payday loans

Intencje Mszy Św. 09.05 - 16.05.2021

Poniedziałek

700
 1. + Czesławę Wróbel – gr. 15
 2. + Stanisława Małek (od rodziny Janas z Więcławic)
1730
 1. + Stanisława i Stanisławę Machnik, wnuczkę Edytę i Adama Bednarczyka
 2. + Szczepana Bogatego (od chrześniaka Tomasza i Teresy)
1830
 1. + Franciszka Uchacza
 2. + Emilię Kasza (od Janiny i Józefa Curzydło ze Słopic)

Wtorek

700
 1. + Czesławę Wróbel – gr. 16
 2. + Janinę Doniec (od siostry Marii Skalnej)
1730
 1. + Tomasza Jarosa (od Społeczności Szkoły Podstawowej w Więcławicach St.)
 2. + Aurelię Dziwisz (od wnuczki Urszuli z rodziną)
1830
 1. + Elżbietę, Helenę i Andrzeja Jarosz
 2. + Mariana Łach (od siostry Alfredy)

Środa

700
 1. + Czesławę Wróbel – gr. 17
1730
 1. O Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i św. patronów dla Lucyny i Szymona z okazji 9. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa, oraz opiekę Bożą dla całej rodziny w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski oraz dzieci.
 2. O łaskę zdrowia i opiekę NMP dla Bogusława (od córki z rodziną).
1830
 1. + Stanisława Nowaka w 10. rocznicę śmierci
 2. + Stanisława Małek (od brata Henryka z żoną)

Czwartek

700
 1. O radość życia wiecznego i pełnie zbawienia dla dusz w czyśćcu cierpiących
 2. + Czesławę Wróbel – gr. 18
1730
 1. + Dionizego Podsiadło w 10. rocznicę śmierci oraz śp. Janinę, Władysława i Jana Franczaka
 2. + Ks. Eugeniusza Nowaka
1830
 1. W podziękowaniu za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. patronów dla Władysława
 2. + Michalinę Mars i Krystynę Dyna (od Heleny i Asi)

Piątek

700
 1. + Czesławę Wróbel – gr. 19
 2. + Mariana Łach (od Krystyny z rodziną z Będzina)
1730
 1. + Zofię i Kacpra Bochenek
 2. + Zofię i Mariana Bebak
1830
 1. + Ryszarda Krawczyka w 1. rocznicę śmierci (od syna z rodziną)
 2. + Zdzisława Pazdańskiego (od brata Rafała z żoną)

Sobota

700
 1. + Czesławę Wróbel – gr. 20
 2. + Annę Prażmowską (od siostry Urszuli z Gliwic)
1730
 1. + Mariannę i Leona Dziad
 2. + Michalinę Leszczyńską
1830
 1. + Janinę Franczak w 9. rocznicę śmierci, męża Władysława i syna Jana
 2. + Tomasza Kota (od sąsiadów: Danieli i Józefa Kurbiel)

Niedziela

750
 1. + Tadeusza, Julię i Stanisława
900
 1. + Stanisława Kalita i żonę Krystynę
 2. + Czesławę Wróbel – gr. 21
1100
 1. + Stefanię i Juliana Mazur w rocznicę śmierci
1230
 1. O dobre przygotowanie całej wspólnoty parafialnej i liturgicznej na przyjęcie Darów Ducha Świętego i opiekę św. patronów
1700
 1. + Helenę i Andrzeja Lotko oraz syna Kazimierza