payday loans

Odnowienie oznakowania Małopolskiej Drogi św. Jakuba na odcinku Pałecznica-Kraków

W ostatnim miesiącu członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz miłośnicy Małopolskiej Drogi św. Jakuba dokonali poprawy oznakowania Szlaku Jakubowego  na odcinku Probołowice ? Czarnocin ? Pałecznica ? Niegardów ? Więcławice Stare Kraków. Spotkali się również z władzami gminy Złota i Pałecznica w celu omówienia funkcjonowania Drogi Jakubowej. Bardzo dziękuję p. Józefowi Talikowi, p. Szymonowi Tarkowskiemu, p. Bożenie Depcie i p. Andrzejowi Bielawskiemu za trud włożony w te prace. Dziękuję również p. Jerzemu Chmielowi za stałą opiekę nad odcinkiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Polanowic do Więcławic Starych. Poniżej krótka relacja p. Szymona z prac na Drodze św. Jakuba.

Franciszek Mróz ? Prezes Bractwa św. Jakuba

  

Dnia 31 maja 2012 roku miałem okazję tworzyć zespół, którego zadaniem było odnowienie oznakowania fragmentu Małopolskiej Drogi św. Jakuba na odcinku pomiędzy Pałecznicą a Niegardowem. Praca zespołu w składzie: Pan Franciszek Mróz,  Pani Bożena Depta, Pan Józef Talik, Pan Andrzej Bielawski oraz autor tekstu ? Szymon Tarkowski skupiała się przede wszystkim na uzupełnianiu i poprawianiu już istniejących oznaczeń (odmalowywanie żółtych strzałek), montowanie tabliczek oraz przyklejanie specjalnych naklejek z muszlami jakubowymi na ogrodzeniach gospodarstw przylegających do drogi. Warto dodać, że tabliczki były montowane na ogrodzeniach tylko i wyłącznie przy aprobacie właścicieli posesji. Do zadań zespołu wchodziło również malowanie betonowych słupków na kolor biały, oraz kolorystyczne odświeżanie muszli jakubowych na ww. słupkach. Dzięki temu, że zespół znakujący posiadał do swojej dyspozycji dwa samracach próbowaliśmy wspólnie podliczyć ilość oznaczonych oraz odnowionych punktów. Z naszych obliczeń wynikało, że ich liczba oscylowała w granicach stu.
 

Szymon Tarkowski

DSCN5018

 

DSCN5022

DSCN5028

DSCN5031

DSCN5039

DSCN5051