payday loans

Apel Policji

Apel

Policji skierowany do Parafian, o odczytanie którego prosi się księży podczas ogłoszeń duszpasterskich:

 

Policja nadal odnotowuje liczne przypadki przekazywania przez starsze osoby swoich oszczędności przestępcom. Sprawcy cały czas modyfikują swoje metody działania często pod tzw. legendą „Na Wnuczka”; „ Na Policjanta”; ”Na wypadek”

W związku ze wzrostem oszustw apelujemy do mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, o zwracanie uwagi na połączenia telefoniczne, w których osoby dzwoniące podają się za członków najbliższej rodziny, proszą o pilne pożyczenie dużych sum pieniędzy, sięgających do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Sprawcy w podstępny sposób wykorzystują łatwowierność rozmówców, przekazują takie informacje, które uwiarygodniają ich, jako osoby najbliższe (dzieci, wnuki, kuzynostwo). Mówią o bardzo trudnej sytuacji życiowej – wypadku, chorobie, problemach z prawem, które natychmiast mogą rozwiązać dzięki przekazanym im pieniądzom. Osoby starsze bez żadnej weryfikacji przekazują duże kwoty pieniędzy kurierom, rzekomo przysłanym przez członków rodziny, sądząc że faktycznie pieniądze te trafią do ich najbliższych.

Zwracamy się do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu podejrzane połączenia, prosząc o ich bezwzględną weryfikację oraz o bezzwłoczne informowanie Policji na nr 112.