payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 12. Niedziela Zwykła

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest droga do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas do wytrwania i umacnia swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem. Przepraszajmy Go za nasze słabości i prośmy o umocnienie na drodze wiary.

Więcej…
 

Zapowiedzi 14.06 - 28.06.2020

23/2020

Imię i nazwisko Rafał Grzegorz Tłuszcz Monika Katarzyna Broś
Parafia Św. Jakuba Ap. – Więcławice św. Małgorzaty w Raciborowicach
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 11. Niedziela Zwykła

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza, bo gromadzimy się, by składać dziękczynienie i wypełnić misję kapłańską wobec całego świata. Módlmy się by ludzie na nowo odkryli wartość spotkania z Chrystusem podczas Eucharystii i podczas niedzielnej Mszy świętej.

Więcej…
 

Zapowiedzi 07.06 - 14.06.2020

20/2020

Imię i nazwisko Krzysztof Jakub Mućka Agnieszka Opolska
Parafia NMP z Lourdes – Kraków NMP z Lourdes – Kraków

21/2020

Imię i nazwisko Michał Robert Bochenek Magdalena Barbara Lorens
Parafia NMP Królowej Polski - Michałowice Św. Jakuba Ap. – Więcławice

22/2020

Imię i nazwisko Mariusz Szymon Sikorski Justyna Elżbieta Jurkowska
Parafia Wniebowzięcia NMP - Gołcza Św. Jakuba Ap. – Więcławice
 

Ogłoszenia dodatkowe

Naszą wspólnotę parafialną opuścili: śp. Alicja Bogata z Więcławic, jej pogrzeb będzie jutro o godz. 13.30, oraz śp. Antoni Ibek, jego pogrzeb będzie w sobotę o godz. 11.00. Pamiętajmy o nich i naszych bliskich zmarłych w modlitwie.

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało 2020 r. w parafii św. Jakuba Ap. w Więcławicach

W tym roku szczególnym, roku pandemii, by umożliwić jak największej ilości osób uczestnictwo w procesji, a także zachować zalecenia sanitarne, ołtarze będą usytuowane przy 4. remizach OSP, tak by Chrystus w Eucharystii mógł dotrzeć do wszystkich miejscowości naszej parafii.

Więcej…
 


Strona 7 z 113