payday loans

Zawiadomienie o śmierci śp. księdza Jana Majewskiego

Drodzy Parafianie!

śp. Ks. Jan Majewski wspierający nas od kilku lat w posłudze duszpasterskiej, po kolejnym nawrocie choroby, w dniu 10 lipca odszedł do domu Pana, w 75. roku życia i 18. roku posługi kapłańskiej. Ks. Jan był kapłanem diecezji Łomżyńskiej i ostatnie lata swojej emerytury przeżywał w naszej wspólnocie.

Wdzięczni za Jego pobożność i modlitwy, gorliwą posługę w konfesjonale, oraz niezwykłą życzliwość i przykład ogromnej radości życia, mimo cierpienia, wielu chorób i dolegliwości, prosimy o modlitwę w Jego intencji i udział w uroczystości pogrzebowej.

 

Ks. Ryszard Honkisz
Ks. Aleksander Kasprzyk

 

 

 

 


Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Majewskiego
pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Stefanka – Biskupa Seniora Diecezji Łomżyńskiej, odbędą się dnia 17 lipca 2017 r. (poniedziałek)

 

Od godz. 1000 – modlitewne czuwania w kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach

Godz. 1200 – Msza św. pogrzebowa, którą zakończy wyprowadzenie zmarłego z kościoła, a następnie przewiezienie do kaplicy cmentarnej w Igołomi.

Godz. 1600 – ceremonia pochowania ciała ks. Jana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Igołomi.