payday loans
 

14.06.2015, Ogłoszenia - 11 Niedziela Zwykła

Pan Jezus mówi w przypowieściach o królestwie Bożym, posługując się obrazem ziarna wrzuconego w ziemię. Ziarnem jest Słowo Boże, które również dziś Bóg kieruje do każdego i każdej z nas. To słowo przypomina nam o rzeczywistości, która przekracza nasze wyobrażenia. Wsłuchujmy się uważnie w to, co mówi Pan Bóg, aby ziarno słowa Bożego mogło w nas wzrastać i urzeczywistniać królestwo Boże w naszym życiu.
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 

7.06.2015, Ogłoszenia - 10 Niedziela Zwykła

„Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” – słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas do postawienia sobie pytania: Czy Pan Bóg i Jego wola są w moim życiu najważniejsze? Czym jest wypełnienie woli Bożej w naszej konkretnej codzienności? Otwórzmy nasze serca na Boga, prawdziwie obecnego w naszym życiu!
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 

31.05.2015, Ogłoszenia - Niedziela Trójcy Świętej

W życie Najświętszej Trójcy, która jest jednością i wzajemną miłością zostaliśmy włączeni przez chrzest. O tajemnicy Trójcy Świętej przypomina nam znak krzyża, który czynimy kilkakrotnie w ciągu dnia. Wychwalając Boga w Trójcy prośmy o jedność i większą miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.

Więcej…
   

17.05.2015, Ogłoszenia - 7 Niedziela Wielkanocna

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, zapowiedział uczniom zstąpienie Ducha Świętego i liczne znaki, które będą towarzyszyć głoszeniu Ewangelii. Pan Jezus, wstępując do nieba nie zostawia nas samych. Oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego i podobnie jak uczniowie, jesteśmy posłani, żeby głosić wszędzie Ewangelię. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe dziś o godz. 16.30 i w tygodniu po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30.

Więcej…
 


Strona 87 z 105