payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Zwykła

Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie, kim On jest.”Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana Jezusa gwarantują zbawienie. Każdego dnia prośmy Chrystusa o umocnienie naszej wiary i wiary naszych bliskich.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Zwykła

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do nawrócenia i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki” i „bliskie jest królestwo Boże”. Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swej nieskończonej dobroci nam przygotował. Prośmy Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do przyjęcia słowa Bożego, które nas przemienia i przynosi błogosławione owoce.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swoje dopełnienie w Jezusie Chrystusie w tajemnicy wcielenia

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Bożego Narodzenia - Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Chrystus przychodzi do nas w ludzkim ciele, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła, aby nas pobudzić i zachęcić, byśmy macą Ducha Świętego dobrze czynili w świecie i dawali przykład, jak można się wyzwolić z mocy diabła.

Więcej…
   


Strona 11 z 126