payday loans

swrodzina 200

Kochani Siostry i Bracia!

Niech przychodzący Zbawiciel napełnia Wasze serca prawdziwą miłością i pokojem
Niech gest ręki wyciągniętej z opłatkiem i życzeniami płynącymi z serca
trwa wraz z Chrystusem w każdym z Was, Waszych Rodzinach i Wspólnotach
Niech Nowy Rok 2015, będzie dla każdego czasem łaski i pokoju, dzielenia się dobrem i postępowania na drodze do świętości.

życzy wszystkim

ks. Ryszard Honkisz - proboszcz
Aleksander Kasprzyk - wikariusz