payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 28. Niedziela Zwykła

„Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne?”- pytanie zadane Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii również i my możemy postawić podczas Mszy św. Po raz kolejny usłyszymy, że za naszą deklaracją wiary powinny iść konkretne czyny. Jezus zachęca do pójścia za Nim. On patrzy na nas z miłością i nie zostawia nas samych na naszej drodze do królestwa Bożego.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 27. Niedziela Zwykła

Pan Bóg nie chciał, żeby człowiek był sam. Dał nam siebie nawzajem, abyśmy wypełniając przykazanie miłości, żyli w Bożej obecności - nawet wtedy, kiedy widzimy wady innych, albo gdy czyjeś zachowanie nas denerwuje. Eucharystia jest tym szczególnym czasem, kiedy możemy prosić dobrego Boga o przebaczenie przewinień względem innych i o umocnienie naszej miłości wzajemnej.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 26. Niedziela Zwykła

Bóg nas stworzył i kocha każdego z nas jako swoje dzieci. I to jest prawda. Prawdą jest również to, że stajemy przed ołtarzem i oddajemy Bogu chwałę jako ludzie grzeszni. Droga do szczęścia wiecznego, a także szczęścia tu, na ziemi, wiedzie przez uznanie Bożej miłości i dobroci oraz swojej słabości i grzechu. Niech udział w Mszy św. uzdalnia nas do życia w prawdzie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 25. Niedziela Zwykła

Uczniowie posprzeczali się, kto z nich jest największy. A Jezus im powiedział: „ Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.” Nie pieniądze, nie władza, nie zajmowana pozycja w społeczeństwie czyni człowieka wielkim, lecz postawa służby względem drugiego człowieka w prostocie serca.

Więcej…
 

VI Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba - wyniki biegów dzieci

Organizator rywalizacji biegowych dla dzieci: Stowarzyszenie „Pełna Chata”.

Mimo deszczowej aury w zawodach wzięło udział 53 dziewcząt i chłopców.

 

Wyniki:

Więcej…
 


Strona 9 z 84