payday loans

30.08.2015, Ogłoszenia - 22 Niedziela Zwykła

Stajemy przed Bogiem podczas Eucharystii, przepraszamy Go za nasze winy, wyznajemy wiarę w Niego, wychwalamy Go, śpiewamy „Chwała” i „Święty, święty”. Gdzie jednak są nasze myśli, kiedy wypowiadamy te wszystkie słowa? Czy nasze serca są zwrócone do tego, którego wzywamy? Pomyślmy o tym, że Pan jest zawsze blisko, obok nas – a my?

Więcej…
 

23.08.2015, Ogłoszenia - 21 Niedziela Zwykła

W chwilach trudnych niełatwo jest wytrwać, ale wtedy można wołać za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. I mimo wszystko trwać przy Jezusie, który zapewnia nas, że kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, ma życie wieczne. Ta świadomość zawsze towarzyszyła mieszkańcom wsi, których pracę i trud Chrystus włączył w swoją zbawczą misję. Dziś dziękujemy Panu Bogu za owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, które stają się naszym pokarmem na drogę do wieczności.

Więcej…
 

dozynki2015

 

 

16.08.2015, Ogłoszenia - 20 Niedziela Zwykła

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!” – taką zachętę skierował do nas św. Paweł podczas dzisiejszej liturgii słowa. Eucharystia oznacza dziękczynienie. Jest to dobry czas, żeby podziękować Bogu za kolejny dzień naszego życia, za miniony tydzień i otrzymane dobro, a także sprawy trudne, których może nie rozumiemy. Przede wszystkim dziękujmy za bliską obecność Boga, za Jego przyjście pod postacią chleba i wina podczas tej Mszy św. i Jego obietnicę: „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Więcej…
   

III MAŁOPOLSKI BIEG DROGĄ ŚW. JAKUBA

Serdecznie zapraszamy do zapisów. Opłata startowa do 20. 08. 2015 r. wynosi 30 zł! Od 20. 08 opłata będzie wynosić 40 zł.

PLAKAT III MALOPOLSKI BIEG DROGĄ ŚW JAKUBA

 


Strona 60 z 81