payday loans

Intencje Mszy Św. 07.03 - 13.03.2022

Niedziela

Poniedziałek

700
 1. + Joannę Nardowską (od rodziny Korolczuk)
1700
 1. + Marcina Gołda (od Krystyny z mamą i Edwardem)
1800
 1. Otylię Bednarczyk (od rodziny Bubula)

Wtorek

700
 1. + Zofię Kawula-Szydło (od Marii Dziarkowskiej)
1700
 1. + Stanisława Trzaskę (od Wandy Kurowskiej z rodziną)
1800
 1. + Krystynę Honkisz (od Koła Gospodyń Wiejskich z Zagórzyc)

Środa

700
 1. + Mieczysława Nowaka (od syna z rodziną)
1700
 1. + Franciszkę i Bolesława Pańczyk, córkę Marię Małek z mężem Stanisławę oraz synów: Andrzeja i Stanisława z żoną Stanisławą
1800
 1. + Genowefę Hirt, o Boże miłosierdzie i łaskę przebywania w Królestwie Niebieskim

Czwartek

700
 1. + Eugeniusza Klimka (od Lucyny i Stanisława Sykut)
1700
 1. + Józefę Dudek w 7. rocznicę śmierci, Władysława Dudek w 30. rocznicę śmierci, Tadeusza, Filipa Hil, Alinę, Jana i Mariana Hałoń, Zofię Pando, Ludwika Przydział oraz Zofię Chmiel i Adama Kawula
1800
 1. + Marię Binkiewicz

Piątek

700
 1. + Krystynę Honkisz (od rodziny Nowaków z Pielgrzymowic)
1700
 1. + Krzysztofa Leszczyńskiego w 19. rocznicę śmierci
1800
 1. + Zygmunta Janeczek w 3. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców: Janinę i Jana

Sobota

700
 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Michała
1700
 1. + Edwarda Kuleszę w 1. rocznicę śmierci
1800
 1. + Mariannę i Zdzisława Pazdańskich (od wnuczki Moniki z rodziną)

Niedziela

750
 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
900
 1. + Adama Calika w 23. rocznice śmierci. Mariannę i Wojciecha Calik oraz Wiktorię i Stanisława Bebak.
1100
 1. + Stanisława Nogieć oraz zmarłych teściów: + Mariannę i Stanisława Krzyworzeka
1230
 1. O łaski i Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej wspólnoty parafialnej i liturgicznej, opiekę Matki Bożej i świętych patronów: Jakuba, Izydora i Jana Pawła II, oraz owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu
1700
 1. + Stefanię, Krystynę oraz Stanisława i Henryka Dyląg
 2. + Józefa Pałetko w 3. rocznicę śmierci