payday loans

KSM - O nas

KSM jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich w wieku od 14 do 30 roku życia, działającym na terenie całej Polski.

KSM - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 


KSM jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich w wieku od 14 do 30 roku życia, działającym na terenie całej Polski.
Podstawowymi ogniwami KSM-u są oddziały parafialne i koła środowiskowe (m.in. szkolne) podejmujące rozmaite akcje na rzecz swoich "małych ojczyzn".
Ich głównym zadaniem jest formacja i wychowywanie członków oraz organizowanie życia młodzieżowego i aktywna udział w życiu parafii bądź też szkoły.
Nasza działalność to przede wszystkim:
- aktywne uczestnictwo w życiu parafii
- rekolekcje i dni skupienia
- organizacja życia towarzyskiego: kawiarenki, dyskoteki bezalkoholowe, ogniska
- upamiętnianie rocznic narodowych, akademie, wieczorki poetyckie, itp.
- imprezy sportowe, pielgrzymki


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Oddział przy parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Ksiądz Asystent:
ks. Józef Litwa

Adres:
Siedziba KSM - Sala spotkań
Salka katechetyczna w Więcławicach Starych 20
32-091 Michałowice

Kierownictwo Oddziału:
Karolina Kałkus - Prezes
Katarzyna Mars - Z-ca
Karolina Król - Sekretarz
Monika Zdybał - Z-ca sekretarza
Kamil Kubacki - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Urszula Mars -Przewodnicząca
Marcin Nowak - Zastępca
Arkadiusz Kiliński - członek

Liczba aktywnych członków:
a)po przyrzeczeniu:8
b)kandydatów: 39
c)sympatyków: 9

Terminy i częstotliwość spotkań:
Spotkania odbywają się w każdą sobotę po Mszy Świętej w salce KSM-u (wikarówka)


Zapraszamy również na stronę internetową KSM w Więcławicach - www.ksm.wieclawice.prv.pl