payday loans

11.01.2009 - Ogłoszenia, 3 Niedziela Bożego Narodzenia

Chrzest Jezusa jest momentem rozpoczęcia Jego publicznej misji. Nasz Chrzest jest rozpoczęciem „Drogi” zbawienia i uświęcenia”. Wspominając przyjęty chrzest, dziękujemy Panu Bogu za otrzymaną łaskę przybrania za synów i córki, oraz nowe zadania – zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, aby głosić Ewangelię i współpracować z Bogiem w zbawianiu świata. Prośmy więc szczególnie o aktywny udział w misji Kościoła.
Chrzest Jezusa jest momentem rozpoczęcia Jego publicznej misji. Nasz Chrzest jest rozpoczęciem „Drogi” zbawienia i uświęcenia”. Wspominając przyjęty chrzest, dziękujemy Panu Bogu za otrzymaną łaskę przybrania za synów i córki, oraz nowe zadania – zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, aby głosić Ewangelię i współpracować z Bogiem w zbawianiu świata. Prośmy więc szczególnie o aktywny udział w misji Kościoła.
 
* O 16.30 zapraszamy na Nieszpory i wspólne kolędowanie. Dziś kończy się w liturgii okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna Okres Zwykły w liturgii Kościoła.
 
* Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na prace remontowe w naszej świątyni.
 
* Bóg zapłać p. Wojciechowi Franczak za konserwację i opiekę nad ogrzewaniem i instalacja elektryczną naszego kościoła.
 
* Bóg zapłać p. Andrzejowi Napora i jego firmie za odnowienie kapliczki na skrzyżowaniu i pokrycie daszku gontem.
 
* W tym tygodniu czcimy św. Antoniego, opata – w sobotę.
 
* Od 18-25 stycznia w naszej Archidiecezji Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech to będzie zarazem Tydzień Modlitw o Jedność w naszych rodzinach i społecznościach lokalnych.
 
* Wizyty duszpasterskie.
Ks. Józef pragnie nawiedzić:
  • W środę od godz. 9.00  – mieszk. Zagórzyc (Słowik i Szpiolka) od p. Szklarskich do p. Dziarkowskich.
  • W sobotę od 9.00 – mieszk. Zagórzyc do str. Goszczy, p. Podgórskich do p. Brhel
Ks. Proboszcz pragnie nawiedzić;
  • W środę od godz. 9.00 – Pielgrzymowice od p. Jawień do drogi na Sieborowice p. Janeczek i Siemiński.
  • W czwartek od godz. 10.00 od p. Janas  do. P. Rudecki i na Przymiarki
  • W sobotę od godz. 9.00 – Pielgrzymowice od. mostku, p. Janeczek w kier. Wiktorowic p. Janeczek.
W miarę możliwości prosimy o przyjazd po księży i ministrantów.
 
* W tym Tygodniu odeszli z naszej wspólnoty; śp. Antonina Górbiel z Młodziejowic, śp. Józef Doniec z Masłomiącej i śp. Andrzej Proszowski z Młodziejowic – jego pogrzeb będzie jutro o godz. 13.30. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwach a zwłaszcza podczas Eucharystii.
 
* Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej
  • W Gościu Niedzielnym m.in.: Największy Zjazd Rodzinny; Bóg mówi szeptem i Co pomoże bezpłodnym.
  • W Źródle m.in.: Święto Chrztu Pańskiego; Chrześcijańska odwaga i Cmentarze...
  • NIEDZIELA m.in.: Kolęda w naszej rodzinie; Jak znaleźć pradziadka i dodatek Zło dobrem zwyciężaj - ks. Jerzy Popiełuszko
  • Na dzieci czekają: JAŚ,  DOMINIK i Mały Gość