payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Wielkiego Postu

Razem z Chrystusem jesteśmy zaproszeni do wyjścia na pustynię, by przez udział w wielkopostnych zmaganiach otworzyć drzwi naszego serca na wyzwalającą moc Boga. Krepują nas słabość i grzech, ale Chrystus obecny w słowie i sakramentach utwierdza nasze kroki na drodze wyrzeczeń i chce prowadzić do pełni życia. Starajmy się w pełni korzystać z wszystkich nabożeństw wielkopostnych.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 7. Niedziela Zwykła

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie”. Nasze siły nie wystarczą, by wprowadzić w życie wymagające słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Prośmy zatem aby sam Bóg dotknął naszych serc i uzdolnił nas do pójścia drogą chrześcijańskiej doskonałości.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Zwykła

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Pan Jezus wzywa nas do sprawiedliwości, która wyraża się w odpowiedzi na wolę Boga wyrażoną w przykazaniach. Ta sprawiedliwość to, „sprawa serca”, przemienionego i zaangażowanego w czynieniu dobra. Prośmy o łaskę wrażliwości.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Zwykła

„Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”. Słowa z dzisiejszej Ewangelii to nie tylko wymagające wezwanie. Pan Jezus chce pogłębić w nas ufność, że autentyczne życie wiary jest zaczynem przemieniającym nasz świat. Prośmy Chrystusa o dar przemiany, aby wszystkie nasze decyzje, zamiary i czyny, przybliżały innych do królestwa Bożego.

Więcej…
   


Strona 2 z 143