payday loans

KSM - Spotkania

Terminy i częstotliwość spotkań KSM

Terminy i częstotliwość spotkań KSM

Spotkania młodzieży KSM-u odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18.00 <okres zimowy>.
Raz na dwa tygodnie młodzież uczestniczy w specjalnej Mszy Świętej sprawowanej przez Księdza Asystenta Józefa Litwę, w trakcie których głosi on nauki o pracy nad sobą.