payday loans

Podziękowania za wsparcie w organizacji VIII Mistrzostw Polski w Łucznictwie FIELD WA 2021

św. Jakub Parafialny Klub Sportowy

Parafia św. Jakuba Apostoła i Parafialny Klub Sportowy JAKUB w Więcławicach bardzo dziękuje Województwu Małopolskiemu, Głównemu Patronowi „VIII Mistrzostw Polski w Łucznictwie FIELD WA 2021” oraz Starostwu Krakowskiemu za wsparcie finansowe, dzięki któremu w trudnych czasach pandemii, zawody mogły zostać zorganizowane i bezpiecznie przeprowadzone.

Partner główny

Małopolska
Powiat Krakowski Michałowice
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 29. Niedziela Zwykła

Zgromadzeni na Eucharystii jako wspólnota, jako Kościół wsłuchujemy się w głos Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. Prośmy Ducha Świętego o odwagę, roztropność i umiejętność aktywnego podjęcia odpowiedzialności za dobro Kościoła.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 28. Niedziela Zwykła

Msza Święta sprawowana we wspólnocie Kościoła jest wspaniałą szkołą życia religijnego. W tej szkole sam Chrystus jest Nauczycielem, który dzięki swej miłości ofiaruje się nam każdego dnia podczas Eucharystii. Karmi nas słowem i Chlebem życia, które dają nam siłę potrzebną w pielgrzymce do domu Ojca.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 27. Niedziela Zwykła

Eucharystia, na której gromadzi nas Chrystus, jest pamiątką nowego przymierza. On sam przychodzi i chce nam towarzyszyć w drodze do zbawienia. Otwórzmy nasze serca, aby Chrystus mógł nas dotknąć, uzdrowić i przemienić, kierując nasze kroki ku coraz bardziej dojrzałej miłości.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 26. Niedziela Zwykła

W dzień, w którym celebrujemy zmartwychwstanie Jezusa, prosimy Boga, żeby napełnił nas swoim Duchem. Tylko w Nim możemy prawdziwe oddać Mu chwałę. Tylko w Nim możemy wyrazić Bogu prawdziwą wdzięczność za otrzymywane dary. Dziś dziękujemy w naszej wspólnocie za tegoroczne Dary Ziemi, zebrane plony, za Bożą opiekę podczas prac polowych, za dar słońca i deszczu za siłę do pracy, za sąsiedzką pomoc i za łaskę zdrowia.

Więcej…
 


Strona 9 z 134