii i Ryszarda, w 30 rocznice zawarcia Sakramentu Małżeństwa (od córek z mężami)
2/ + Antoninę Czarnecką w 4. rocznice śmierci, męża Franciszka i syna Franciszka oraz synową Helenę
12.15
O łaski, Boże błogosławieństwo w drodze do świętości oraz opiekę św. Jakuba Apostoła dla całej wspólnoty parafialnej i liturgicznej
17.00
+ Andrzejka, Krystynę, Stanisława, Marię i zmarłych z rodziny Dąbrowskich