payday loans

5.07.2015, Ogłoszenia - 14 Niedziela Zwykła

Mieszkańcy rodzinnego miasta Nazaret nie przyjęli Jezusa , wątpili w Niego. Ich problem polegał na tym , że znali Go zbyt powierzchownie. Znali Jezusa tylko według ciała. Nie uwierzyli , dlatego Pan dziwił się ich niedowiarstwu. A jaka jest moja wiara w Pana Jezusa ?

Więcej…
 

28.06.2015, Ogłoszenia - 13 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, jak ważna jest wiara w osobistym spotkaniu z Panem Jezusem. Przychodząc na Eucharystię, nierzadko mamy serce i myśli zaprzątnięte problemami, z którymi my lub nasi bliscy nie możemy sobie poradzić. Wypowiedzmy przed Bogiem, co nas boli, lub choćby zechciejmy dotknąć jego płaszcza. I wsłuchajmy się z otwartym sercem w słowa Pana Jezusa: „Nie bój się, wierz tylko”.
Modli się dzisiaj z nami Piotr Kuba Kubowicz, artysta Piwnicy Pod Baranami. Bóg zapłać za obecność i świadectwo wiary.
Przypominamy, że przez całe wakacje nie ma Mszy św. o godz. 12.15, a od dziś także Nieszporów o godz. 16.30.

Więcej…
 

21.06.2015, Ogłoszenia - 12 Niedziela Zwykła

Szalejąca burza, podejmowany wysiłek, żeby nie utonąć, wołanie do Boga: „Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. A Bóg milczy, śpi w tyle łodzi. Czyż nie przeżywamy w naszym życiu tego, czego doświadczyli uczniowie podczas burzy na jeziorze? Pan Jezus był tak blisko nich, a oni się bali, nie ufali. Pan Bóg, choć nie od razu ratuje nas z każdej trudnej sytuacji, jest stale przy nas. I pyta: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”.
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, dziś o godz. 16.30.

Więcej…
   

14.06.2015, Ogłoszenia - 11 Niedziela Zwykła

Pan Jezus mówi w przypowieściach o królestwie Bożym, posługując się obrazem ziarna wrzuconego w ziemię. Ziarnem jest Słowo Boże, które również dziś Bóg kieruje do każdego i każdej z nas. To słowo przypomina nam o rzeczywistości, która przekracza nasze wyobrażenia. Wsłuchujmy się uważnie w to, co mówi Pan Bóg, aby ziarno słowa Bożego mogło w nas wzrastać i urzeczywistniać królestwo Boże w naszym życiu.
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 

7.06.2015, Ogłoszenia - 10 Niedziela Zwykła

„Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” – słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas do postawienia sobie pytania: Czy Pan Bóg i Jego wola są w moim życiu najważniejsze? Czym jest wypełnienie woli Bożej w naszej konkretnej codzienności? Otwórzmy nasze serca na Boga, prawdziwie obecnego w naszym życiu!
Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 


Strona 72 z 91