payday loans

Adwent i Boże Narodzenie 2021 - życzenia

Trwający Adwent niech będzie dla całej Waszej Rodziny czasem radosnego przygotowywania się do Świąt poprzez rodzinną modlitwę, udział w niedzielnej Mszy św., Roratach, spowiedź świętą, pomoc sąsiedzką i dobre uczynki.

Życzymy, aby przychodzący Pan Jezus znalazł wśród Was swój dom, miejsce, w którym będzie się czuł kochany i oczekiwany.

Niech w święte dni Bożego Narodzenia umacnia się Wasza wspólnota rodzinna. Niech serca rodziców napełnią się miłością do dzieci, a serca dzieci miłością do rodziców, niech rodzice i dzieci otoczą pomocą, życzliwością i miłością dziadków.

Serdeczne świąteczne życzenia wraz z modlitwą przekazujemy wszystkim chorym, samotnym i przygnębionym przez codzienny trud.

Duszpasterze
Ks. Ryszard Honkisz - proboszcz
Ks. Mirosław Cupek - wikariusz

Więcławice, Adwent i Boże Narodzenie 2021