payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje początek publicznej działalności Jezusa i wspomina o niezrozumieniu Go przez mieszkańców rodzinnego miasta. To niebezpieczeństwo – odrzucenia słowa Bożego dostrzegamy dziś, w dobie pandemii, którą laickie i liberalne środowiska wykorzystują do walki z wiarą i Kościołem. Nie dajmy się zwieść – tylko słowa Chrystusa oświecają drogi naszej codzienności i niosą pociechę oraz nadzieję dla naszego życia.

Więcej…
 

Zmarł Andrzej Cupek

W dniu 23 stycznia 2022 zmarł

Ś. P.
Andrzej Cupek

tato ks. Mirosława, wikarego.

Pogrzeb śp. Andrzeja w środę o godz. 14.00 w Ponikwi k/Wadowic. Wyjazd autokarem od kościoła w Więcławicach o godz. 11.00. Zgłoszenia na wyjazd w kancelarii lub u ks. Proboszcza.

   

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Zwykła

W Kościele obchodzimy dziś Niedzielę Słowa Bożego, którą papież Franciszek ustanowił przed trzema laty. Wierzymy, że także dziś Chrystus jest obecny w swoim Słowie i chlebie eucharystycznym, a na naszych oczach wypełniają się Boże obietnice. Prośmy Chrystusa o łaskę głębokiej wiary i umiejętność wsłuchiwania się w Jego głos.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

„Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”- słowa z Ewangelii wyznaczają kierunek, który powinniśmy obrać w życiu. Pośród chaosu, który panuje wokół nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały pokój i niezmierzoną radość

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Bożego Narodzenia - Święto Chrztu Chrystusa

Pan Bóg zawsze wyprzedza nas w działaniu. Jako pierwszy mówi do nas. Jako pierwszy do nas przychodzi. Jako pierwszy troszczy się o nasz pokarm duchowy i cielesny, i jako pierwszy nas umiłował. Naszą odpowiedzią, może być tylko uczestnictwo we Mszy św., podczas której przyjęcie Komunii Świętej, jest odpowiedzią na Bożą inicjatywę. Prośmy Chrystusa, abyśmy zjednoczeni z Nim i owocami Jego męki, owocnie przezywali każdy dzień. Dziś wspominamy chrzest Chrystusa, który przez nasz Chrzest św. włączył nas w bogactwo łaski płynące z Jego śmierci i zmartwychwstania.

Więcej…
 


Strona 8 z 136