payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela po Bożym Narodzeniu

Udział we Mszy świętej przekonuje nas, że jesteśmy dla Boga kimś ważnym, chcianym, potrzebnym, czyli kimś kochanym. On do nas chce nieustannie mówić, a przez Komunię Świętą z nami i w nas zamieszkać. Słuchajmy Go w tym Roku i przyjmujmy z wdzięcznością.

Więcej…
 

Adwent i Boże Narodzenie 2021 - życzenia

Trwający Adwent niech będzie dla całej Waszej Rodziny czasem radosnego przygotowywania się do Świąt poprzez rodzinną modlitwę, udział w niedzielnej Mszy św., Roratach, spowiedź świętą, pomoc sąsiedzką i dobre uczynki.

Życzymy, aby przychodzący Pan Jezus znalazł wśród Was swój dom, miejsce, w którym będzie się czuł kochany i oczekiwany.

Niech w święte dni Bożego Narodzenia umacnia się Wasza wspólnota rodzinna. Niech serca rodziców napełnią się miłością do dzieci, a serca dzieci miłością do rodziców, niech rodzice i dzieci otoczą pomocą, życzliwością i miłością dziadków.

Serdeczne świąteczne życzenia wraz z modlitwą przekazujemy wszystkim chorym, samotnym i przygnębionym przez codzienny trud.

Duszpasterze
Ks. Ryszard Honkisz - proboszcz
Ks. Mirosław Cupek - wikariusz

Więcławice, Adwent i Boże Narodzenie 2021

 

Ogłoszenia duszpasterskie - Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Spoglądamy dzisiaj na Świętą Rodzinę i dostrzegamy czułą i pełną troski miłość, zdolność do poszukiwań i wzajemnego słuchania oraz duchową wrażliwość, aby być w sprawach Ojca Niebieskiego. Prośmy Boga, abyśmy takich postaw uczyli się od Świętej Rodziny.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Adwentu

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje niezwykłe spotkanie i kieruje naszą uwagę na rozpoznanie przychodzącego Chrystusa. Radosny okrzyk Elżbiety stanowi dla nas zaproszenie, abyśmy otworzyli oczy serca, rozpoznali przychodzącego Boga i przygotowali nasze serca na nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Adwentu

Trzecia Niedziela Adwentu kieruje naszą uwagę na temat radości. Jednocześnie słowami Jana Chrzciciela przypomina o konieczności nawrócenia. Z wiarą oczekując świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślmy o naszym zbawieniu, odrzucając grzech i wybierając drogi sprawiedliwości oraz miłości.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Adwentu

Przeżywając Adwent, kierujemy naszą uwagę na powtórne przyjście Pana Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel przypomniał nam, że przygotowanie dróg i prostowanie ścieżek naszego życia to zdanie ciągle aktualne. Uczmy się z pokorą przyjmować Chrystusa i z odwagą odpowiadać na Jego wezwanie.

Więcej…
 


Strona 9 z 136