payday loans

Duszpasterze

Duszpasterze parafii.

ks. Ryszard Honkisz
proboszcz
Ur. 1957r. w Kobiernicach. Wyświęcony na kapłana w 1983r. W parafii św. Jakuba Apostoła od 1996r.

ks. Aleksander Kasprzyk
wikariusz
Wyświęcony na kapłana w 1993r. W parafii św. Jakuba Apostoła od 2011r.