payday loans

Na radosne Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok 2017 łamiąc się opłatkiem składamy najserdeczniejsze życzenia wraz z modlitwą:

Niech Dziecię Jezus,
Które do nas przychodzi
obdarza pokojem, radością
i wszelkimi potrzebnymi łaskami!
Niech 2017 Rok upływa w zdrowiu,
w obfitości darów i łask Bożych,
a Maryja z Józefem i św. Jakubem
prowadzą na spotkanie z Jezusem.


Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Życzy ks. kan. Ryszard Honkisz
kustosz sanktuarium i proboszcz parafii
pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
ks. Aleksander Kasprzyk – wikariusz
ks. Jan Majewski - rezydent oraz
Parafialna Rada Duszpasterska
Kapituła Bractwa św. Jakuba Apostoła
i Zarząd Parafialnego Klubu Sportowego „JAKUB”

Więcławice 16.12.2016 r.