payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 14. Niedziela Zwykła

Ewangelia dzisiejszej niedziel ukazuje Chrystusa, który obdarza swoich uczniów zaufaniem, powierzając im misję głoszenia królestwa Bożego. Prośmy dziś Chrystusa o gotowość na przyjęcie Słowa Bożego, aby nasze życie przyczyniło się do umocnienia pokoju i sprawiedliwości wokół nas.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 13. Niedziela Zwykła

Pójście za Jezusem to decyzja o zostawieniu tego wszystkiego, co przeszkadza nam żyć i kochać prawdziwie. W Ewangelii, Chrystus dziś koryguje postawy tych, którzy pragną trwać z Nim w drodze. Rozpoczynając czas wakacji – pomyślmy czy wyruszamy na drogę z Chrystusem.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 12. Niedziela Zwykła

Stajemy dziś przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, który zadaje nam ważne pytanie – „ Za kogo Mnie uważacie?” - co Mu odpowiesz?, co mu odpowiada Twoje życie i Twoje świadectwo wiary?!.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 11. Niedziela Zwykła - Uroczystość Najświętszej Trójcy

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” - zapewnia nas dziś Zbawiciel. Oto delikatność Boga, który nie forsuje naszej świadomości, ale ją stopniowo kształtuje. Prośmy Chrystusa, aby pozwolił nm uczynić olejny krok na drodze zrozumienia prawdy objawionej.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 8. Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, to kolejna okazja do otwarcia się na dar przemieniającego działania Bożej miłości. Jezus obiecuje swoim uczniom, że Duch Święty pozostanie z nimi na zawsze, a Jego działanie pogłębi zrozumienie nauki Mistrza. Otwórzmy się na moc Ducha Świętego i prośmy o łaskę umiejętnego współdziałania z łaską Bożą.

Więcej…
 


Strona 9 z 143