payday loans
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 18. Niedziela Zwykła

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli kieruje naszą uwagę na temat wewnętrznej wolności i czujności w oczekiwaniu na przyjście Pana. Jego słowo jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne wskazać te obszary naszej codzienności, w których panuje nieporządek i chaos. Prośmy dziś o odwagę i siłę do kształtowania naszego życia zgodnie z Ewangelią.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 17. Niedziela Zwykła

Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do wejścia w głębię modlitwy. Jej cel to zjednoczenie z Bogiem i otwarcie serca na duchowe dary, dzięki którym możliwe jest kroczenie drogą świętości. Na tę drogę świętości zaprasza nas dzisiaj szczególnie św. Jakub Apostoł, pierwszy męczennik z grona apostołów. Pierwszy pił z kielich męki Jezusa. Chciał być blisko chwały Jezusa i Duch Święty poprowadził go taką właśnie drogą. Niech św. Jakub wyprosi nam najkrótszą drogę do jedności z Jezusem w życiowej pielgrzymce.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 16. Niedziela Zwykła

Kiedy przychodzi Chrystus, to On jest najważniejszy. Kiedy do nas mówi, tylko Jego mamy słuchać. Dlatego Eucharystia jest najważniejszą sprawą życia i miejscem spotkania z Chrystusem. Niech nigdy żadne sprawy i wartości nie przesłonią nam spotkania z Bogiem. Niech Eucharystia, w której mamy uczestniczyć w każdą niedzielę, będzie dla nas prawdziwym świętem, gdzie przychodzimy z radością.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 15. Niedziela Zwykła

„Kto jest moim bliźnim?” - pytanie postawione Jezusowi przez uczonego w Prawie do dzisiaj nie straciło nic ze swej aktualności. Spotkanie człowieka będącego w potrzebie to sprawdzian dla naszej wiary i wyzwanie, by siebie uczynić bliźnim. Prośmy dziś Chrystusa o przemianę naszych serc, by były otwarte i hojne wobec wszystkich, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia.

Więcej…
   


Strona 8 z 143