payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Dziś wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak tłumy wołające „Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu chwałę. Wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższych dniach, mają kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia – Chrystus za każdego z nas podejmuje mękę i oddaje życie. Nie bądźmy obojętni na Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie bo chodzi o nasze życie wieczne.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkiego Postu

„Nawróćcie się do Boga waszego. On bowiem jest łaskawy i miłosierny”. Bóg nie chce nas potępić, ale wskazać nowe życie. Słowa skierowane do kobiety z Ewangelii „idź i odtąd już nie grzesz” - stały się dla niej szansą na zerwanie ze złem i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Pomyślmy o naszym nawróceniu, wyznajmy swoje grzechy przed Bogiem i zwróćmy się do Tego, który tak bardzo nas kocha, że oddał własne życie za nasze zbawienie.

Więcej…
     

Rekolekcje 2019

Program rekolekcji wielkopostnych w Więcławicach

(31.03 - 03.04.2019)

Więcej…
 


Strona 10 z 92