payday loans

Życzenia Wielkanocne 2022

Chrystus Zmarwychwstały

Ukochani w Chrystusie
Siostry i Bracia !!!

Zmartwychwstały Pan przynosi nam dar pokoju, niech ten dar, w tak trudnym czasie, będzie udziałem waszych serc.

Niech dar pokoju, będzie wyrazem Waszej miłości do Boga i drugiego człowieka.

Niech Wasza modlitwa i zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii, będzie sprzeciwem wobec zła i szatana, który pragnie zawładnąć sercem współczesnego człowieka.

Niech zjednoczenie z Chrystusem i Jego Matką, będzie źródłem prawdziwej, wielkanocnej nadziei, zdrowia i potrzebnych łask.

Z darem modlitwy i wielkanocnej radości

ks. Ryszard Honkisz – proboszcz
ks. Mirosław Cupek – wikariusz
ks. Wacław Kossowski - gość