payday loans

Pożegnanie śp. ks. Jana Majewskiego

Z głębokim żalem żegnamy

03.06.1942 – 10.07.2017

śp. Księdza Jana Majewskiego

emerytowanego kapłana diecezji łomżyńskiej

 

Śp. Ks. Jan Majewski był długoletnim prezesem Banku Spółdzielczego, aktywnym działaczem Ruchu Ludowego, posłem na Sejm I Kadencji, mężem, ojcem i dziadkiem a od 1999 roku kapłanem. Pracował w parafii katolickiej w Kaliningradzie, był kapelanem Klubu Parlamentarnego PSL.

Jako emeryt wspierał w posłudze duszpasterskiej parafię św. Jakuba Ap. w Więcławicach od 2008 roku, po kolejnym nawrocie choroby, w dniu 10 lipca odszedł do domu Pana, w 75. roku życia i 18. roku posługi kapłańskiej.

Żegnamy Go wdzięczni za Jego pobożność i modlitwy, gorliwą posługę w konfesjonale, oraz niezwykłą życzliwość i przykład ogromnej radości życia, mimo cierpienia, wielu chorób i dolegliwości.

 

Ks. Ryszard Honkisz
Ks. Aleksander Kasprzyk

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Jana Majewskiego pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Stefanka Biskupa Seniora Diecezji Łomżyńskiej, odbędą się dnia 17 lipca 2017 r. (poniedziałek)

  • O godz. 1000 – wprowadzenie zmarłego do kościoła św. Jakuba Apostoła w Więcławicach i modlitewne czuwanie
  • Godz. 1200 – Msza św. pogrzebowa, którą zakończy wyprowadzenie zmarłego z kościoła, a następnie przewiezienie do kaplicy cmentarnej w Igołomi.
  • Godz. 1600 - ceremonia pochowania ciała ks. Jana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Igołomi.