payday loans

2.11.2008 - Ogłoszenia, 31 Niedziela Zwykła

Wczoraj patrzyliśmy na niebo – dziękując Panu Bogu za rzesze świętych wspierających nas swoim wstawiennictwem. Dziś wspominamy wszystkich wiernych  zmarłych i  prosimy dla nich o niebo. Nasza modlitwa jest wyrazem miłości wobec tych, którzy są już po drugiej stronie. Pamiętajmy, że my też kiedyś będziemy potrzebowali tej modlitwy wstawienniczej.
Wczoraj patrzyliśmy na niebo – dziękując Panu Bogu za rzesze świętych wspierających nas swoim wstawiennictwem. Dziś wspominamy wszystkich wiernych  zmarłych i  prosimy dla nich o niebo. Nasza modlitwa jest wyrazem miłości wobec tych, którzy są już po drugiej stronie. Pamiętajmy, że my też kiedyś będziemy potrzebowali tej modlitwy wstawienniczej.
 
* Bóg zapłać wszystkim uczestnikom wspólnej modlitwy i Mszy Św. na cmentarzu, orkiestrze „Hejnał”, służbie liturgicznej i kościelnej oraz p.Wojciechowi Bednarczyk z Woli Więcławskiej za nagłośnienie.
 
* Dziękujemy wszystkim za troskę o cmentarz i utrzymanie porządku a szczególnie p. Józefowi Gaworucha i wszystkim którzy pomagali w przygotowaniu cmentarza na uroczystość.
 
* Bóg zapłać uczestnikom Różańca za zmarłych a szczególnie za przygotowanie i prowadzenie młodzieży KSM oraz klerykowi Krzysztofowi.
 
* Zapraszamy na Mszę Św. i nabożeństwo wypominkowe przez cały tydzień o godz. 17.00.
 
* Kolejne "Modlitewne Spotkanie z Janem Pawłem II" dziś (2 listopada) o godz. 17.00, po Mszy Św. grupa teatralna naszego KSM-u wystawi spektakl p.t. „POWRÓT DO DOMU OJCA”.  Spotkanie zakończymy procesją światła na cmentarz i odpustem za zmarłych.
 
* W tym tygodniu wspominamy:
  • o Św. Marcina, zakonnika i Św. Huberta, biskupa, patrona myśliwych -- czcimy jutro. Wszystkim MYŚLIWYM z tej okazji pragniemy złożyć najlepsze życzenia obfitych łowów, a także podziękować za prace na rzecz lasu i ich troskę o las oraz jego bogactwo. Zapraszamy na modlitwę w intencji myśliwych i ich rodzin w przyszłą niedzielę o godz. -- 7.50 Msza Św. w intencji Koła Łowieckiego Diana, a o godz. 14.00 przy kapliczce Św. Huberta w intencji Koła Łowieckiego Knieja.
  • Św. Karola Boromeusza – we wtorek
 
* W tych dniach, do 8 listopada, nawiedzając cmentarz, możemy dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Dalsze warunki; stan Łaski Uświęcającej (Spowiedź, Komunia św., wyrzeczenie się przywiązania do zła i grzechu), modlitwa "Ojcze nasz", "Wierzę" oraz modlitwa według intencji Ojca Świętego.
 
* Bardzo prosimy zaopatrzyć groby w tabliczki oraz sprawdzić w kancelarii lub  u administratora cmentarza ważność nienaruszalności grobu. By utrzymać porządek i czystość na cmentarzu bardzo prosimy stosować się do wskazań służb cmentarnych. Palaczy prosimy, by uszanowali miejsce spoczynku bliskich i nie palili papierosów. Bramy w tych dniach będą zamykane od godz. 20.00 do godz. 7.00. Samochody prosimy parkować na parkingu. Prosimy o wielką ostrożność i nie pozostawianie wartościowych rzeczy w samochodach.
 
* Na wypominki czytane w każdą niedzielę, przez cały rok, w wysokości stypendium mszalnego, można składać w kancelarii lub podczas kwesty na cmentarzu prowadzonej przez Radę Duszpasterską na dalszą modernizację cmentarza.
 
* Zachęcamy do zaopatrywania się w znicze rozprowadzane przez młodzież K.S.M. w ten sposób młodzież pragnie gromadzić środki na działalność i pomoc potrzebującym
 
* Składka w przyszłą niedzielę na dalsze prace remontowe naszej świątyni. Zostało zakończone krycie dachu gontem, pozostało jeszcze pokrycie dzwonnicy i sąsiadującego budynku. Te prace musimy wykonać z własnych funduszy, ale są one konieczne, by utrzymać właściwy charakter całego kompleksu zabytkowego. Bóg zapłać wszystkim za ofiarność a zwłaszcza składane w kancelarii datki na ten cel.
 
* Za przygotowanie kościoła na święto i dzisiejszą niedzielę dziękujemy z Książniczek rodzinie: Moniki Lasek; Anny Fryc; Teresy Kraeczyk; Józefy Cieślik; Jadwigi Zdybał; Grażyny Bednarczyk; Stanisławy Chromniak i Katarzyny Zdybał.
 
* Z okazji pierwszego piątku spowiedź w piątek od godz. 16.00, chorych nawiedzimy w sobotę między 9.00 a 12.00. Prosimy chorych zgłosić w kancelarii.
 
* Młodzież wszystkich klas Gimnazjum, przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na Mszę Św. w pierwszy piątek o 17.00.
 
* Rodziców i dzieci przygotowujące się do pełnego uczestnictwa we Mszy Św. zapraszamy  na Mszę Św. i poświęcenie książeczek komunijnych w przyszłą niedzielę o godz. 12.15.

* Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej
  • W Gościu m.in.: Kolejka po aureole; Gdzie te chłopy? Leki na ogłupienie i Nie daj się zeskanować.
  • W Źródle m.in.: Żyjemy w świecie Bożych cudów...; W domu Ojca mego jest mieszkań wiele; Cynicy w polityce i modlitwa za dusze czyśćcowe
  • W Niedzieli m.in.: Wędrówka ku świętości; Wszystko, co nasze, Polsce oddamy; Jakie rodziny taki naród, Patron myśliwych i Zdążyć z pomocą na czas
  • Na dzieci czeka JAŚ, DOMINIK i Mały Gość