payday loans

Zagłosuj na nasz projekt obywatelski!

Zwracamy się z prośbą o głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przygotowane przez proboszcza ks. Ryszarda Honkisza:
- Małopolski Festiwal Camino de Santiago (Kod zadania SKOMT038)

- Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego (Kod zadania: PKRAS041)

Zagłosować można, wchodząc na stronę: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Głównym celem Małopolskiego Festiwalu Camino de Santiago jest promocja Małopolski poprzez popularyzację małopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba Via Regia i Małopolskiej Drogi św. Jakuba - upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajoznawczych Jakubowego Szlaku oraz Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski i leżącego na przecięciu tych szlaków Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba.

Małopolski Festiwal Camino to cykl imprez plenerowych i wydawnictw, które pozwolą mieszkańcom Małopolski poznać szczegółowo Małopolski Jakubowy Szlak, przybliżyć jego niesamowity potencjał i unikatowy klimat. Wyróżniającą się cechą projektu jest różnorodność – w barwny i urozmaicony sposób chcemy promować Małopolskę poprzez cykl imprez: bieg, koncerty, plenery malarskie, przejścia Drogą św. Jakuba, gry terenowe, pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, spotkania i wyprawy z seniorami, międzynarodową konferencję naukową, wydanie wielojęzycznego przewodnika i śpiewnika pieśni jakubowych, przygotowanie wystawy „Najpiękniejsza Droga Świata” oraz miejskiej gry terenowej.

Na projekt subregionalny mogą głosować osoby zamieszkujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki.

Bardzo proszę o poparcie projektu i zachęcenie do głosowania swoich krewnych oraz znajomych.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

ks. Ryszard Honkisz

Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego Kod zadania: PKRAS041

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie bazy i potencjału 17 klubów sportowych działających na terenie gmin powiatu krakowskiego. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakupienie 45 profesjonalnych 3-częściowych kompletów sportowych wraz z niezbędnymi nadrukami (koszulka, spodenki, getry) do gry w piłkę nożną dla Klubów Sportowych z wybranych gmin powiatu krakowskiego: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Zabierzów, Zielonki.

W ramach projektu zorganizowany zostanie również MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego, w trakcie którego rozdane zostaną komplety meczowe, zorganizowane zostaną rozgrywki, a zwycięskie drużyny otrzymają nagrody. Mini Mundialowi towarzyszyć będzie piknik. Patronat nad wydarzeniem objął ROBERT LEWANDOWSKI. Mini Mundial uświetnią swoją obecnością zaproszeni goście: JERZY DUDEK i ADAM NAWAŁKA. A byli wielokrotni reprezentanci Polski piłki nożnej opowiedzą o swojej karierze sportowej: Andrzej Niedzielan, Tomasz Rząsa, Arkadiusz Radomski, Marek Koźmiński.


Głosować może każda osoba, która:
Ukończyła 16 rok życia;
Zamieszkuje POWIAT KRAKOWSKI;
Nie oddała już głosu na inny projekt w Budżecie Obywatelskim Woj. Małopolskiego 2016

Głosować można:
ELEKTRONICZNIE - za pomocą stron internetowych BO: http://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie
OSOBIŚCIE - w Urzędzie Marszałkowskim: ul. Racławicka 56 w Krakowie
KORESPONDENCYJNIE - posyłając na adres Urzędu Marszałkowskiego [ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków] kartę do głosowania, można ją znaleźć na stronie https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie