payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 30. Niedziela Zwykła

Bóg nie ma względu na osoby, dlatego nas wszystkich wezwał do wiary i pragnie obdarować swymi dobrami. Uczestnicząc w Eucharystii dołączmy nasz głos do pokornej modlitwy całego Kościoła, by przyszło Boże Królestwo,a ludzie żyli w prawdzie i miłości.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 29. Niedziela Zwykła

Wytrwale przyzywajmy Pana, bo ufna modlitwa jest jak wzniesione ręce i Pan nas weźmie w obronę, gdy nie ustaniemy w modlitwie. Znakiem wytrwałej modlitwy jest święta Eucharystia, dlatego każdej niedzieli sprawujemy to święte misterium obecności naszego Pana i przez Niego kierujemy do Ojca nasze wołanie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 28. Niedziela Zwykła

Scena z dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus oczyszcza dziesięciu trędowatych, pobudza nas do prośby o dar wewnętrznego uzdrowienia i do wdzięczności. Wiara i wdzięczność idą w parze. Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii prośmy Chrystusa o serca otwarte i gotowe odpowiedzieć na hojne dary, których Bóg codzienni nam udziela.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 27. Niedziela Zwykła

„Przymnóż nam wiary” - prośba apostołów skierowana do Jezusa i Jego odpowiedź wyznaczają także kierunek naszego życia. Wiara jest darem, ale także zaangażowaniem naszej wolności, a jej autentyczne przeżywanie prowadzi do postawy służby. Prośmy Chrystusa, aby nasza postawa rodziła dobre owoce we wszystkich obszarach naszego życia.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 26. Niedziela Zwykła

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o dwóch przeciwstawnych postawach: próżnego bogacza i pokornego Łazarza. Skierowane do nas ostrzeżenie pobudza do modlitwy o dar wrażliwości duchowej i czujności. Prośmy Chrystusa, o to aby nasze spojrzenie na życie było prawdziwie zanurzone w optyce Ewangelii.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 25. Niedziela Zwykła

Bóg dał nam w dzierżawę dobra materialne i pragnie, byśmy używając dzieł stworzonych, mogli świadczyć miłość i służyć swym bliźnim. Na każdej Eucharystii uczmy się postawy służebnej i zamieniajmy to, co przemijające, na dobra wieczne.

Więcej…
 


Strona 6 z 143