payday loans

21.06.2015, Ogłoszenia - 12 Niedziela Zwykła

Szalejąca burza, podejmowany wysiłek, żeby nie utonąć, wołanie do Boga: „Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. A Bóg milczy, śpi w tyle łodzi. Czyż nie przeżywamy w naszym życiu tego, czego doświadczyli uczniowie podczas burzy na jeziorze? Pan Jezus był tak blisko nich, a oni się bali, nie ufali. Pan Bóg, choć nie od razu ratuje nas z każdej trudnej sytuacji, jest stale przy nas. I pyta: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”.
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, dziś o godz. 16.30.

Więcej…
   

14.06.2015, Ogłoszenia - 11 Niedziela Zwykła

Pan Jezus mówi w przypowieściach o królestwie Bożym, posługując się obrazem ziarna wrzuconego w ziemię. Ziarnem jest Słowo Boże, które również dziś Bóg kieruje do każdego i każdej z nas. To słowo przypomina nam o rzeczywistości, która przekracza nasze wyobrażenia. Wsłuchujmy się uważnie w to, co mówi Pan Bóg, aby ziarno słowa Bożego mogło w nas wzrastać i urzeczywistniać królestwo Boże w naszym życiu.
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 

7.06.2015, Ogłoszenia - 10 Niedziela Zwykła

„Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” – słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas do postawienia sobie pytania: Czy Pan Bóg i Jego wola są w moim życiu najważniejsze? Czym jest wypełnienie woli Bożej w naszej konkretnej codzienności? Otwórzmy nasze serca na Boga, prawdziwie obecnego w naszym życiu!
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 

31.05.2015, Ogłoszenia - Niedziela Trójcy Świętej

W życie Najświętszej Trójcy, która jest jednością i wzajemną miłością zostaliśmy włączeni przez chrzest. O tajemnicy Trójcy Świętej przypomina nam znak krzyża, który czynimy kilkakrotnie w ciągu dnia. Wychwalając Boga w Trójcy prośmy o jedność i większą miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.

Więcej…
   


Strona 97 z 116