payday loans

Życzenia Wielkanocne 2019

Alleluja! Pan Zmartwychwstał! Alleluja!, Alleluja!

Dzieląc się radością poranka wielkanocnego
wszystkim mieszkańcom, parafianom i gościom
życzymy, by spotkanie ze Zmartwychwstałym
umocniło naszą wiarę, nadzieję i miłość
i dawało siłę do serdecznych relacji z bliźnimi
i pokonywania codziennych przeszkód
na drodze zbawienia.

ks. Ryszard Honkisz
ks. Mirosław Cupek