payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Należymy do Boga. Podczas Mszy św. oraz modlitwy osobistej prosimy o Jego opiekę nad nami i naszymi bliskimi. Wyznajemy wiarę w Boga, który w swojej wszechmocy nie zapomina o konkretnym człowieku – swoim umiłowanym dziecku. Dziś usłyszymy słowa Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Wypełnianie tego wezwania pozwoli nam być bliżej Boga Ojca, któremu powierzyliśmy nasze życie.

Więcej…
 

Zapisy na zimowe ferie w Więcławicach

Stowarzyszenie Pełna Chata i Strażnica Kultury zapraszają na coroczne zimowe warsztaty integracyjne.

Szczegóły na plakacie. Zapisy i informacje pod numerem 603-923-123.

Liczba miejsc ograniczona, zatem nie zwlekajcie!

Ferie 2020 plakat-smal2

 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Przychodzimy dziś na Mszę św. i wyznajemy wiarę we wszechmogącego Boga, który rządzi niebem i ziemią. On jest naszą siłą. On może nas obdarzyć pokojem. Jako Jego dzieci, choć słabe i grzeszne, jesteśmy jak bł. Michał i bł. Zbigniew powołani do świętości z ufnością powierzmy Bogu swoje życie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - Święto Chrztu Pańskiego

Bóg Ojciec nad Jordanem ogłosił, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Podczas każdej Mszy św. podziękujmy Bogu również za nasz Chrzest. Zostaliśmy wtedy napełnieni Duchem Świętym i staliśmy się dziećmi Bożymi. I jako Jego dzieci z wiarą w Bożą miłość powierzajmy Mu nasze codzienne radości i trudne sytuacje, i możemy być pewni, że Pan Bóg z miłością ich wysłuchuje.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Bóg posłał swego Syna z miłości do nas, tak samo jak z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, o czym przypomina dziś św. Paweł. Kiedy patrzymy na dzieciątko Jezus złożone w żłóbku, zobaczy w Nim naszego Zbawiciela i dziękujmy naszemu Ojcu w niebie za Jego miłość.

Więcej…
   


Strona 8 z 103