payday loans

Otwarcie Drzwi Świętych katedry w Santiago de Compostela

31 grudnia będzie dniem otwarcia Drzwi Świętych katedry w Santiago de Compostela, którym to aktem zainaugurowany zostanie oficjalnie Rok Święty Jakubowy 2021 (Xacobeo 2021)

31 grudnia po południu otwarte zostaną Drzwi Święte katedry w Santiago i tym samym zostanie uroczyście zainaugurowany Rok Święty Jakubowy 2021. Władze kościelne, pielgrzymi i wierni spotkają się tego dnia na placu A Quintana. Uroczystościom przewodzi arcybiskup Composteli, a otwarcie odbywa się według dawnego rytuału, który z czasem ulegał pewnym zmianom. Kulminacyjny moment następuje, gdy prałat uderza trzykrotnie srebrnym młotkiem w płyty zasłaniające Drzwi, a umieszczone tam dnia poprzedniego. Gdy Drzwi Święte zostaną w ten sposób symbolicznie otwarte, Arcybiskup  wchodzi przez nie jako pierwszy, a za nim formuje się procesja, która następnie przechodzi pod ołtarz główny, gdzie rozpoczyna się uroczysta msza. Na zakończenie wprowadzona zostaje w ruch wielka kadzielnica, Botafumeiro. Podobny rytuał odbywa się z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego.

Otwarcie Świętych Drzwi to moment bardzo emocjonujący i doniosły, szczególnie dla pielgrzymów przybywających tego dnia do miasta szlakiem św. Jakuba. Wejście do Katedry przez te Drzwi Święte stanowi dla nich fizyczne i duchowe zwieńczenie Camino.

Całe wydarzenie można śledzić na żywo 31 grudnia od 16:30 pod następującym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=CMPkNRdbrAs&list=UUz46p3cffUXUSGUtcnw_Ouw&index=1

W naszym Sanktuarium uroczystość otwarcia kościoła stacyjnego rozpocznie się (w czwartek) 31.12.2020 r. o godz. 16.00.

W kancelarii lub w kwiaciarni można nabyć na Rok Święty Jakubowy figurę św. Jakuba i jakubowe świece oraz różańce jakubowe.


PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 910-957/20/I
Ojcze Święty,
Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła. A Bóg etc.

Dnia 14 grudnia 2020 r.
PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N. 910/20/I do Prot. N. 957/20/I.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia. Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Mauro Kard. PIACENZA
Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof NYKIEL
Regens