payday loans

KONFERENCJA SW JAKUB 2014 PROGRAM

KONFERENCJA SW JAKUB 2014 PROGRAM 2str

 

Informacje na temat konferencji ubiegłorocznej:

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

 

mają zaszczyt zaprosić


ŚWIATOWE SPOTKANIE BRACTW

I STOWARZYSZEŃ ŚW. JAKUBA

ORAZ VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

?1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba

w Santiago de Compostela?

pod patronatem honorowym

J. Em. ks. kard. Stanisława Dziwisza ? Metropolity Krakowskiego

J. Eks. ks. abpa Juliána Barrio Barrio ? Metropolity Santiago de Compostela

J. Eks. ks. abpa Celestino Migliore ? Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

J. Eks. Agustína Nú?ez Martínez ? Ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce

ks. prof. dr hab. Władysława Zuziaka ? Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Michała Śliwy ? Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Marka Sowy ? Marszałka Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego ? Prezydenta Miasta Krakowa

która odbędzie się w dniach 5-8 września 2013 roku w Krakowie i Więcławicach Starych

 
 
 
 
 

 


  Tematyka

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba 

 Planowane spotkanie i konferencja jest kolejnym, międzynarodowym spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba Starszego Apostoła oraz rozwoju kultu Apostoła na świecie.

 

Do głównych celów organizowanej Konferencji należą:

?     prezentacje krajowych i regionalnych stowarzyszeń i Bractw św. Jakuba (historia, osiągnięcia, sukcesy, pomysły i plany)

?     wzajemna wymiana informacji o dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba na świecie 

?     wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jakuba ? najważniejszego szlaku pielgrzymkowego chrześcijańskiej Europy   

?     uczczenie 1200 rocznicy odkrycia relikwii św. Jakuba w Santiago de Compostela;

 

?     warsztaty związane z organizacją Camino de Santiago w poszczególnych regionach Europy i świata.

 

 


 Komitety Organizacyjne

 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz

Metropolita Krakowski

 

J. Eks. ks. abp Julián Barrio Barrio

Metropolita Santiago de Compostela

 

J. Eks. ks. abp Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski w Polsce

 

J. Eks. ks. bp Edward Janiak

Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski

 

J. Eks. Agustín Nú?ez Martínez

Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce

 

ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UP JPII

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

prof. dr hab. Michał Śliwa

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Marek Sowa

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

 

Józef Krzyworzeka

Starosta Powiatu Krakowskiego

Jarosław Supera

Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju 

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Jego Ekscelencja ks. bp Grzegorz Ryś

 

xx

prof. dr hab. Antoni Jackowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

 

prof. dr hab. Roman Malarz

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej

i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

 

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr Stanisław Adamczyk

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

 

dr Cezary Jastrzębski

Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

dr hab. Alfred Krogmann

Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

 

dr hab. Wojciech Mruk

Instytut Historii UJ

 

dr Franciszek Mróz

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

 

ks. dr Piotr Roszak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Nawarry w Pampelunie

 

dr hab. Izabela Sołjan

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

ks. Ryszard Honkisz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Proboszcz Parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych

 

dr Franciszek Mróz

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

 

dr Iwona Bińczycka-Kołacz

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

 

dr Małgorzata Kozłowska

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

mgr Bogna Matuszewska-Sulima

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 

 

mgr Łukasz Mróz

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

 

dr Renata Rettinger

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Małgorzata Rudowska-Bulka

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

 

Anna Woźniak

Sekretarz Kapituły Mazowieckiego Bractwa św. Jakuba 

mgr Kamila Ziółkowska-Weiss

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

 


 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

RAMOWY PROGRAM

 

5 września (czwartek) 2013 r.

Światowe Spotkanie Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba

14.00?15.30 ? rejestracja uczestników Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie)

16.00 ? uroczyste otwarcie Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba; (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3-4)

17.00?18.00 ? spacer ulicami Starego Miasta na uroczystą kolację

18.00 ? uroczysta kolacja

 

6 września (piątek) 2013 r.

Światowe Spotkanie Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba

(miejsce obrad: Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ul. Podzamcze 8)

10.00?13.00 ? prezentacja działalności bractw i stowarzyszeń św. Jakuba

13.00 ? lunch

14.00?15.30 ? zwiedzanie Królewskiej Katedry na Wawelu

16.00?18.00 ? prezentacja działalności bractw i stowarzyszeń św. Jakuba

18.00 ? uroczysta kolacja

 

7 września (sobota) 2013 r.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

?1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela?

(miejsce obrad: Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ul. Podzamcze 8)

8.00?9.00 ? rejestracja uczestników konferencji (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie; ul. Podzamcze 8)

9.00?9.30 ? uroczyste otwarcie konferencji

9.30?11.00 ? sesja plenarna (referaty zamówione przez Komitet Naukowy Konferencji)

11.00?11.30 ? przerwa na kawę

11.30?13.00 ? sesja referatowa (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru przez Komitet Naukowy zgłoszonych referatów

oraz formy ich prezentacji)

13.00?14.00 ? generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

14.00?15.00 ? lunch

16.00?18.00 ? zwiedzanie sanktuarium bł. Jana Pawła II oraz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

19.00 ? zwiedzanie kościoła św. Jakuba i uroczysta kolacja w Więcławicach Starych

 

8 września (niedziela) 2013 r.

Światowe Spotkanie Bractw, Stowarzyszeń św. Jakuba

i pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba

8.30 ? zbiórka uczestników spotkania przy kościele pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych

8.30?9.00 ? przejazd z Więcławic Starych do Polanowic

9.00?12.00 ? przejście Małopolską Drogą św. Jakuba z Polanowic do kościoła pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych (11 km)

9:00?12.15 ? Jubileuszowa Msza św. w VI rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła do kościoła w Więcławicach Starych

13.30?14.30 ? uroczysty obiad i zakończenie spotkania 

 

Uwaga: Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej konferencji 15 sierpnia 2013 r.

Program w pliku [pobierz]

 


 Zgłoszenie udziału

 

Zgłoszenie udziału w Światowym Spotkaniu Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba i VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

?1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela?

Kraków ? Więcławice Stare, 5-8 września 2013 r.

 

Udział w konferencji prosimy zgłaszać za pomocą formularza do dnia 
19 sierpnia
2013 r.

Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w odnośniku u dołu strony
 i wysłanie go emailem, lub pocztą na adres:

Sekretariat Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych

Więcławice Stare 20, 32-091 Michałowice

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W obu przypadkach otrzymacie Państwo drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dopiero takie potwierdzenie oznaczać będzie, że Państwa zgłoszenie dotarło do organizatorów konferencji. 

W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

Formularz zgłoszeniowy - [pobierz]

 


 Ważne daty

Termin Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba i VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: 5-8 września 2013 r. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 19 sierpnia 2013 r. 

Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 1 sierpnia 2013 r.

Termin uiszczania opłat konferencyjnych mija: 19 sierpnia 2013 r.

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.

Dla pielgrzymów uczestniczących w Światowym Spotkaniu Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach członków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych.

 


 Koszty

Koszt uczestnictwa w Światowym Spotkaniu Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba, VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Światowym Spotkaniu Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba (5-8 września 2013 r.) wynosi 200 zł

(materiały konferencyjne, lunch, kolacje, przejazdy autokarem na trasie Kraków ? Łagiewniki ? Więcławice Stare ? Kraków).

xx

Koszt uczestnictwa tylko w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej (7 września 2013 r.) oraz Światowym Spotkaniu Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba (8 września 2013 r.): 70 zł (materiały konferencyjne, lunch, kolacja, przejazd autokarem na trasie Kraków ? Łagiewniki ? Więcławice Stare ? Kraków).

 

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.

Dla pielgrzymów uczestniczących w Światowym Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

 

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 19 sierpnia 2013 r. na konto:

 

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych

Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice

Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001

Z dopiskiem: ?Konferencja ? Kult św. Jakuba?

 

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VATprosimy o przesłanie dokładnych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji. 

 


 Zgłaszanie artykułów

Prosimy o nadsyłanie artykułów wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Akceptowany format plików to doc.

Przyjęcie każdego artykułu będzie potwierdzone elektronicznie przez organizatorów. Dopiero takie potwierdzenie oznaczać będzie, że dokument dotarł do organizatorów konferencji. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymagania wydawnicze [pobierz]

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:

Ks. Ryszard Honkisz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) ? tel.: (12) 388 50 57; tel. kom. 601 42 00 38

dr Franciszek Mróz ? tel. kom. 664 329 302

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa:  1 sierpnia 2013 r.

Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 15 lipca 2013 r. 


 Partnerzy - Patronat

 

PARTNERZY

Zakład Poligraficzny CZUWAJMY

Biuro Podróży ?Krakturs?

KIA Motors

Construction International

Dyna-Trans

Ekler s.c. Baranówka

 

 

PATRONAT MEDIALNY

Radio Kraków

Dziennik Polski

Tygodnik Katolicki ?Niedziela?

Gość Niedzielny

www.kraków.pl


  Kontakt

 

Kontakt

Światowe Spotkanie Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

?1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba

w Santiago de Compostela?

 

Sekretariat Konferencji:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych

Więcławice Stare 20

32-091 Michałowice

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:

Ks. Ryszard Honkisz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) ? tel.: (12) 388 50 57;

tel. kom. 601 42 00 38

dr Franciszek Mróz (Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji) ? tel. kom. 664 329 302

mgr Łukasz Mróz (sekretarz Komitetu Organizacyjnego) ? tel. kom. 696 747 913


  Pliki do pobrania

Wymagania wydawnicze -  [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy - [pobierz]

Program w pliku - [pobierz]

Kod html - link do banera do wklejenia na stronę (rozmiar 500x122 px) - [pobierz]

 


 

 
KOSZTY


Koszt uczestnictwa: 50 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków ? Więcławice Stare ?Kraków, kolacja).
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.
Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 15 czerwca 2010 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001
Z dopiskiem: ?Konferencja ? Kult św. Jakuba?

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. W przypadku rezygnacji do dnia 31 lipca 2010 r. wpłaty (pomniejszone o koszty bankowe) zostaną zwrócone. Po upływie tej daty zwroty nie będą możliwe.

Poprawiony: środa, 03 września 2014