payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

W dzisiejszą niedzielę prosimy Pana Jezusa, aby dał „nam pojąć naukę płynąca z Jego męki”. Palma w ręku Jezusa, jest palmą męczeństwa, nagrodą za trud i cierpienie poniesione z miłości. Idąc za Jezusem, który dobrowolnie oddał życie dla naszego zbawienia, uczymy się pragnąć już nie płytkiej radości z tego, co przyjemne, ale radości, która jest owocem oddania siebie innym, nawet jeśli prowadzi przez krzyż.

Więcej…
 

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

Więcej…
 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

KOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

Więcej…
 

Komunikat dotyczący spowiedzi

W związku z zaostrzeniem przepisów bezpieczeństwa bardzo prosimy wszystkich wybierających się na spowiedź do kościoła św. Jakuba o zabranie maseczek. W pierwszy piątek będzie możliwość spowiedzi w kościele i jeśli pogoda pozwoli na zewnątrz wokół kościoła. Można także umówić się z kapłanem telefonicznie na spowiedź indywidualną, poza wyznaczonym czasem.

 

15 Rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II Wielkiego

W dniu 02 kwietnia 2020 roku obchodzimy
15 Rocznicę odejścia do Domu Ojca - św. Jana Pawła II.

Hasłem obchodów są słowa papieża, jakże aktualne w dzisiejszym czasie pandemii "Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć", które to słowa wypowiedział podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku na krakowskich Błoniach. Ze względu na zagrożenie epidemią tegoroczne uroczystości przenoszą się do przestrzeni on-line.

W związku z powyższym Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z bogatymi informacjami dotyczącymi naszego Rodaka papieża św. Jana Pawła II - zawartymi w zakładce pt.: " Śladami Jana Pawła II" - na naszej stronie parafialnej.

Zachęcamy również, do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt.: "Z Wadowic w świat" - poswięconej Karolowi Wojtyle - zamieszczonej w przedmiotowej zakładce.

Życzymy miłej lektury.

 

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkiego Postu

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam o prawdziwym źródle chrześcijańskiej radości, którym jest Jezus Chrystus - „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Pomyślmy, czy na postawione przez Jezusa pytanie – Wierzysz w to? - potrafimy odpowiedzieć twierdząco - jak Marta w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…
 


Strona 10 z 111