payday loans
       

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

W dzisiejszą niedzielę prosimy Pana Jezusa, aby dał „nam pojąć naukę płynąca z Jego męki”. Palma w ręku Jezusa, jest palmą męczeństwa, nagrodą za trud i cierpienie poniesione z miłości. Idąc za Jezusem, który dobrowolnie oddał życie dla naszego zbawienia, uczymy się pragnąć już nie płytkiej radości z tego, co przyjemne, ale radości, która jest owocem oddania siebie innym, nawet jeśli prowadzi przez krzyż.

Więcej…
 

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

Więcej…
 


Strona 7 z 108