payday loans

Fragment z kazania na zakończenie 2016r.

Z NOWYM ROKIEM 2017 - Fragment z kazania na zakończenie 2016 r.
Dla naszej wspólnoty parafialnej, ten rok był czasem szczególnej łaski – nasza świątynia otrzymała przywilej odpustu Roku Miłosierdzia. Z całym Kościołem w Polsce przeżywaliśmy 1050. rocznicę Chrztu i Światowe Dni Młodzieży goszcząc ok. 1500 pielgrzymów z całego świata. Przedstawiciele naszej parafii brali udział w wydarzeniach centralnych spotkania z Papieżem Franciszkiem i zabezpieczeniu Eucharystii na Błoniach oraz na Brzegach.
Wraz z członkami Bractwa św. Jakuba Apostoła aktywnie uczestniczyliśmy w szerzeniu kultu św. Jakuba i promocji naszego Sanktuarium. Ważnym działaniem w tym zakresie była organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz wykonanie kaplicy św. Jakuba Ap. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Więcej…
 

1.01.2017, Ogłoszenia - Nowy Rok

Wizyty duszpasterskie: ks. Proboszcz pragnie nawiedzić:
Mieszkańców Zdzięsławic we wtorek – od godz. 13.00, od p. Zabiegaj i Kuchta do p. Sadowskich, a następnie w kierunku Prawdy do p. Krzyworzeka.
W środę – cd. Zdzięsławic, od centrum, p. Kowalski i Małek do p. Kawula (Centrum Pasz).
W czwartek – cd. Zdzięsławic, od p. Stręk w kierunku wikarówki do p. Dyląg.
W sobotę – od godz. 9.00 m. Książniczki-Brzezina od p. Zdybał do p. Jaskółka i Leitman.
W miarę możliwości prosimy o przyjazd po księdza i ministrantów.

Więcej…
 

Koncert noworoczny zespołu Jakubowe Muszelki

Serdecznie zapraszamy na noworoczny koncert kolędowy naszego zespołu Jakubowe Muszelki, który odbędzie się 01 stycznia 2017 r. około godziny 18:00, po wieczornej Mszy Świętej o 17:00

Zespół zaprezentuje część utworów z wydanej właśnie płyty kolędowej pod tytułem "Anieli Cię przynieśli..."

Zapraszamy serdecznie

JM-koncert-750

 

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta

Drodzy Bracia i Siostry!
Motywem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest radosna nowina o Emmanuelu – Bogu bliskim każdemu z nas. O Bogu, który jest blisko nie tylko dla tych, którzy z troską Go szukają, ale również o Bogu, który pragnie bliskości tych, którzy poprzez różnego rodzaju nieszczęścia, porażki życiowe czy moralne zagubienie utracili poczucie Jego obecności. Szczyt owego zbliżenia się Boga do człowieka stanowi Wcielenie Bożego Syna, przyjście na świat poczętego z Maryi Dziewicy Jezusa Chrystusa, który „zbawia swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Przeżywamy aktualnie ostatni tydzień liturgicznego czasu Adwentu, przygotowując się do świętowania narodzenia Emmanuela, Boga, którego pragnieniem jest bycie z nami.

Więcej…
 

26.12.2016, Ogłoszenia - św. Szczepana

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” Bóg jako człowiek doświadczał tego, co jest naszym udziałem. Zna nasze problemy i radości. Dziękujmy za tą obecność i brońmy Chrystusa z taką odwagą jak św. Szczepan.

Więcej…
 

Na radosne Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok 2017 łamiąc się opłatkiem składamy najserdeczniejsze życzenia wraz z modlitwą:

Niech Dziecię Jezus,
Które do nas przychodzi
obdarza pokojem, radością
i wszelkimi potrzebnymi łaskami!
Niech 2017 Rok upływa w zdrowiu,
w obfitości darów i łask Bożych,
a Maryja z Józefem i św. Jakubem
prowadzą na spotkanie z Jezusem.


Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Życzy ks. kan. Ryszard Honkisz
kustosz sanktuarium i proboszcz parafii
pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
ks. Aleksander Kasprzyk – wikariusz
ks. Jan Majewski - rezydent oraz
Parafialna Rada Duszpasterska
Kapituła Bractwa św. Jakuba Apostoła
i Zarząd Parafialnego Klubu Sportowego „JAKUB”

Więcławice 16.12.2016 r.

 


Strona 7 z 53