payday loans

Intencje Mszy Św. 8.06.2009 - 14.06.2009

PONIEDZIAŁEK
7.30    + Zofię Herian
18.30    + Józefa Doniec o radość życia wiecznego

WTOREK
7.30    + Adelę i Kazimierza Stawarczyk
18.30    + Stanisława Kośnik i zmarłych z rodziny

ŚRODA
7.30     + Małgorzatę i Tadeusza Kowalskich
18.30    1/ + Aleksandrę Kozik w 3 rocznicę śmierci
2/ O łaski i Boże błog. oraz obfitość plonów dla mieszkańców Zdzięsławic

CZWARTEK
7.50    1/ O łaski Boże błog. i opiekę MB dla Pawła z okazji 18 urodzin
2/ O łaski i Boże błog. oraz obfitość plonów dla mieszkańców Pielgrzymowic
9.00    1/ + Zbigniewa Komendę
2/ + Henryka Krzyworzekę w rocznicę urodzin (od żony i dzieci)
11.00    1/ + Stanisławę i Czesława Siuta (od córki z rodziną)
2/ O łaski i Boże błog. oraz obfitość plonów dla mieszkańców Wiktorowic
17.00    1/ + Edwarda Kuleszę, Macieja Musiała i Stanisława Kurę w 66 rocznicę tragicznej śmierci
2/ O łaski i Boże błog. oraz obfitość plonów dla mieszkańców Masłomiącej

PIĄTEK
7.30    + Władysława Sojkę od najbliższej rodziny
18.30    + Stefanię Krzyworzeka w 9. rocznicę śmierci oraz męża Bogusława

SOBOTA
7.30    + Franciszkę i Antoniego Dyląg oraz Syna Stanisława
18.30    1/ + Zuzannę i Antoniego Bubka, syna Stanisław, zm. z rodziny Bubków i Pateckich
2/ O łaski i Boże błog. oraz obfitość plonów dla mieszkańców Zagórzyc St. i Dw.

NIEDZIELA
7.50    1/ + Andrzeja Proszowskiego, rodziców Józefa i Władysławę oraz Agnieszkę i Ignacego Drożdżowskich i Stefanię Wilk
2/ O łaski i Boże błog. oraz obfitość plonów dla mieszkańców Woli Więcławskiej
9.00    1/ + Antoninę i Franciszka Czarneckich, syna Józefa oraz Józefa Moryś i Józefa Woźniczkę
2/ + Zbigniewa Komendę w 25 rocznicę śmierci
11.00    1/ + Franciszkę, Józefa, Stanisława, Aleksandra, Aleksandrę, Antoniego i Annę oraz zm. z rodziny Gruszeckich
2/ W 40 rocz. zawarcia Sakr. Małżeństwa o łaski i Boże błog. dla Alicji i Mirosława Duniec oraz dla Władysławy i Sławomira Jabłońskich
12.15    1/  O łaski i Boże błog. dla naszej wspólnoty parafialnej i liturgicznej
2/ O łaski i Boże błog. dla Krystyny i Zenona Bednarczyk w 50-tą rocznicę zawarcia Sakramentu małżeństwa
17.00    1/ + Stanisławę i Mariana Wilk
2/ O łaski i Boże błog. oraz obfitość plonów dla mieszkańców Więcławic Starych i Dworskich