payday loans

NOWY ROK -1 I 2009 (Życzenia)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 
NOWY ROK -1 I 2009 (Życzenia)

 
Z dniem wczorajszym pożegnaliśmy rok 2008. Dla wielu była to okazja, by dokonać swoistego rozrachunku. Dziś stajemy na progu nowego roku. Tym razem myślą wybiegamy w przyszłość. Zadajemy sobie pytanie, jakim będzie ten rok? Co przyniesie? Czy będzie szczęśliwy?  
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 
NOWY ROK -1 I 2009 (Życzenia) 

Z dniem wczorajszym pożegnaliśmy rok 2008. Dla wielu była to okazja, by dokonać swoistego rozrachunku. Dziś sta¬jemy na progu nowego roku. Tym razem myślą wybiegamy w przyszłość. Zadajemy sobie pytanie, jakim będzie ten rok? Co przyniesie? Czy będzie szczęśliwy? 

Od wczoraj słyszymy wielokrotnie od swoich znajomych słowa: "Życzę ci wszelkiej pomyślności w tym roku!" "Szczęśliwego Nowego Roku", "Dobrego roku". Także i z tego miejsca w dniu dzisiejszym należy złożyć Wam serdeczne życzenia szczęśliwego nowego roku. Trzeba by się jednak zastanowić, co my, co wielu ludzi uważa za szczęśliwy rok. 
Najwięcej ludzi uważa, że rok wtedy był pomyślny, gdy przyniósł zyski, zapewnił dostatek, pozwolił skorzystać z większej ilości uciech. Oczywiście, wolno nam życzyć sobie tego wszystkiego, co jest potrzebne do życia. Ale nawet wielki zysk i osiągnięcie najwyższego stanowiska nie może jeszcze uczynić nowego roku prawdziwie szczęśliwym. Szczęście nie zasadza się na czymś materialnym. Człowiek szuka trwalszych dóbr, a wiecznym Dobrem, które nie przemija i nie zmienia się, jest tylko Bóg. 

Maryja została wybrana na Matkę Syna Bożego i na pośredniczkę w dziele odkupienia. Ona też Go daje światu. Ona też pierwsza świadomie w Nim przeżywa swoje zbawienie. Matka Chrystusa! Z jakąż radością pochyla się nad żłóbkiem! Z jakąż świętą zadumą przyjmuje hołd pasterzy! " Wszystko rozważa w sercu swoim" (Łk 2,19). Ona, Matka Syna Bożego! Wybrana spośród wszystkich niewiast. Nosi Go pod sercem, żywi własną krwią, wychowuje. Bierze udział we wszystkich Jego radościach i cierpieniach.
 
I jeśli wypada życzyć Wam czegoś z tego miejsca, to przede wszystkim tego, by Maryja złożyła swego Syna w sercu każdego i by z wielką troskliwością pochylała się nad nami, pragnąc naszego złączenia z Nim. 
Nowy rok jest w ręku Boga. Tylko Bóg zna jego przyszły bieg. Przewodniczką naszą jest Matka Chrystusa. A więc pod Jej opieką rozpoczynamy nowo darowany nam czas przez Boga. Czy więc możemy mieć powód do obaw? 

Został nam darmo dany nowy czas, którego nie wolno nam zmarnować. Należy go wykorzystać dla Chrystusa w naszej codzienności życia na wzór Tej, która przyniosła Chrystusa ludzkości. Dlatego w programie noworocznym winno znaleźć się pogłębienie naszej wiary przez pilniejsze uczestniczenie we Mszy świętej. Zrozumienie tego co się na niej dzieje. Wzbudzenie motywacji by na mszę święta chodzić z miłości i odczytywać te znaki i gesty liturgiczne, które mszy św. towarzyszą. Byśmy tak jak Matka Boża, która pochylała się nad Jezusem i my pochylali się z miłością nad Jezusem Eucharystycznym obecnym pod postacią chleba.

Dzisiejszy dzień jest papieskim Dniem Modlitwy o Pokój. 
Brak pokoju spowodowany jest brakiem miłości. I dlatego przy końcu naszego rozważania i życzeń, chciałoby się jeszcze skierować jedno życzenie; by z ludzkiego niepokoju zrodził się prawdziwy pokój Boży, pokój Chrystusowy. By ten pokój ogarnął nasze Rodziny i każdego z nas.

Z takim programem życia, pod przewodnictwem Bożej Rodzicielki Maryi, możemy być pewni spełnienia się błogosławieństwa w nowym roku, które niegdyś Bóg skierował do narodu izraelskiego, a dzisiaj Kościół w liturgii do nas kieruje: "Będą wzywać imienia mojego, a ja im będę błogosławił" Amen.