payday loans
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 31. Niedziela Zwykła

Jezus odpowiadając na pytanie, które z przykazań jest największe, mówi o przykazaniu miłości. Taka odpowiedź może wywołać zdziwienie, jeśli miłość rozumiemy jako uczucie i szukanie swojej przyjemności. Przykazanie miłowania Boga całym sobą, czyli we wszystkich strefach naszego życia, i miłowania drugiego człowieka jak siebie samego, jest bardzo konkretne. Wyraża się min. w codziennej modlitwie i dobrych czynach, choćby w drobnych gestach.

Więcej…
 

Dzień Wszystkich Świętych

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim"

Tak wyglądał nasz cmentarz parafialny w Dzień Wszystkich Świętych:

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 30. Niedziela Zwykła

Jezusie, ulituj się nade mną! - tak woła człowiek, który wie, że tylko w Bogu jest jego ocalenie. Jeśli czujemy się samotni, nie widzimy rozwiązania naszych problemów, możemy błagać Boga, napraszać się, nalegać, aby przystanął i powiedział: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.”. Jezus przechodzi drogą naszego życia i teraz jest wśród nas.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 29. Niedziela Zwykła

Wiara nie pozbawia nas problemów, ale pomaga przejść przez nie zwycięsko. Chrystus zna nasze słabości i nie zostawia nas samych, ale wychodzi nam naprzeciw. „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę w stosownej chwili”.

Więcej…
 


Strona 8 z 84