payday loans

Życzenia - Boże Narodzenie 2019

Przeżywając Boże Narodzenie
życzymy Wam Drodzy Parafianie,
żebyście doświadczyli radości Aniołów i Pasterzy,
aby ona otwarła szeroko Wasze serca na Bożą Miłość,
która przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie.
Umiejmy zachwycić się Tą Miłością
oraz nieść ją światu i drugiemu człowiekowi.
Niech przez cały 2020 rok towarzyszy nam Święta Rodzina,
a przewodnikiem i wzorem do naśladowania będzie św. Jan Paweł II.

ks. Ryszard Honkisz – proboszcz
ks. Wacław Kossowski – rezydent
ks. Mirosław Cupek - wikariusz