payday loans

26.11.2016, Ogłoszenia - 1 Niedziela Adwentu

Rozpoczynając Adwent, śpiewamy w psalmie: Idźmy z radością na spotkanie Pana”. Przed nami czas radosnego oczekiwania. Pan Jest blisko. Jeśli żyjemy przyzwoicie jak w jasny dzień i nie poddajemy się ciemności grzechu, jesteśmy gotowi na przyjście Chrystusa i nie musimy się obawiać śmierci.
Temat tego roku wyraża się w słowach: „Idźcie i głoście”- świadomi otrzymanej łaski na chrzcie św. mamy swoim żuciem głosić Chrystusa. Rok ten Episkopat ogłosił Rokiem św. Brata Alberta, którego 100. rocznicę śmierci będziemy obchodzić 25 grudnia 2017 r.

Więcej…
 

20.11.2016, Ogłoszenia - 34 Niedziela Zwykła

Przeżywamy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W Ewangelii widzieliśmy Jezusa ukrzyżowanego. Trudno taki obraz pogodzić z naszym wyobrażeniem królowania, a Jezus Król zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Z wiarą za moment uznajmy i przyjmijmy panowanie Jezusa i królowanie w naszym sercu i potwierdźmy to naszym życiem, postawą codzienności.
Zapraszamy dziś na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 16.30.

Więcej…
 

13.11.2016, Ogłoszenia - 33 Niedziela Zwykła

Trzęsienia ziemi, głód, zaraza, prześladowania... Choć boimy się takich zjawisk, to jednak Jezus mówi, żeby się nie trwożyć. Zapewnia nas, że w tych ciężkich chwilach nie będziemy sami. To właśnie trudne sytuacje, których doświadczamy na co dzień, są dla nas okazją do dawania świadectwa. Pewnie nie jeden z nas przeżył swoje trzęsienie ziemi, kiedy coś w życiu się zawaliło, nieraz spotykamy się z wyśmiewaniem wyznawanej wiary i naszych wartości. Pan Jezus zapewnia nas, że właśnie przez wytrwałość ocalimy nasze życie.

Więcej…
   

6.11.2016, Ogłoszenia - 32 Niedziela Zwykła

Czy wierzę w swoje zmartwychwstanie? Czy przychodząc na Mszę św. pragnę spotkać się z żywym Bogiem? Czy w rzeczywistości pragnę żyć w Jego obecności? Warto zadać sobie te pytania, bo myśl o życiu wiecznym często wymyka się naszemu rozumowi i wyobraźni – a Pan Bóg powołał nas do życia wiecznego.

Więcej…
 

30.10.2016, Ogłoszenia - 31 Niedziela Zwykła

Czasem największą trudnością w osobistej relacji z Bogiem są nasze zniechęcenia i obojętność. Pan Jezus mówi do nas: „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” Dajmy się odnaleźć Bogu.

Więcej…
 


Strona 9 z 53