payday loans

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice, na temat prac związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice,

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Michałowice. To ważny dokument, który pozwoli określić kierunki rozwoju Gminy w latach 2021-2030, dlatego zależy nam, aby każdy mieszkaniec mógł się wypowiedzieć na temat swoich oczekiwań i przedstawić swoje propozycje.

W tym celu została przygotowana ankieta badająca potrzeby mieszkańców. Aby umożliwić dostęp do tego dokumentu każdemu z naszych mieszkańców, przygotowano zarówno wersję elektroniczną poprzez stronę internetową Urzędu Gminy, jak również zaplanowano dystrybucję papierową. Mamy nadzieję, że większość z Państwa otrzymało ankiety umieszczone w gazetce gminnej, lub podczas zebrań wiejskich. Jeżeli jednak ktoś jeszcze nie otrzymał tego dokumentu, po dzisiejszej Mszy Świętej wolontariusze będą rozdawać te ankiety. Prosimy o ich zabranie i wypełnienie do dnia 15 września. Wypełnione ankiety można składać do urny przy wejściu do budynku urzędu gminy.

W dniu dzisiejszym znajduje się tam również stoisko urzędu, przy którym można porozmawiać z pracownikami o przyszłości gminy, oraz zostawić wypełnione ankiety.

Serdecznie zapraszam
Przewodniczący Rady Gminy Michałowice
Daniel Gajoch