payday loans

Intencje Mszy Św. 15.09.2008 - 21.09.2008

PONIEDZIAŁEK
  7.30    W podziękowaniu za łaskę zdrowia i prośbą o Boże błogosławieństwo
18.30    + Barbarę Prześlica i męża Wiesława

WTOREK
  7.30    O łaski i Boże błog. dla naszej wspólnoty parafialnej i eucharystycznej
18.30    + Mieczysława Franczaka

ŚRODA
  7.30     + Mariana Nowaka od parafian z Górnych Rzeszotar
18.30    + Piotra i Mariannę Kaczmarczyk

CZWARTEK
  7.30    + Mariana Nowaka od Zespołu Charytatywnego z Rzeszotar
18.30    + Stanisława Kalitę

PIĄTEK
7.30    + Mariana Nowaka od rodziny Chwastków z Zebrzydowic
18.30    + Stanisława Prażmowskiego i Zofię Sotwin

SOBOTA
  7.30    + Mariana Nowaka od Marii Barańskiej
18.30    + Mieczysława Politańskiego

NIEDZIELA
  7.50    + Jerzego Zakrzewskiego w 9 r. śmierci oraz rodziców Annę i Wojciecha
  9.00    O łaski i Boże błog. dla Barbary i Mariana z okazji 15. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz Janiny i Tadeusza z okazji 40. rocznicy Sakramentu Małżeństwa
11.00   
1/ O łaski i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Stanisława i Reginy Drobniak z okazji 30. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
2/ + Alinę Jarosz od córki z rodziną z okazji 1 rocznicy śmierci
12.15   
1/ Przez wstawiennictwo św. Jakuba Ap. o łaski i Boże błog. dla wspólnoty parafialnej i szczególną opiekę dla rodzin przeżywających nawiedzenie
2/ W podziękowaniu za udane zbiory i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Książniczek
17.00    + Pelagię i Józefa Bubak