payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkiego Postu

Kolejna niedziela Wielkiego Postu jest dla nas wezwaniem do nawrócenia. Nasze serca muszą się przemienić i zwrócić ku Bogu. Niech wyśpiewany dzisiaj refren psalmu „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste” będzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Wielkiego Postu

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Te słowa przypominają nam o miłości Boga, który chce, abyśmy dostąpili życia wiecznego. W połowie Wielkiego Postu warto zadać sobie pytanie, czy życie wieczne jest tym, do czego dążymy i jakie jest miejsce Boga w naszym życiu.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Wielkiego Postu

Święty Paweł przypomina: „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”. Sensem naszego przyjścia na Mszę św. i przeżytych rekolekcji Wielkopostnych, jest spotkanie z Jezusem, który umarł za nas i zmartwychwstał. Jemu nie jest obojętny los każdego z nas – On z miłosierdziem przyjmie każdego wyznającego swoje grzechy.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Wielkiego Postu

Rozpoczęliśmy dziś Rekolekcje Wielkopostne – czas szczególnej łaski i działania Ducha Świętego. Nie zmarnujmy tego czasu, tak zaplanujmy swoje zajęcia by w pełni w tych rekolekcjach uczestniczyć. Witamy w naszej wspólnocie O. Rafała, który będzie naszym przewodnikiem po rekolekcyjnych ścieżkach na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Wielkiego Postu

Rozpoczynając Wielki Post, jak Chrystus udajemy się na pustynię. Towarzysza nam wymowne słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieśni, nabożeństwa. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I to od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. Nie zmarnujmy tego czasu, zwłaszcza Rekolekcji Wielkopostnych, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę (25 lutego). Rekolekcje poprowadzi O. Rafał z Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel zwanych Karmelitami Bosymi.

Więcej…
 

Rekolekcje Wielkopostne

Program Rekolekcji Wielkopostnych (25-28 lutego 2018 r.)

Więcej…
 


Strona 8 z 73