payday loans

Nabór rachmistrzów

Wójt Gminy Michałowice
Gminny Komisarz Spisowy

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych na terenie Gminy Michałowice.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1- 9 lutego 2021r.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice.