payday loans

Intencje Mszy Św. 2.05.2008 - 8.06.2008


PONIEDZIAŁEK
 7.30    + Stanisława Kaczkę od córki Lidii z rodziną
20.00   
 1. O szybką beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II
 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiktora
 3. + Jana i Bronisławę Wójcik

WTOREK
  7.30  + Stanisława Kaczkę od córki Jolanty z rodziną
18.30  + Stefanię i Jacentego Kurkiewicz

ŚRODA
  7.30  + Józefa Witkowskiego i żonę Annę oraz Monikę
18.30  + Genowefę i Franciszka Klimek oraz córkę Janinę

CZWARTEK
  7.30    + Stanisława Kaczkę od syna Marka z rodziną
18.30    Rez.

PIĄTEK
  7.30    + Kazimierza Massalskiego
  8.15    Z okazji Dnia Dziecka i Święta Patrona Szkoły w intencji dzieci, wychowawców i pracowników o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę św. patronów
18.30    + Feliksa i Annę oraz Józefa Nowak

SOBOTA
  7.30    + Wiesława Cudejko i zmarłych rodziców oraz dziadków i pradziadków
18.30   
 1. + Otylię i Jana Jednakich, Joannę i Franciszka oraz Pawła i Walerię Konik
 2. O łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny z okazji 18 urodzin

NIEDZIELA
  7.50    + Wita Nogieć w 2 rocznicę śmierci
  9.00  
 1. O łaski i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Masłomiącej, szczęśliwy i bezpieczny przebieg prac polowych  oraz obfite plony
 2. + Stanisława Calik, syna Bogdana oraz Karola, Katarzynę i Marcina Białko
11.00   
 1. O łaski i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Więcławic, szczęśliwy i bezpieczny przebieg prac polowych  oraz obfite plony
 2. O łaski i Boże błog. dla Mateusza w 2 rocznicę urodzin od chrzestnych
12.15     
 1. O łaski i Boże błogosławieństwo dla parafian i wszystkich mieszkańców, oraz o szczególną opiekę Św. Jakuba dla rodzin przeżywających nawiedzenie figury świętego patrona
 2. + Roberta Pałetko
17.00     + Andrzeja Zapałę w 2 rocznicę śmierci