payday loans

11.10.2015, Ogłoszenia - 28 Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 28 niedzieli zwykłej

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” – z takim pytaniem zwrócił się do Chrystusa młodzieniec w dzisiejszej Ewangelii. Czy również i my przychodzimy na Mszę św. z takim pytaniem w swoim sercu? Pan Bóg mówi do nas przez swoje Słowo, ale czy my rzeczywiście chcemy usłyszeć odpowiedź na postawione pytanie?

Więcej…
 

plakatTourdeCracovia101015 650

 

Szczegółowe informacje - [tutaj]


 

4.10.2015, Ogłoszenia - 27 Niedziela Zwykła

 „Na początku stworzenia Bóg…” Jezus odpowiadając na pytanie czysto duszpasterskie, sięga do teorii. Zachęca do powrotu do Biblii. W słowie Bożym należy szukać rozwiązania naszych problemów. „Na początku” - czyli rzeczy pierwsze muszą być pierwsze. Inaczej wszystko stoi na głowie. Czy pamiętamy o tym, że Bóg nas kocha i zawsze ma rację?

Więcej…
   

listprezydenta

 

 

20.09.2015, Ogłoszenia - 25 Niedziela Zwykła

Słyszymy dziś w Ewangelii drugą zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Reakcja uczniów jest niedojrzała. Siedzą cicho zamknięci w postawie niezrozumienia i lęku.
Czasami krzyż i cierpienie przeraża tak bardzo, że nikt nie słyszy o obietnicy zmartwychwstania. Jezus powiedział, że Syn Człowieczy zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Pomyśl, czy twoje życie jest świadectwem wiary w zmartwychwstanie?

Więcej…
 


Strona 98 z 121