payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Wielkanocna

Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Czas świętowania zwycięstwa Jezusa nad grzechem, złem i śmiercią, jest również oczekiwaniem na przyjście Nowego Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego, który poprzez swoje dary odnawia wspólnotę Kościoła. Duch Święty uzdalnia nas wierzących do świadczenia o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym wobec współczesnego świata. Niech to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym na Jego paschalnej ofierze będzie dla nas, świadczących o Jego miłości w dzisiejszym świecie – umocnieniem i wsparciem.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkanocna

Ewangelia dzisiejszej niedzieli zabiera nas do Wieczernika. Jezus zapewnia uczniów o swojej gotowości oddania życia i pozostawia im zobowiązanie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Prośmy dziś o dar wewnętrznej przemiany, abyśmy potrafili realizować ewangeliczną miłość w naszym życiu.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Wielkanocna

Ewangelia dzisiejszej niedzieli stawia przed naszymi oczami Chrystusa – Dobrego Pasterza, który zapewnia opiekę tym wszystkim, którzy mu zaufali. Zaufał Chrystusowi rolnik św. Izydor, który sumiennie wypełniał swoje obowiązki na roli, nie zapominając o modlitwie i dlatego dziś czcimy go jako świętego i naszego patrona. Niech naśladowanie naszego patrona prowadzi każdego z nas do świętości.

Więcej…
   


Strona 6 z 139